Pressekontakt

Kommunikationsmedarbejder - Mia Kirkegaard Pedersen - Vandmiljø Randers

Mia Kirkegaard Pedersen

Kommunikationsmedarbejder

mipe@vmr.dk og 38411257

Chef, HR, IT & kommunikation - Marianne Slot - Vandmiljø Randers

Marianne Slot

Chef, HR, IT & kommunikation

masl@vmr.dk og 38411277

Pressemateriale

Har du som journalist brug for at anvende et foto i forbindelse med en artikel eller anden omtale af Vandmiljø Randers, så kan du frit anvende nedenstående billeder. 

Ophavsretten tilhører de enkelte fotografer, derfor skal fotografen krediteres ved offentliggørelse.

Du må ikke anvende vores billeder til markedsføring eller anden kommerciel brug uden Vandmiljø Randers’ tilladelse.

Ledelse og bestyrelse

Peter 2000X

Direktør, Peter Christensen

Amd. Direktør Peter 2000X

Direktør, Peter Christensen

Anders OB4A5585 Web 1.0

Formand, Anders Burlund

Iben OB4A5593 Web 1.0

Næstformand, Iben Sønderup

Logo og logofarver

Vandmiljø Randers Blå

Vandmiljø Randers blå.

R:32 G:56 B:104

C:95.63 M:77.04 Y:04.13 K:37.41

Vandmiljø Randers Grå

Vandmiljø Randers grå.

R:85 G:86 B:85

C:63.54 M:53.37 Y:56.80 K:31.59

VMR Bredformat 2000X

Vandmiljø Randers' logo i bredformat

Download logo: Bredformat

Vandmiljø Randers Grøn

Vandmiljø Randers grøn.

R:41 G:172 B:33

C:70.05 M:00.45 Y:99.81 K:00.36

Vandmiljø Randers Lyseblå

Vandmiljø Randers lyseblå

R:188  G:228  B:250

C:30.00  M:00.00  Y:00.00  K:00.00

VMR Højformat 2000X

Vandmiljø Randers' logo i højformat

Download logo: Højformat

Forsyningsarter

Klaringstank CRA 2000X

Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg - Vandmiljø Randers' største renseanlæg

Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Gravearbejde ved en separatkloakering - Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers Regnhytten

REGNhytten er Vandmiljø Randers' demonstrations- og formidlingscenter for anvendelse af regnvand

Klaringstank Vinter CRA 2000X

Randers Centralrenseanlæg om vinteren

Vandmiljø Randers Dæksel

Vandmiljø Randers dæksel

Pressemeddelelser

Vil du finde tidligere års pressemeddelelser, finder du dem i vores arkiv for pressemeddelelser.

30.11.2021

Vandmiljø Randers får ny forbrugerrepræsentant

Forbrugervalg: Bo Vestergaard Hansen er valgt som forbrugerrepræsentant til Vandmiljø Randers’ bestyrelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

 

14.10.2021

5 kandidater på Forbrugervalgets stemmeseddel

Fem mænd ønsker at tage en 4-årig tørn i Vandmiljø Randers’ bestyrelse og arbejde for bedre klimaløsninger, grundvandsbeskyttelse og fair priser for kunderne – men hvem skal det være? Du kan fra den 18. oktober og frem til den 24. november sætte husstandens kryds ved favoritkandidaten.

 

30.09.2021

Vandmiljø Randers overtager vandforsyningen i Stevnstrup

Vandmiljø Randers overtager Stevnstrup Vandværk. Vandmiljø Randers driver i forvejen Stevnstrup Vestre Vandværk, som står for vandforsyningen i en del af Stevnstrup samt Grensten og Helstrup. Efter overtagelsen forsyner Vandmiljø Randers hele Stevnstrup by med rent drikkevand.

 

16.09.2021

Dine toiletskyl varsler smitteudbrud i kommunen

Flere gange dagligt skyller du brugbar viden om COVID-19 og virussets smittetryk i kommunen ud i toilettet. Nu går dit bidrag ikke længere tabt, men opfanges på Vandmiljø Randers’ Centralrenseanlæg og Langå Renseanlæg. Statens Serum Institut har øget den nationale overvågning af COVID-19 i spildevand – og i Randers er hele to renseanlæg udpeget til overvågningen. Det er virkelig positivt – lyder det fra Vandmiljø Randers.

 

01.09.2021

Få indflydelse og træf beslutninger i Vandmiljø Randers

Forbrugervalg 2021: Vil du være med til at præge udviklingen i Vandmiljø Randers A/S, så kan du nu stille op som kundernes repræsentant i bestyrelsen. Du har indtil den 1. oktober til at melde dit kandidatur og skaffe dig nok stillere.

 

16.08.2021

Indvielse: Det nye Østervold blev fejret

Der var regn i rigelige mængder, fællessang og fri vandbar, da det nye grønne og blå Østervold mandag den 16. august 2021 blev indviet. Helt symbolsk hældte borgmester Torben Hansen og bestyrelsesformand i Vandmiljø Randers Anders Burlund i fællesskab regnvand i regnvandsbassinet.

 

05.08.2021

Vær med til at indvie det nye Østervold i Randers Festuge

Mandag den 16. august kl. 14 -16 er der åbningsfest og officiel indvielse af det nye byrum på Østervold. Vandmiljø Randers og Randers Kommune inviterer alle med til at fejre, at Randers har fået et nyt opholdssted i midtbyen med synligt vand, terrasser, bænke og masser af planter.

 

01.07.2021

Det nye grønne og blå Østervold åbner for alle den 8. juli

Regnen har længe haft plads og lov til at løbe i bassinet i bunden af Østervold. Nu kan borgerne i Randers se frem til, at området rundt om bassinet åbner for dem den 8. juli, når Randers Kommune og Vandmiljø Randers vælter hegnet rundt om bassinet. Og i Randers Festuge er byen inviteret til åbningsfest.

 

18.06.2021

Nordbyen: Rådmands Boulevard får nyt kloaksystem i sommerferien

Separatkloakeringen af Nordbyen er i fuld gang, og igen i år fornyr Vandmiljø Randers en bid af Rådmands Boulevard i skolernes sommerferie. Boulevarden er derfor spærret for gennemkørsel i 6 uger mellem Nyvangsvej og Skolevej.

 

03.05.2021

Kloakarbejde ændrer trafikken på Bøsbrovej og afspærrer en del af Løgstørvej

Vandmiljø Randers udskifter kloakledninger i krydset Løgstørvej/Bøsbrovej. Derfor vil der fra i dag den 3. maj og frem til 14. maj 2021 være prioriteret kørsel på Bøsbrovej. Løgstørvej bliver afspærret i nordvestlig retning. Bilister og busser bliver i perioden dirigeret ad omveje.

 

29.03.2021

Kryds i Vorup lukker i 16 uger

I arbejdet med at adskille regnvand og spildevand er opgaven i Vorup nu planmæssigt nået frem til krydset Kærgade og Vandværksvej. Der vil derfor de kommende 16 uger være trafikale ændringer.

 

18.03.2021

Vandets Dag er tilbage på skoleskemaet

Vandets Dag bliver afholdt som en virtuel udgave i Randers. Randers Naturcenter, Vandmiljø Randers og Verdo inviterer endnu en gang kommunens 3. klasses elever til læring om vand. I år kan alle kigge med på web, og sjovt og lærerigt bliver det stadig. FN’s internationale mærkedag Vandets Dag bliver markeret mandag den 22. marts.

 

05.02.2021

Regnvandsbassinet på Østervold får Københavnervægge og fast bund

Et stort hul fyldt med armeringsjern vidner om, at regnvandsbassinet på Østervold er godt undervejs. De hurtige fremskridt gør, at Vandmiljø Randers, entreprenør Brdr. Andersen og underentreprenør Barslund og Gasseholm fra næste uge går i gang med at støbe bunden af bassinet og etablere ”Københavnervæg” langs caféen.

