Vi skal have nedbragt mængden af uvedkommende vand

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vandløb, søer, Randers Fjord og Gudenåen, fordi kloaksystemet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor løber ovenud af kloakkerne. Derudover øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder.

Årligt renser Vandmiljø Randers 6.000.000.000 liter uvedkommende vand på renseanlæggene – en dum udgift, som separatkloakeringer er med til at mindske. Derfor har vi igangsat en systematisk indsats for at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • spildevand, der fejlagtigt er koblet til regnvandsledningen
  • regnvand, der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • drænvand, der er tilsluttet spildevandssystemer
  • indsivende grundvand på grund af utætte kloakker.

Vi efterser for uvedkommende vand

Flere steder i Randers Kommune efterser vi for uvedkommende vand. Du kan her læse hvor:

Enslev

I efterser i år Enslev for uvedkommende vand. Flere husejere har modtaget brev om vores eftersyn.

Du kan læse mere om vores eftersyn af uvedkommende vand i Enslev på siden: Eftersyn af uvedkommende vand i Enslev.

Fjordvej og Nyholmsvej

Kommer snarest.

Vorup

I 2020-2021 eftersøgte vi for uvedkommende vand i Vorup. Flere husejere har modtaget påbud om at fikse fejlkoblinger, hvorfor siden fortsat er aktiv.

Du kan læse mere om vores eftersyn af uvedkommende vand i Vorup på siden: Eftersyn af uvedkommende vand i Vorup.

Værum

I efterser i år Værum for uvedkommende vand. Du kan læse mere om vores eftersyn af uvedkommende vand i Værum på siden: Eftersyn af uvedkommende vand i Værum.

Du kan efterse for fejltilslutninger og uvedkommende vand

Når først vi kommer forbi for at tjekke for uvedkommende vand og fejltilslutninger, så er det fordi der er mange i dit område. Som boligejer kan du ret let selv tjekke for fejltilslutninger, så du når det inden din garanti udløber eller forsikringen ikke dækker. 

Du behøver ikke bruge rødbedesaft, som filmen angiver, du kan også bruge vand fra vandslangen - det vigtigste er, at du holder øje med om vandet løber i den rigtige skelbrønd.