Er du forberedt på sensommerens kraftige regnskyl?

Skybrudssæsonen, der går fra maj til oktober, er godt i gang, og det er da heller ikke mere end 14 dage siden, at kraftig regn ramte Øster Bjerregrav. Er du boligejer kan skybruddene give dig kvaler. Heldigvis kan du med simple midler komme oversvømmelser og vandskader i forkøbet. Vil du vide mere om, hvordan du sikrer dig mod skybrud, inviterer Vandmiljø Randers til skybrudssikrings-aften torsdag den 10. september fra kl. 17-18 i REGNhyttens skybrudsmodel på Kristrup Engvej 21.

Regn Tagrende2000x1000

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

I 2019 ramte tre skybrud Randers, og prognoserne for det fremtidige vejr tyder ikke på, at skybrudssæsonen bliver mindre våd – tværtimod lyder prognoserne, at fremtidens vejr bliver varmere med kraftigere nedbør.

Ifølge Vandmiljø Randers A/S kan randrusianerne dog ikke helt undgå problemer med skybrudsvand – hverken nu eller i fremtiden.

Selvom vi gør, hvad vi kan for sammen med kommunen at bygge en ny infrastruktur, der kan rumme en stor del af sen-sommerens regn og skybrud, så er der flere forhold, hvor boligejerne selv er ansvarlige for at beskytte deres hjem mod regnen. Man bør for eksempel tænke over, hvad man opbevarer og hvordan man opbevarer sine ting i kælderen. Kælderen er boligejerens eget ansvar, og det vil være en god idé at få installeret et højvandslukke, så der ikke kan komme kloakvand op. Måske kan ejendommens indgangsparti hæves og eventuelle lyskasser blændes.

Skybrudssikring på programmet i REGNhytten

Viden om, hvordan regnen kan undgå at give oversvømmelse i særligt kælderetagen, giver Vandmiljø Randers boligejere i kommunen mulighed for at opleve i en 1:1 model af en kælder kaldet skybrudsmodellen. Modellen er placeret ved Vandmiljø Randers’ forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten, på Kristrup Engvej, der med flere regnvandsløsninger demonstrerer, hvordan regnen kan håndteres og bruges på privat grund.

Skybrudsmodellen

Vi oplever desværre hver sen-sommer, at boligejere ikke kender til deres eget ansvar, når det kommer til at sikre sig mod oversvømmelser i forbindelse med regn.
Det er trist, at boligejere ikke ved det. Det er fx boligejernes eget ansvar at sikre sig mod, at kloakvand finder vej op ad afløb i kælderen samt sikre, at deres terrasser hælder væk fra huset. Generelt er det boligejeres eget ansvar at sikre, at grunden leder vandet væk fra boligen uden det giver oversvømmelse ved naboen.
Toilet Flyder Over Med Vand

Der er altså en del, man som boligejer skal tjekke efter og sikre, så vandmasserne ikke finder vej ind i boligen. Og særligt under skybrud kan vandet løbe ind i ens bolig, da vandet altid løber mod det laveste punkt.

 

Man skal især være opmærksom på trappenedgange, lavtliggende områder og lyskasser. I skybrudsmodellen kan man som boligejer se, hvordan vandet kan stoppes. Der findes forskellige løsninger, og ikke alle kan klare de samme styrker af regn. I skybrudsmodellen viser vi, hvordan regn i forskellige styrker kan påvirke en bolig – og allervigtigst, hvordan man som boligejer med enkle midler kan sikre sig mod oversvømmelse.


Næste arrangement med skybrudssikring på programmet er den 10. september fra kl. 17-18 i REGNhyttens skybrudsmodel på Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ.

 

Forsyningens bedste tips:

  • Sørg - hvis muligt - for, at terrænoverflader omkring huset leder vandet væk fra huset
  • Lav en høj kant ved kældertrappen, -vinduer og lyskasser
  • Sørg for, at vinduer og døre slutter tæt
  • Sørg for, at riste, tagrender og tagnedløb fungerer og ikke er stoppet til af fx blade, grene og kviste. Og sørg for, at sandfanget i nedløbsbrøndene også renses – dette bør gøres en gang om året
  • Opstigende kloakvand forhindres i at trænge ind ved at installere et højvandslukke i afløb/toilet. Bruges toilet og afløb i kælderen ikke, kan de sløjfes. Inddrag en autoriseret kloakmester
  • Opstigende kloakvand kan også forhindres ved at installere en pumpebrønd udenfor huset, der opsamler spildevandet fra kælderen og pumper det op til skelbrønden. Inddrag en autoriseret kloakmester.

FAKTA

Hvad er et skybrud?

Ifølge DMI er der tale om skybrud, når der på en halv time eller mindre falder 15 millimeter regn eller mere. Du kan gratis få en sms fra DMI, når der er varsel om skybrud og vildt vejr i din region.