Vær med til at indvie det nye Østervold i Randers Festuge

Mandag den 16. august kl. 14-16 er der åbningsfest og officiel indvielse af det nye byrum på Østervold. Vandmiljø Randers og Randers Kommune inviterer alle med til at fejre, at Randers har fået et nyt opholdssted i midtbyen med synligt vand, terrasser, bænke og masser af planter.

Regnvandsbassinet på Østervold

Regnvandsbassinet på Østervold i Randers

Af: Vandmiljø Randers og Randers Kommune
Jeg glæder mig til, at vi officielt indvier det nye Østervold. Det nye grønne og blå byrum er en markant ændring i bymidten, som allerede er blevet taget rigtig godt imod. Det kan jeg godt forstå. Det er virkelig blevet et flot byrum, som samtidig tjener til at kunne håndtere overfladevand, når det kommer. Arbejdet gik i gang for blot 8 måneder siden, og nu kan vi i fællesskab fejre vores nye muligheder for alle i midtbyen.

Vandet og byen

Igennem længere tid har der været fokus på at trække byen til vandet og skabe nye rekreative områder i byen og samtidig sikre, at Randers kan håndtere store mængder overfladevand, når der kommer meget voldsomme regnskyl. Det var afsættet for, at der nu er skabt et regnvandsbassin på Østervold, som er omkranset af planter, træterrasser og opholdssteder.

Østervold er det første konkrete resultat af tankerne bag Flodbyen Randers. Pladsen binder by og vand sammen på en ny måde og er allerede i løbet af sommeren blevet et yndet opholdssted. Der er gjort en flot indsats fra både Vandmiljø Randers og Randers Kommune for at skabe et dejligt område, en destination i sig selv.

Også direktør i Vandmiljø Randers, Peter Christensen oplever, at forandringen af Østervold allerede er blevet taget godt imod.

Vi har i løbet af opbygningen af det fælles projekt fået rigtig mange positive tilkendegivelser. Folk der lige stopper os og siger ”godt gået”. Og den begejstring er vi rigtig glade for, ja det gælder alle, der har været med til at gøre bassin og de grønne områder til virkelighed. Byen har forstået at tage det til sig, bruge det - og heldigvis på en ordentlig måde. Det mere synlige vand kræver, at vi hjælpes ad med at passe på stedet, bruge skraldespandene, ikke gå ned i vandet, og sammen passe på vores nye sted.

Og forsyningen understreger, at bassinet har en vigtig teknisk funktion – nemlig at rense vandet:

Selvom bassinet ser indbydende ud, så har det en vigtig teknisk funktion, der er væsentlig at huske. Vandet i bassinet har vasket veje og tage rene, og da vandet ikke er rent nok til at løbe direkte ud i fjorden, forsinker vi det i bassinet. Når vandet forsinkes og får ophold i bassinet, kan stoffer synke til bunds. Det er en naturlig proces og gør, at vandet herefter kan ledes ud i fjorden. Af den grund vil der også periodisk forekomme alger, som dog forsvinder igen.

Programmet for åbningsfesten

I Randers festuge får vi nu alle mulighed for i fællesskab at indvi vores nye grønne og blå byrum. Det håber jeg, at mange har lyst til at være med til.

Programmet den 16. august kl. 14-16 byder på fællessang i bedste Philip Faber-stil, mulighed for at gå om bord i fri vandbar, hygge omkring bassinet og en unik mulighed for at tage på en guidet tur med de folk, der har deres hjerteblod og faglige stolthed i Østervolds forvandling.

Til åbningen er alle velkomne. De gældende corona-restriktioner vil blive afsættet for afviklingen, og alle opfordres til at holde afstand og blive testet.

Læs programmet

Er du nysgerrig og vil gerne kende programmet for den officielle åbning af det 'ny Østervold', kan du finde det på vores side: Events.