Prisberegning

Du kan altid finde 2022-priserne for drikkevand og spildevand på siden: Priser og betalingsfrister.

 

Beregn pris

Husk at sætte kryds, hvis du er vandkunde hos os.

Afledning

Årlig udgift inkl. moms
Fast bidrag: 745,28 kr.
Vandafledning, kr./m3: 38,08 kr.
Dit forbrug i m3: 0
Udgift til afledning: 0 kr.

Forudsætninger for beregningen

Beregningen er baseret på private og virksomheder med et årsforbrug op til 500 m³(trin 1 i trappemodellen).

Prisberegneren giver kun en korrekt pris, hvis din husstand opfylder følgende:

  • Husstanden får leveret vand fra Vandmiljø Randers A/S. Det gør en mindre del af alle husstande i Randers Kommune. Der findes også mange private vandværker, og de kan have andre takster.
  • Vandmåleren, som husstanden har installeret, er af typen Qn 1,5 - 2,5. Det har langt de fleste husstande.

Elementer i prisberegneren

Prisen pr. m³ består af disse elementer:
Pr. m³ (1.000 liter)

 

Vandforsyning

Vandforbrug: 8,60 kr. inkl. moms
Vandafgift til staten: 7,96 kr. inkl. moms

I alt for vandforsyning (afrundede tal): 16,56 kr. inkl. moms

 

Spildevandsafledning

Vandafledningsbidrag: 38,08 kr. inkl. moms

I alt for drikkevand og afledning af spildevand: 54,64 kr. inkl. moms 

 

Samlet pris 2021

Prisen omfatter både drikkevand og spildevand:
54,64 kr. inkl. moms pr. m³

  • Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.
  • Ud over prisen pr. m³ skal du betale et fast bidrag, som i 2021 er 742,83 kr. inkl. moms på afledning af spildevand og 569,42 kr. inkl. moms på drikkevand, det vil sige samlet 1.312,25 kr. inkl. moms for et enfamiliehus.
  • Prisen gælder fra den 1. februar 2021.
  • Prisen for statsafgift på ledningsført vand fra fra 1/1-31/1-2021 pr. m3 7,73. Fra den 1/2-2021 ændredes denne pris til 7,96.