Prisberegner

Du kan hurtigt og nemt tjekke, hvad du skal betale for spildevand og drikkevand til os ud fra dit vandforbrug. Indtast dit forbrug, og lad computeren gøre resten.

Prisberegning

Du kan altid finde 2024-priserne for drikkevand og spildevand på siden: Priser og betalingsfrister.

 

Beregn pris

Husk at sætte kryds, hvis du er vandkunde hos os.

Afledning

Årlig udgift inkl. moms
Fast bidrag: 745,3 kr.
Vandafledning, kr./m3: 41,2 kr.
Dit forbrug i m3: 0
Udgift til afledning: 0 kr.

Forudsætninger for beregningen

Beregningen er baseret på private og virksomheder med et årsforbrug op til 500 m³(trin 1 i trappemodellen).

Prisberegneren giver kun en korrekt pris, hvis din husstand opfylder følgende:

  • Husstanden får leveret vand fra Vandmiljø Randers A/S. Det gør en mindre del af alle husstande i Randers Kommune. Der findes også mange private vandværker, og de kan have andre takster.
  • Vandmåleren, som husstanden har installeret, er af typen Qn 1,5 - 2,5. Det har langt de fleste husstande.

Elementer i prisberegneren

Prisen pr. m³ består af disse elementer:
Pr. m³ (1.000 liter)

 

Vandforsyning

Vandforbrug: 8,91 kr. inkl. moms
Vandafgift til staten: 7,96 kr. inkl. moms

I alt for vandforsyning (afrundede tal): 16,87 kr. inkl. moms

 

Spildevandsafledning

Vandafledningsbidrag: 41,20 kr. inkl. moms

I alt for drikkevand og afledning af spildevand: 58,07 kr. inkl. moms 

 

Samlet pris 2024

Prisen omfatter både drikkevand og spildevand:
58,07 kr. inkl. moms pr. m³

  • Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.
  • Ud over prisen pr. m³ skal du betale et fast bidrag, som i 2024 er 745,30 kr. inkl. moms på afledning af spildevand og 571,29 kr. inkl. moms på drikkevand, det vil sige samlet 1.316,59 kr. inkl. moms for et enfamiliehus.
  • Prisen gælder fra den 1. januar 2024.
  • Prisen for statsafgift på ledningsført vand pr. m3 er 7,96 kr.