Tjeklisten: Er dit kommende hjem sikret mod skybrud?

Det er rigtig meget, du skal vide om dit nye hus, inden du skriver under på en købsaftale. Frygten for at overse noget vigtigt, er du ikke alene om at have. Har du fx under husinspektionen fået styr på, om dit kommende hjem er sikret mod skybrud.

Regn Tagrende2000x1000

Som husejer er det nemlig dit eget ansvar at sikre din bolig mod skybrud. Manglende forebyggelse kan give en del besvær - for ikke at tale om økonomiske konsekvenser.

På siden: Dit og vores ansvar ved regn og skybrud kan du læse mere om dit ansvar som husejer ved fx skybrud.

 

Hvorfor skal du tage højde for skybrud?

Fremtidige skybrud er ikke det første, man tænker på, når man køber hus. Hvis de tidligere ejere har haft tilfælde med vand i huset, kan det måske komme på tale.

Du bør altid se efter i tilstandsrapporten, om boligen tidligere har haft vandskade, og hvordan det er udbedret. For en sikkerheds skyld kan du spørge ejendomsmægleren om, der er kommet vand ind nogle steder i huset før.

Selvom svaret er nej, er der fortsat vigtige forhold at undersøge, når det gælder sikring imod skybrud (du kan altså ikke ånde lettet op endnu).

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Beliggenhed er ofte et vigtigt kriterium i udvælgelsen af nyt hjem. Det er det også, når det kommer til at sikre sig mod regnen. Risikoen for, at vandet vil finde en smutvej ind i din kommende bolig kan være stor.

Årsagen er de klimaforandringer, der de kommende år vil resultere i mere regn, flere skybrud, højere grundvandsstand og øget vandstand i åer og fjorde som følge af havvandsstigninger. Og med Gudenåen og fjorden midt gennem Randers Kommune, er bl.a. Randers by udsat, når klimaforandringerne sætter ind.

Risikoen er altså størst, hvis dit hus ligger i et lavtliggende område i Randers og ikke er forberedt på store vandmængder eller med skrånende terræn (grunden hælder ned mod huset). Er beliggenhed i top for både område og placering på grunden, så sus ned til tjeklisten, for helt tørskoet er du ikke endnu.

Du kan også læs mere om skybrud i Randers på siden: Fremtidens klima og skybrud i Randers.

Eller læse mere om klimaændringer i Danmark frem til år 2050 på klimatilpasning.dk (link åbner i et nyt vindue)

 

Sådan tjekker du, om dit kommende hus kan modstå skybrud

Et såkaldt klimatjek er oftest ikke en del af tjeklisten ved huskøb, men det burde det være. Dels fordi klimaændringerne banker på døren, og dels fordi du som ny husejer med garanti gerne vil undgå al bøvlet og gerne forebygge inden skybruddet og den potentielle oversvømmelse.

De 3 ting, du skal være mest opmærksom på, når du får rundvisning i huset, er følgende:

 

Punkt 1: Er der separatkloakering?

Separatkloakering er, når regnvand og spildevand fra huset løber i hvert sit rør i stedet for samlet. Separatkloakering laves for at minimere en overbelastning på kloaknettene, som kan give problemer med kloakvand i og omkring dit hus. Helt konkret betyder det, at det så kun er spildevandet fra huset, der ledes til renseanlægget, og regnvandet ledes separat ud i regnvandsbassiner inden udløb til søer, vandløb og havet.

Illustration Separatkloakering

Din ejendom er separatkloakeret, når regnvand og kloakvand (spildevand) løber i hver sin ledning.

Randers Kommune vælger hvilke områder, der skal separatkloakeres. De udpegede områder kan ses i spildevandsplanen eller tillæg dertil. Hvis der ikke allerede er separatkloakeret, kan du måske finde ud af, hvornår der skal separatkloakeres ved at spørge ejendomsmægleren, se i købsaftalen eller selv finde frem til via Randers Kommunes side: Spildevandsplan.

Separatkloakering kan være en dyr omgang, og det hele beror på ejendommens eget kloaksystem. Forhør dig derfor ved en autoriseret kloakmester, hvis du vil have et bud på, hvad netop den ønskede ejendom vil koste at ændre kloaksystem på.

Tip

Ved du, at der kommer separatkloakering inden for den nærmeste fremtid, skal du overveje at vente med at hyre landskabsarkitekten til at ordne din have.

En separatkloakering på egen grund vil sandsynligvis betyde, at der skal graves i din indkørsel, for- og baghave for at gøre plads til de nye kloak- og regnvandsledninger. Dette vil en autoriseret kloakmester kunne give dig svar på.

Hvis der ikke er planer om separatkloakering, og dit regnvand og spildevand løber sammen, er der to ting, du skal se efter eller tænke på at få installeret, så kloakvandet ikke finder vej op igennem afløbene i din kælder. 

Det første er et højvandslukke i afløbet eller toilettet, som forhindrer, at kloakvandet stiger op igennem disse. Det andet er en pumpebrønd, der placeres udenfor huset, og som opsamler spildevand, hvorefter det pumpes videre til kloakken (skelbrønden) og herefter ud i det offentlige kloaksystem.

 

Punkt 2: Har huset et omfangsdræn

I perioder med meget regn står grundvandet højt, hvilket kan betyde, at vandet presser sig ind gennem kældervægge, fundamentet eller soklen som fugt. Her kan løsningen være at etablere et omfangsdræn rundt om huset langs fundamentet og ydermurene. 

Har huset, du kigger på, ikke allerede et omfangsdræn, men har haft udfordringer med indtrængende vand eller fugt, er det en god ting at have med i overvejelserne.

 

Punkt 3: Er der nogle utætheder på huset, hvor regnvand kan trænge igennem?

Gå huset igennem for mulige steder, hvor regnvand kan trænge igennem ved skybrud og store vandmængder. Nogle af de ting, du skal kigge efter, er følgende:

  • Leder terrænoverflader som terrassen og fliser omkring huset vandet væk fra huset?
  • Hvordan ser kanterne ved kældertrappen, vinduer og lyskasser ud? Er de høje nok, så vandet ikke siver ind?
  • Slutter døre og vinduer tæt?
  • Fungerer riste, tagrender og tagnedløb, eller er de tilstoppede af blade, grene og kviste?
  • Fungerer sandfanget i nedløbsbrønden, eller trænger det til at blive renset?


For mere inspiration til tjeklisten hent Klimatilpasning.dk’s vejledning til klimatilpasningstjek (link åbner i et nyt vindue)

Tip

Har du allerede købt huset og har glemt at tjekke for sikring mod skybrud, kan du få et gratis klimatjek af fagfolk, som giver dig gode råd til, hvordan du kan sikre dit hjem mod ekstreme vejrforhold. Find din fagmand nær dig på klimatilpasning.dk (link åbner i et nyt vindue)

Gratis besøg i vores skybrudsmodel

Hos Vandmiljø Randers har vi i vores forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten, opført, hvad vi kalder for en skybrudsmodel. Her kan du se en 1 til 1 model af en kælder med kælderskakt, hvor vi viser, hvad der sker i en udsat kælder under et skybrud og fortæller, hvordan du som boligejer kan beskytte din kælder under kraftig regn.

Book besøg til skybrudsmodellen på vores side Besøg os.

Se en kort video om REGNhyttens skybrudsmodel: