IMG 6060

REGNhytten med et blomstrende regnvandsbed

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR)*
 • Oplæg
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

* Udføres med inspiration fra metoden PMM (Personal Meaning Mapping). Eleverne diskuterer kort i grupper de faglige emner, besøget omhandler, og svarer på en række spørgsmål ud fra den viden, de har ved besøgets start. I resten af besøget tilegner eleverne sig viden omkring emnerne. Besøget afsluttes med en refleksion over emnerne med den nye viden, de har fået: Er de blevet bekræftet i det, de allerede vidste? Er der kommet nye vinkler på? Er der kommet ny viden til?

 

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på klima, klimatilpasning og hvordan vi kan tage hånd om den meget regn, vi ved vil falde i fremtiden. Forløbet kommer også ind på vandets kredsløb, og hvordan håndtering af regnvand spiller sammen med vandets kredsløb.

 

Læringsmål

Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne et kendskab til klima, klimatilpasning og regnvand som ressource gennem lokal afledning af regnvand som ressource (LAR).

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • Klima og klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt, regionalt og lokalt i Randers
 • Hvad Vandmiljø Randers arbejder med indenfor klimatilpasningsområdet
 • Hvad dækker begrebet Lokal Afledning af Regnvand (LAR) over
 • Vandets kredsløb, herunder LAR-Løsningers betydning i vandets cyklus
 • Regnvand som ressource - LAR-løsninger, herunder kendskab til begreberne: faskine, belægningstyper, opbevaring af vand i haven, opsamling af regnvand, forskellige jordtypers nedsivningsevne og regnvandsbede
 • Hvilken betydning LAR har i samfundsmæssigt perspektiv og for den enkelte.

Dette undervisningsforløb møder følgende færdigheds- og vidensmål

Fysik/Kemi:

 • Modellering i naturfag
 • Stof og stofkredsløb
 • Jorden og universet
 • Perspektivering i naturfag
 • Ordkendskab

Geografi:

 • Modellering i naturfag
 • Jordkloden og dens klima
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Perspektivering i naturfag
 • Ordkendskab

Biologi:

 • Modellering i naturfag
 • Økosystemer
 • Perspektivering i naturfag
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Ordkendskab


Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • Gruppearbejde om spørgsmål om emnerne
 • Oplæg i plenum
 • Praktiske forsøg ved forsøgsmodeller og modeller ved REGNhytten.

 

Forventninger til læreren

Et besøg i REGNhytten er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der følger mindst en lærer med en klasse ved besøg i REGNhytten.

Det er lærerens opgave at:

 • Inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • Holde arbejdsro under besøget
 • Holde opsyn med eleverne
 • REGNhytten og demo-modellerne behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • Være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • Der ryddes op i REGNhytten og området omkring REGNhytten ved besøgets afslutning
 • Eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

Tiden til de praktiske forsøg kan gøres længere, så eleverne når flere forsøg, ved at arbejde med det opsummering og det afsluttende gruppearbejde hjemme i klassen.

 

Læremidler

Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget her: