Nu kan du snart høre og se arbejdet i Storkeengen

Fra uge 19 og to til tre uger frem kan beboere og forbipasserende i Vorup både se og høre arbejdet i Storkeengen, når Vandmiljø Randers A/S sammen med entreprenører begynder funderingen til en kommende pumpestation og udløbsledning.

Storkeengenmaj2022 2000X1000

Diget er nu 1,7m højt hele vejen over, og pladsen til pumpestationen tæt ved den Blå Bro er klar til pælefundering.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Høje, gentagne dunkelyde og vibrationer i jorden er de gener, randrusianerne kan risikere at mærke til, når Vandmiljø Randers sammen med entreprenører, Jacobsen & Blindkilde og Ivan Jakobsen A/S, Struer, fra uge 19 går i gang med pælefundering til den kommende pumpestation og udløbsledning i Storkeengen ved Vorup. Arbejdet forventes at tage 2-3 uger.

Klargøring til pumpestation og udløbsledning

Arbejdet med at få pælene funderet til en kommende pumpestation og udløbsledning er koncentreret til engområdet tættest ved den Blå Bro og den allerede anlagte cykel- og gangsti.

Udløbsledningen kommer til at løbe parallelt med cykel- og gangstien fra den Blå Bro. Ledningen skal lede vand fra Storkeengen og bassinerne ud i Gudenåen, men da vandstanden i Gudenåen kan veksle med 1,5 meter på et døgn, og prognoser peger på endnu højere vandstande og stormfloder i fremtiden, installeres en ”kontraklap”. Klappen skal sikre, at vand til daglig kan løbe ud i Gudenåen. Når vandstanden til gengæld er rigtig høj i åen, lukker klappen ned, så vandet fra Gudenåen ikke løber ind i Storkeengen eller bassinerne.

Og fortsætter:

Med diget, pumpestationen og kontraklappen tilsammen kommer Storkeengen til at fungere som et bassin, der kan rumme selv store mængder regnvand, uden der sker oversvømmelser i Vorup. Med pumpestationen sørger vi for, at regnvandet kan pumpes ud og væk fra husene - også når der er stormflod i Gudenåen. På den måde er Vorup sikret mod oversvømmelse fra Gudenåen og regnvandet fra oven – både ved de problematiske situationer, som vi allerede kender, og ved de kæmpestore regnhændelser, der forventes at ske hvert 100. år.
Storkeengen Digekant Maj2022 2000X1000

Den forhøjede kant på diget er en midlertidig vandbremse, der beskytter de igangværende arbejder, da vandstanden i Gudenåen kan falde og stige med 1,5m på et døgn.

Diget hæves igen i sensommeren

Når Vandmiljø Randers’ byggearbejde med bl.a. pumpestation er færdigt, forventeligt efter sommerferien, kan de sidste 45 m af digets 2. lag blive lagt. Herefter er hele diget oppe i en højde på 1,8 m over daglig vande (kote 0).

Diget bygges på ”gyngende grund”. For at sikre et solidt og langtidsholdbart resultat viser undersøgelser og erfaringer fra diger andre steder i landet, samt i Randers, at vi skal skynde os langsomt. Det betyder, at digearbejdet veksler mellem opbygning og hvile. Hvilepauserne gør, at diget kan sætte sig, så bunden nederst får en større bæreevne. Hvileperioderne varer godt 6 måneder og beregnes fra, den sidste del af laget er lagt. Diget skal så stille og roligt sætte sig. Hvileperioderne sikrer, at kollaps af bunden under diget undgås. Sådan veksler vi, indtil diget når sin endelige højde på 3 meter.
Storkeengen Dige Hæves 2022 2000X1000

Diget skal sætte sig ca. 6 mdr. pr. gang for at undgå kollaps af bunden under diget.

I Vandmiljø Randers ser de hver gang frem til, at diget får endnu et lag:

Jamen, vi glæder os til, at vi skal anlægge de resterende 45 m af digets længde. Det sker i september, og så hæves diget igen med 80 cm, når lag 3 kommer på, hvilket vil ske efter nytår.

Vandmiljø Randers forventer, at diget er færdigt ultimo 2023.

Fakta: Storkeengen

  • Storkeengen er et klimatilpasningsprojekt udarbejdet af Vandmiljø Randers og Randers Kommune.
  • Storkeengsprojektet er både nationalt og internationalt anerkendt for dets kobling mellem tekniske løsninger, naturformidling og byudvikling.
  • Storkeengsprojektet udspringer af det store projekt, Flodbyen Randers (tidl. Byen til vandet).
  • Storkeengens ca. 43 ha store projektområde bliver det første realiserede projekt på den 8,8 km lange strækning langs fjorden og Gudenåen, der klimatilpasses som en del af kommunens projekt, Klimabåndet.

Læs mere

Du kan finde mere information om klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, på vores side: Storkeengen.