Tre gode hold indbydes til at give tilbud på nyt kontorhus til Vandmiljø Randers

Efter at have modtaget hele 12 anmodninger om prækvalifikation har Vandmiljø Randers nu udvalgt de tre totalentreprise-teams, der indbydes til at give tilbud på vores nye kontorhus.

Nyt Domicil Vanmdiljø Randers 1200X675

Skitse der illustrerer størrelse på kontorhuset mere end den endelige udformning.

Vi har lavet et stort og grundigt arbejde med bedømmelse og udvælgelse blandt de mange hold. Og det er jo et luksusproblem, at vores arbejde har været så stort. Vi er rigtig glade og stolte over, at der har været så stor interesse for at indsende anmodninger om prækvalifikation. Det vil vi sige tak til alle for.

De tre totalentreprenører er:

  • MT Højgaard Danmark A/S
  • C.C. Contractor A/S
  • Jakobsen & Blindkilde A/S

Udvælgelsen er sket på grundlag af en vurdering af medsendte referencer, dvs. beskrivelser af tidligere udførte byggerier, hvor totalentreprise-holdet har mulighed for at vise, at de har erfaringer med at løfte tilsvarende opgaver.

Vi har vurderet hvilke referencer (= byggerier), der var mest relevante i forhold til de kriterier, vi har listet op i det ”udbudsmateriale”, som alle teams har haft adgang til før de fremsendte deres anmodning (i prioriteret rækkefølge):

  • Referencen er gennemført i totalentreprise
  • Referencen indeholder administration/kontor og gerne flere brugere
  • Referencen er udført på baggrund af LCA-beregninger og har fokus på bæredygtighed
  • Referencen er sammenlignelig indenfor størrelse og kompleksitet
  • Referencen er udført for en offentlig bygherre
  • Referencen er sammenlignelig indenfor økonomi

De 3 virksomheder, der er blevet prækvalificeret, havde samlet set de fleste referencer, som vi har vurderet som ”særdeles relevante”.