Eftersyn og reparation af brønde på Hostrupvej og Gydevej i Langå

Vandmiljø Randers efterser kloakbrøndene på den markerede strækning på Hostrupvej og Gydevej i Langå. Alle brønde bliver gennemgået og repareret i bunden, hvor det er nødvendigt.

JATI Brønde Hostrupvej Gydevej

Arbejdet startes op efter påske i uge 14 fra den 2. april 2024

Vores entreprenør, Aarsleff, vil være til stede i området fra d. 2. april, hvor de spuler kloakken og undersøger brøndene på strækningen. Der er tale om specialistarbejde, der udføres ad flere omgange.

Arbejdet vil ikke påvirke ejendommene i området direkte, men man vil opleve at Aarsleff er tilstede i området.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har valgt, at entreprenøren, der skal spule og strømpefore udvalgte veje er:

Aarsleff A/S
Morten Schaal
mosc@aarsleff.com
4044 2481