Nyt bæredygtigt og klimatilpasset hovedsæde ved indgangen til det nye havneområde

5. april flytter Vandmiljø Randers A/S ind i det nybyggede hovedsæde på Ny Havnevej 20. På grund af flytningen vil personligt fremmøde hos Vandmiljø Randers ikke være muligt før 8. april.

Vandmiljø Randers Flytter 1

Har du brug for at møde op hos Vandmiljø Randers A/S, skal du fra mandag 8. april finde vej til en anden adresse, end den du er vant til. Den dag flytter Vandmiljø Randers nemlig fra Tørvebryggen 12 til det nybyggede hovedsæde på Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ.

Er vokset ud af Tørvebryggen

Vandmiljø Randers haft adresse på Tørvebryggen 12 siden 2009, hvor Randers Spildevand blev udskilt fra Randers Kommune og blev til et selvstændige vand- og forsyningsselskab, der er ejet 100 % af Randers Kommune. I 2017 skiftede selskabet navn til Vandmiljø Randers A/S.
Det nye hovedsæde på byder på væsentligt flere kvadratmeter end det gamle på Tørvebryggen.

 

 

Direktør for Vandmiljø Randers, Peter Christensen, oplyser, at behovet for mere plads til en voksende medarbejdergruppe, er en væsentlig grund til, at man har bygget det nye hovedsæde.

Derudover får vi nu samlet de forskellige afdelinger i Vandmiljø Randers, da nogle af de nærmeste naboer bliver Randers Centralrenseanlæg samt vores eget forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten.

Bæredygtigt og klimatilpasset byggeri

Som bygherre har Vandmiljø Randers i hele processen prioriteret bæredygtighed i forhold til vurdering af byggematerialer samt mulighed for at anvende genbrugsmaterialer.

Vi har også haft et stort fokus på klimatilpasning af udearealerne i forhold til at håndtere store mængder regn. Vi har grønne tage, hvor planter holder på og optager en del af nedbøren. I forbindelse med nedløbsrør og andre steder på grunden er der lavet render, der sørger for at vandet ledes ud i et regnvandsbassin, hvorfra noget vil løbe ud i Kristrup Engkanal og resten siver ned i jorden. På p-pladsen har vi valgt en permeabel belægning, der lader regnvandet sive ned i jorden med det samme.

Nyt hovedsæde med et oldnordisk navn

Det nye hus har fået navnet Randaros (udtales Ránnaros). Navnet er valgt af Vandmiljø Randers’ bestyrelse, da det afspejler husets geografiske placering. Randaros er et gammelt navn for Randers og består af de to stavelser Rand, som betyder bakkekant, og Aros, der betyder åmunding på oldnordisk. Tilsammen kan Randaros derfor oversættes til ”Bakkekanten ved åmundingen”, hvilket er en meget præcis beskrivelse af der, hvor Vandmiljø Randers’ fremtidige rammer.

Bygget med plads til lejere

Vandmiljø Randers nye hovedsæde indeholder 2.500 kvadratmeter kontorlokaler, der er fordelt på fem etager.
Det er mere plads end det aktuelle behov for forsyningsselskabets medarbejdere. En del af kvadratmeterne er derfor lejet ud til Forsyningsseervice A/S, Randers Havn samt Beredskabet & Sikkerhed, der alle efter planen flytter ud til bakkekanten ved åmundingen senere i april.

Hvem der rykker ind i Vandmiljø Randers’ gamle lokaler i Tørvebryggen 12, vides ikke på nuværende tidspunkt, da forsyningsselskabet har sat kontorejendommen til salg via ejendomsmæglerfirmaet Nordicals.

Ingen fremmøde under flytning

På grund af flytningen er personligt fremmøde hos Vandmiljø Randers ikke mulig før 8. april. Har man brug for at komme i kontakt med Vandmiljø Randers i flytteperioden, kan man ringe på telefonnummer 3841 1212, ligesom man kan sende en mail til mail@vmr.dk.