Fremtidens klima og skybrud i Randers

Klima og global opvarmning har været på den politiske agenda i mange år. Alligevel virker scenarierne som noget, der først bliver virkelighed langt ude i fremtiden. Det kan være svært at forholde sig til, men fremtiden er både i morgen og om lang tid. Ændringerne i klimaet, der bl.a. omfatter flere skybrud og højere vandstand, vil kunne mærkes og vil få betydning for flere boligejere i Randers Kommune.

Stormvejr På Vej 2000X1000 Forside Titelside

Et varmere og vådere klima

Ifølge beregninger fra FN’s klimapanel (IPCC) kan Danmark frem mod år 2100 forvente at se ændringer i klimaet. Ser vi på klimaet i Danmark siden 1870, er temperaturen steget med 1,5 °C, og mængden af nedbør er steget med 15%.

Den præcise udvikling er endnu uvis, da det afhænger af, hvor store mængder drivhusgasser, der slippes ud i fremtiden. Men hvis klimaet fortsætter på samme måde som hidtil, vil vi i Danmark kunne se frem til følgende klimaændringer:

  • Mere regn om vinteren og mindre om sommeren, hvor der om sommeren vil være flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
  • Højere vandstand i havene omkring Danmark som følge af øget opvarmning af havene og smeltende iskapper og gletsjere.
  • Mildere og fugtigere vintre, hvilket betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre med sandsynlighed for flere og længere hedebølger.
  • Mere vind som vil medføre flere og kraftigere storme.
  • Større skydække på himmelen, som særligt vil være fremtrædende om vinteren.

Du kan læse mere om klimaændringerne i Danmark på fx klimatilpasning.dk (link åbner i et nyt vindue)

 

Randers er et risikoområde i Danmark

Som følge af de kommende klimaforandringer har Miljøministeriet udpeget 14 områder i Danmark, hvor der i fremtiden er risiko for oversvømmelse fra hav, fjorde, søer og vandløb.

Du kan se og finde de udpegede områder på oversvommelse.kyst.dk (link åbner i et nyt vindue)

Blandt disse 14 områder er Randers Fjord, hvor især de lavtliggende områder langs Randers Fjord og Gudenåen er udsatte. Flere kvarterer i Randers by har allerede været ramt af oversvømmelser flere gange, hvor gader og kældre har stået under vand.

Bor du derfor i ét af disse områder, kan du i fremtiden risikere at få problemer med indtrængende vand og oversvømmelser, hvis du ikke sikrer dig, at dit hjem kan modstå vandmasserne.

Få gode råd til, hvordan du kan sikre dit hjem ved skybrud i vores folder: Skybrudssikring.

 

Video om Vandmiljø Randers' klimatilpasning

 

Plan for klimatilpasning og risikostyring

De kommende ændringer i klimaet har resulteret i en beslutning fra EU om, at Randers Kommune skal udarbejde en klimatilpasningsplan og en risikostyringsplan for at håndtere fremtidige oversvømmelser. Begge dele skal give Randers Kommune et solidt fundament til fremtidens arbejde med håndtering af det vand, der indimellem er lidt for meget af.

Som en del af klimatilpasningsplanen arbejder Randers Kommune sammen med Vandmiljø Randers om en række klimaprojekter, der skal tilpasse Randers by til fremtidens klima. Heriblandt er projektet Byen til vandet. Et projekt, der handler om at sikre den centrale del af Randers by mod de store mængder vand og samtidig skabe oplevelser i naturen og omgivende arealer til glæde for byens borgere og besøgende.

Læs mere om Vandmiljø Randers’ ansvar og arbejde med klimatilpasning på siden: Dit og vores ansvar ved regn og skybrud, eller find de kloak-, klima- og drikkevandsprojekter, vi er gang i på siden: Viden om.