Vi skal have nedbragt mængden af uvedkommende vand

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vandløb, søer, Randers Fjord og Gudenåen, fordi kloaksystemet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor løber ovenud af kloakkerne. Derudover øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder.

Årligt renser Vandmiljø Randers 6.000.000.000 liter uvedkommende vand på renseanlæggene – en dum udgift, som separatkloakeringer er med til at mindske. Derfor har vi igangsat en systematisk indsats for at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • spildevand, der fejlagtigt er koblet til regnvandsledningen
  • regnvand, der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • drænvand, der er tilsluttet spildevandssystemer
  • indsivende grundvand på grund af utætte kloakker.

Vi efterser for uvedkommende vand

Flere steder i Randers Kommune efterser vi for uvedkommende vand i 2022. Du kan her læse hvor:

Enslev

Fra april og juni efterså vi kloaksystemet i Enslev for uvedkommende vand. Særligt fejltilslutning med regnvand på spildevandsledningen belastede området, hvor boligejere oplevede oversvømmelser.

Vi foretog de sidste undersøgelser den 19. maj 2022. Efter kvalitetssikring af vores resultater af undersøgelsen, blev resultaterne videregivet til Randers Kommune, der i uge 33 udsendte påbud til de ejendomme, hvor der blev fundet fejltilslutninger.

Fjordvej og Nyholmsvej

Vandmiljø Randers foretog de sidste undersøgelser 7. juli 2022. Randers Kommune udsendte herefter påbud til de ejendomme, hvor der blev fundet fejltilslutninger.

Undersøgelsen skete på baggrund af data fra vores pumpestation, der tydede på, at der var fejltilkoblinger til spildevandsledningen i området. Derfor efterså vi området for det som kaldes uvedkommende vand også kendt som forkert tilsluttet vand.

Vorup

I 2020-2021 eftersøgte vi for uvedkommende vand i Vorup. Flere husejere har modtaget påbud om at fikse fejlkoblinger, hvorfor siden fortsat er aktiv.

Du kan læse mere om vores eftersyn af uvedkommende vand i Vorup på siden: Eftersyn af uvedkommende vand i Vorup.

Værum

I april måned efterså vi kloaksystemet i Værum for fejltilkoblinger til kloaksystemet. Det gjorde vi for at minimere mængden af uvedkommende vand i både spildevands- og regnvandsledninger, der utilsigtet havde skabt udfordringer i Haslund.

Vi foretog de sidste undersøgelser den 27. april 2022. Herefter udsendte Randers Kommune påbud til de ejendomme, hvor der er fundet fejltilslutninger.

Langå - Birkebakken og Søvej

Vi efterser i december kloaksystemet i et mindre separatkloakeret område i Langå.

Gentagende problemer med ’ulækkert’ indhold i regnvandsledningen tyder på, at ejendomme efter separatkloakering på egen grund desværre er blevet koblet forkert på vores kloak- og regnvandssystem. Det er i alles interesse, at dette udbedres.

 

Du kan efterse for fejltilslutninger og uvedkommende vand

Når først vi kommer forbi for at tjekke for uvedkommende vand og fejltilslutninger, så er det fordi, der er flere i dit område. Som boligejer kan du ret let selv tjekke for fejltilslutninger, så du når det, inden din garanti udløber, eller forsikringen ikke dækker. 

Du behøver ikke bruge rødbedesaft, som filmen angiver, du kan også bruge vand fra vandslangen - det vigtigste er, at du holder øje med, om vandet løber i den rigtige skelbrønd.