 

08.01.2021

Storkeengsprojektet sender tung trafik gennem Vorup

Arbejdet med at klimasikre Vorup rykker tættere på boligerne. Nye stisystemer, ny servicevej, anlæg af nyt regnvandsbassin og oprensning af grøfter i engen gør, at veje som Vænget og Bojesvej bliver adgangsveje for arbejdskørsel ud i engen.

 

14.12.2020

Klimatilpasning: Bassin på Østervold startet med første fliseløft og spadestik

Der blev mandag den 14. december taget hul på det nye rekreative område i bunden af Østervold med regnvandsbassinet i centrum. Det skete, da borgmester Torben Hansen og Vandmiljø Randers’ formand Anders Burlund som de første løftede den allerførste flise på pladsen foran Red Fall på Østervold. Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune Frank Nørgaard og næstformand i Vandmiljø Randers’ bestyrelse Iben Sønderup tog efterfølgende første spadestik.

 

07.12.2020

Vandet får sin egen plads på Østervold

Randers Kommune og Vandmiljø Randers har givet corona-venligt håndslag på, at den lokale entreprenør, Brdr. Andersen, skal udføre arbejdet, der ændrer et vindblæst og lidt kedeligt område på Østervold til et rekreativt opholdssted med vand og grønne planter. Mandag den 14. december tager Randers Kommune og Vandmiljø Randers første fliseløft og spadestik til regnvandsbassinet i bunden af Østervold.

 

09.10.2020

Første spadestik på klimatilpasningsprojektet Storkeengen

Det nye dige, der skal beskytte Vorup mod stormflod og højere vandstand blev fredag den 9. oktober 2020 officielt gravet i gang, da Randers’ borgmester Torben Hansen og Vandmiljø Randers’ bestyrelsesformand Anders Burlund, tog de første spadestik i Storkeengen. Diget er første del af klimatilpasningsprojektet Storkeengen, der skal ruste Vorup til klimaforandringernes konsekvenser med højere vandstand, oftere stormflod og mere og kraftigere regn.

 

03.09.2020

Er du forberedt på sensommerens kraftige regnskyl?

Skybrudssæsonen, der går fra maj til oktober, er godt i gang, og det er da heller ikke mere end 14 dage siden, at kraftig regn ramte Øster Bjerregrav. Er du boligejer kan skybruddene give dig kvaler. Heldigvis kan du med simple midler komme oversvømmelser og vandskader i forkøbet. Vil du vide mere om, hvordan du sikrer dig mod skybrud, inviterer Vandmiljø Randers til skybrudssikrings-aften torsdag den 10. september fra kl. 17-18 i REGNhyttens skybrudsmodel på Kristrup Engvej 21.

 

28.08.2020

Randers kan se frem til et mere blå-grønt Østervold 

Et regnvandsbassin i bunden af Østervold ved Red Fall er, hvad Vandmiljø Randers og Randers Kommune anlægger i starten af oktober 2020 og frem til marts 2021. Bassinet er første skridt i arbejdet med at beskytte Randers’ historiske middelalder-midte mod oversvømmelser ved kraftige skybrud. Du kan høre mere, når Vandmiljø Randers og Randers Kommune den 8. september står klar på pladsen fra kl. 15-17.

 

27.08.2020

Jyske forsyningsselskaber i nyt samarbejde 

Otte jyske forsyningsselskaber går sammen i et nyt fælles serviceselskab, der får hjemsted i Randers.

 

21.08.2020

Nyt dige skal beskytte Vorup mod skybrud, stormflod og vandstandsstigninger

Vandmiljø Randers og Randers Kommune går nu i gang med det innovative og ambitiøse klimatilpasningsprojekt: Storkeengen. Første skridt er et nyt dige, der skal være med til at klimatilpasse bydelen Vorup mod 100-års regnhændelser, stormflod og højere vandstande.

