Separatkloakering på Violvej, Sct. Peders Gade, og en del af Mariagervej

24. juni 2024 starter næste etape af det store separatkloakeringsprojekt i Nordbyen. Denne gang separatkloakeres et mindre område på Violvej, Mariagervej og Sct. Peders Gade. Projektet forventes afsluttet i oktober 2024. De berørte adresser er alle blevet informeret pr. brev.

Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i området trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

Det skal der ske

Det store projekt med at separatkloakere Nordbyen i Randers kommer et skridt nærmere sin afslutning, når næste etape går i gang mandag d. 24. juni. Her skal kloakken på Violvej og en del af Mariagervej, mellem Solsikkevej og Energivej, separeres, så regnvand og spildevand ledes i to separate ledninger. Kloakken i den øverste del af Sct Peders Gade separeres også i samme ombæring.

På Sct. Peders Gade etablerer vi to nye ledninger i jorden, én til regnvand og én spildevand. På Mariagervej og Violvej genanvender vi den eksisterende fællesledning til regnvand, mens vi etablerer en ny ledning til spildvand.

Vi etablerer samtidig nye stikledninger og skelbrønde til hver ejendom i de berørte gader.

Spærring af Mariagervej fra 24. juni til 2. august

Arbejdet betyder, at Mariagervej spærres for gennemkørsel i hele perioden fra d. 24. juni frem til d. 2. august. Cyklister og gående har adgang i hele perioden, mens der etableres omkørsel via Solsikkevej, Nørrebrogade, og Nørre Boulevard for bilister. Hvordan busruterne omlægges, bliver offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside.

Byggepladsskilt Nordbyen 2000Pxl

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Gudenåen/ Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret på din vej og etableret dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.


Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder


Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

16-06-2024: Gravetilladelsen er nu udstedt, og gravearbejdet begynder 24. juni. I den forbindelse spærres Mariagervej for gennemkørsel. Gående og cyklister har adgang i hele perioden, men der er etableret omkørsel for bilister via Solsikkevej, Nørrebrogade, og Nørre Boulevard. Arbejdet forventes afsluttet 2. august 2024

Kontaktoplysninger på entreprenør

Brdr. Møller A/S, Aarhus

Kontaktperson: Jesper Madsen

e-mail: jma@brdrmoller.dk

Telefon: 2220 1463

Omkørsel og afspærring

18-06-2024: Mariagervej spærres for gennemkørsel i perioden 24. juni til 2. august. Der etableres omkørsel via Solsikkevej, Nørrebrogade og Nørre Boulevard. Gennemgående trafik kan med fordel prøve at undgå Mariagervej helt. I forbindelse med omkørslen er det forbudt at parkere og standse på vestsiden af Nørrebrogade.

Omlægning af busruter kan ses på Midtrafiks hjemmeside.

Regnhytten Profil

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Alle er velkomne til vores arrangementer, hvor vi fortæller om nogle af de muligheder, der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.