Spildevand

Du kan her finde trykte informationsmaterialer om: separatkloakering, afledning af regnvand, ejer- og ansvarsgrænse mellem dit og vores kloaksystem, om tømningsordningen og meget mere.

Vores normalt trykte publikationer finder du her på hjemmesiden som sider. Ønsker du en fysisk udgave, kan du rette henvendelse til os eller besøge os på Tørvebryggen 12.

 

Ændring af kloaksystem på egen grund

Står du i den situation at skulle ændre dit interne kloaksystem fx i forbindelse med en separatkloakering, så vil vi anbefale, at du lige kigger disse. Der er også et par flyers om 

Separatkloakering - Når regnvand bliver adskilt fra spildevand

Vandmiljoeranders Brochure A4 Separatkloakering 2019 2000

Billede af folderen, Separatkloakering - Når regnvand bliver adskilt fra spildevand.

Læs om Separatkloakering - Når regnvand bliver adskilt fra spildevand.

Folderen 'Separatkloakering - Når regnvand bliver adskilt fra spildevand' udsender vi altid til berørte kunder, inden vi går i gang med at separatkloakere området.

I folderen fortæller vi om, hvorfor vi separatkloakerer, og hvad der sker under en separatkloakering.

Besøg også siden Klimatilpasning, hvor vores foldere omkring regnvandsløsninger findes. Det er nemlig ikke altid den bedste løsning for dig som grundejer at sende al regnvandet ud i regnvandsledning.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer Lokal Afledning Af Regnvand Lar Vmr

Billede af flyer om lokal afledning af regnvand (LAR).

Læs om Lokal afledning af regnvand (LAR).

Flyeren 'Lokal afledning af regnvand (LAR)' giver dig en ide om, hvilke løsningsmuligheder du har for at aflede regnvand på egen grund. Der er nemlig meget du selv må, og så er der ting, som du skal have en autorisereret kloakmester til. 

Afledning til regnvandsledning

Flyer Afledning Til Regnvandsledning Vmr 2000Streg

Billede af flyer om afledning til regnvandsledning.

Læs om Afledning til regnvandsledning.

Flyeren 'Afledning til regnvandsledning' handler om den løsning, hvor du leder alt regnvand fra tag- og flisearealer videre til din ledning til regnvand, og giver dig en idé om, hvad du må og skal huske.

Regnvandsledning kombineret med lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer Kombineret Loesning Regnvandsledning Kombin Vmr 2000Streg

Billede af flyer om kombineret regnvandsledning med LAR.

Læs om Kombineret løsning - Regnvandsledning kombineret med lokal afledning af regnvand (LAR).

Flyeren 'Kombineret løsning - Regnvand kombineret med lokal afledning af regnvand (LAR)' handler om, hvordan de to løsninger kan kombineres. 

Hvem ejer kloakken

Hvem Ejer Kloakken August2019

Billede af folder, "Hvem ejer kloakken?"

Læs om Hvem ejer kloakken?

I folderen fortæller vi om, hvor ejergrænsen mellem dit og vores går - og dermed også, hvad du og vi er ansvarlige for.