Mariagervej spærres for gennemkørsel i uge 36

Siden forsommeren har Vandmiljø Randers gravet nye spildevandsledninger ned i cykelstien i den ene side af Mariagervej. Det er nu blevet tid til at lave de sidste stik og ledninger, der skal løbe på tværs af Mariagervej over til sidegaderne på den anden side. For at kunne lave disse krydsninger er det nødvendigt igen at spærre Mariagervej for gennemkørsel. Det sker fra lørdag den 2. september til søndag d. 10. september.

Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Sidste fase af gravearbejdet på Mariagervej kræver omkørsel

Gravearbejdet i cykelstien på Mariagervej nærmer sig sin afslutning. Tilbage er der kun at etablere ledninger og stik på tværs af Mariagervej. Når de er på plads, bliver vejbanen, cykelstien og fortovet reetableret, hvorefter Vandmiljø Randers rykker entreprenørmaskinerne væk fra Mariagervej og ind på sidegaderne Løvetandsvej, Irisvej, Lavendelvej, Lathyrusvej og Bellisvej, som også skal separatkloakeres i denne omgang.

Her i den sidste fase af vores arbejde på Mariagervej, er vi nødt til at spærre for gennemkørsel, fordi vi skal grave på tværs af hele vejen flere steder. Der bliver naturligvis etableret omkørsel i området, men vi vil opfordre til, at man overvejer at finde en helt anden rute i den uges tid, vi arbejder ude i vejen.

Adgangsforhold mens afspærringen står på

De syv stik skal etableres på stykket mellem Frejasvej og Bellisvej. Afspærringen af Mariagervej følger gravearbejdet, så det hele tiden er den korteste mulige strækning af vejen, der er spærret af. Der vil blive etableret omkørsel ad de omkringliggende veje, og der vil hele tiden være adgang til alle ejendomme på den berørte strækning. Dette gælder også OKPlus, MasterBowl og InSushi. Gennemgående trafik på Mariagervej opfordres dog til at finde alternative ruter i perioden.

Den offentlige trafik i området vil også køre andre veje end sædvanligt, det kan man læse mere om på www.midttrafik.dk.

Her kan du læse mere om separatkloakeringen på Mariagervej, Bellisvej, Irisvej, Lavendelvej, Løvetandsvej, m.fl.