Uvedkommende vand i kloakken

Uvedkommende vand i kloaksystemet er et kendt fænomen i hele landet. Det betyder, at spildevand og/eller regnvand løber i de forkerte kloakledninger, fordi husstandens kloak er koblet forkert på det offentlige system. Vandmiljø Randers og Randers Kommune arbejder sammen om at spore og nedbringe antallet af disse fejltilsluttede kloakker.

Toilet Der Skyller

Toilet der skyller

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • spildevand, der fejlagtigt er koblet til regnvandsledningen
  • regnvand, der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • drænvand, der er tilsluttet spildevandssystemer
  • indsivende grundvand på grund af utætte kloakker.

Vi skal have nedbragt mængden af fejlkoblede kloakker

Uvedkommende vand, bl.a. på grund af fejlkoblede kloakker, giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vandløb, søer, Randers Fjord og Gudenåen, fordi kloaksystemet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor løber ovenud af kloakkerne. Derudover øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder.

Vi er godt i gang med en systematisk indsats for at nedbringe mængden af uvedkommende vand i kloakken i Randers kommune. I løbet af de sidste 4 år har vi formået at sænke mængden af spildevand, der skal igennem renseanlægget, med over 2.000.000.000 L og det tal kan blive endnu højere. Vi forsætter derfor vores undersøgelser, og udvælger områder, der skal undersøges, baseret på data fra vores pumpestationer rundt om i kommunen.

Du kan efterse for fejltilslutninger og uvedkommende vand

Når først vi kommer forbi for at tjekke for uvedkommende vand og fejltilslutninger, så er det fordi, vi kan se, at der er mere pres på spildevandskloakken i området end der burde være. Som boligejer kan du ret let selv tjekke for fejltilslutninger, så du når det, inden din garanti udløber, eller forsikringen ikke dækker. 

Du behøver ikke bruge rødbedesaft, som filmen angiver, du kan også bruge vand fra vandslangen - det vigtigste er, at du holder øje med, om vandet løber i den rigtige skelbrønd.