 

14.08.2020

Det lille bed med den store effekt

En grøn, blomstrende oase – flere og flere steder kan besøgende i Randers midtby opleve disse bede. Regnvandsbede eller regnbede kaldes de og har til opgave at opsamle, forsinke og nedsive regnvandet, så risikoen for oversvømmede fortove minimeres. Regnvandsbedene er også yderst velegnede til de private haver, og det kan man høre mere om, når Vandmiljø Randers torsdag den 20. august kl. 18:30-20:00 holder Åben-hytte i REGNhytten på Kristrup Engvej.

 

06.08.2020

Rådmands Boulevard spærret fra Skolevej

Vandmiljø Randers holder strækningen på Rådmands Boulevard mellem Skolevej og rundkørslen ved Netto lukket indtil slutningen af uge 34.

 

26.06.2020

Kloakarbejde lukker en del af Rådmands Boulevard i skolernes ferie

I 6 uger - fra mandag den 29. juni og frem til senest den 8. august - vil Rådmands Boulevard i krydset ved Skolevej være spærret for gennemkørsel.

 

25.05.2020

Vandmiljø Randers leder efter fejltilslutninger i Vorup

Har du styr på, om dit kloaksystem deler spildevand og regnvand, som det skal? Vandmiljø Randers har sat ekstra tid af i Vorup til at finde de ejendomme, hvor der er sket fejl i tilslutningen til kloak- og regnvandssystemet. Vandmiljø Randers’ eftersyn skal sikre, at det kun er regnvand, som ledes ud i regnvandsbassinerne, og spildevand der ender på renseanlægget. Eftersynet i Vorup omfatter 1.000 ejendomme og løber fra juni 2020 til december 2021.

 

30.04.2020

Regnvand fra Nordbyen kan snart løbe ned gennem Vester Altanvej

Vandmiljø Randers anlægger stor regnvandsledning ned gennem Vester Altanvej. Derudover skal forsyningen grave i Rådmands Boulevard, så stykket fra rundkørslen til Skolevej bliver separatkloakeret. Arbejdet i de to veje betyder, at Vandmiljø Randers nu endelig efter 10 års arbejde i Nordbyen kan koble regnvandssystemet sammen og lede regnvandet ned ad Vester Altanvej og videre mod Gudenåen. Kloakarbejdet foregår fra den 4. maj til slutningen af november 2020.

 

24.04.2020

Større regnvandsledning spærrer Kærgade af i over et halvt år

I et kontinuerligt arbejde med at ruste Vorup til større regnmængder, går Vandmiljø Randers i starten af maj i gang med at anlægge en større regnvandsledning i Kærgade samt separatkloakere kloaksystemet i gaden. Det betyder omkørsler for trafikanter og ændrede busruter frem til januar 2021.

 

22.04.2020

Ny kloak i Spentrup sender busser og trafikanter på omveje

En af de større veje i Spentrup, Stationsvej, lukker midlertidigt på et stykke af vejen. Grunden er, at Vandmiljø Randers skal reparere kloakken fra den 27. april til den 12. juni 2020.

 

27.03.2020

Regnvand skal skabe nyt rekreativt område på Østervold

Vandmiljø Randers ønsker i samarbejde med Randers Kommune at lave et bassin til rensning af regnvand på Østervold. Bassinet bliver samtidig et nyt rekreativt område. Udviklingsudvalget behandler sagen på et skype-møde den 2. april 2020.

 

05.03.2020

Klimagaden, Østergade/Slotsgade, pakket ind i tæpper og med temperaturloggere

Selvom det nyanlagte drænbeton får ekstra ’pleje’ for at mindske hærdetiden, og arbejdet i gaden midlertidigt står stille i 2 uger, så står klimatilpasningsprojektet i Østergade faktisk ikke så sløjt til. Trafikanter kan dog forvente spærring af Thorsgade og mindre kørebane i Østergade/Slotsgade de næste 10 uger.

 

Gå til vores pressemeddelelsesarkiv.