Strategi og ledelse

Bliv klogere på vores strategi og ledelse, og find årsrapporter og fakta om Vandmiljø Randers.

Peter 2000X

Peter Christensen, direktør i Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers er 100% ejet af Randers Kommune. Vores stærke fundament er en forudsætning for, at vi kan forblive ét af Danmarks bedst drevne vandselskaber.

I Vandmiljø Randers er vi meget bevidste om vores ansvar overfor vores kunder, miljøet og den lokale forankring. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at drive en ordentlig forretning. Vi driver vores forretning efter en strategisk erklæring. Den strategiske erklæring består af en række strategiske værdier, som er særlige for os, og som gør os til lige nøjagtigt dem, vi er.

 

Vores værdiskabende strategi

I Vandmiljø Randers ved alle medarbejdere, at vi arbejder for at skabe værdi for Randers. Individuelt og i fællesskab arbejder vi ud fra vores strategiske erklæring:

Vi vil bidrage til folks sundhed
Borgere i Randers kommune skal ikke i kontakt med spildevand
Vi leverer altid sundt drikkevand i rigelige mængder

Vi vil værne om miljøet
Vi lever op til vores udledningstilladelser

Vi vil værne om klimaet
Vi er med til at klimasikre Randers
Vi reducerer vores drivhusgaspåvirkning på klimaet

Vores omsætning bør skabe vækst i Randers Kommune
Vi skaber job og omsætning hos erhvervsdrivende i kommunen

Vi vil tage et socialt ansvar
Vi hjælper mennesker til fastholdelse på arbejdsmarkedet og studerende med praktik- og lærepladser

Grafisk Illustration Af Værdiskabelsen Vandmiljø Randers 2019

Ledelsen

Vandmiljø Randers ledes af direktør, Peter Christensen og en chefgruppe, mens bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet. Ledelsen står for den daglige drift, og bestyrelsens opgaver består i fx godkendelse af budgetter, strategier, budgetopfølgning, indstilling af årsrapport til ejer det vil sige til Randers Byråd samt være arbejdsgiver for vores administrerende direktør.

Direktør - Peter Christensen - Vandmiljø Randers

Chef, Økonomi & kundeservice - Martin Frydensberg - Vandmiljø Randers

Direktør
Peter Christensen
Chef, Økonomi & kundeservice
Martin Frydensberg
Chef, Plan & projekt - Lone Gyldenløve Larson

Produktionschef - Michael Sønder Jensen - Vandmiljø Randers

Chef for Plan & projekt
Lone Gyldenløve Larsson
Produktionschef
Michael Sønder Jensen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Vandmiljø Randers består af udpegede byrådspolitikere, repræsentant fra erhvervslivet og medlemmer, der repræsenterer Vandmiljø Randers’ medarbejdere samt kunderne.

 • Jan Buus Larsen (bestyrelsesmedlem, formand)
 • Jens Kristian Laursen (bestyrelsesmedlem, næstformand)
 • Bo Vestergaard (bestyrelsesmedlem, forbrugervalgt)
 • Christian Boldsen (bestyrelsesmedlem)
 • Christian Engelbrecht Pedersen (bestyrelsesmedlem)
 • Peter Bogh Lindgaard (bestyrelsesmedlem)
 • Martin Thau (bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant)
 • Jacob Cornelius Hansen (bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant)

Vandmiljø Randers fik ny bestyrelse 01.01.2022. Bestyrelsen skal sikre, at Vandmiljø Randers ledes på en tilfredsstillende måde, og bestyrelsen bidrager til virksomhedens fortsatte strategiske udvikling.

Valgperioden er 4 år.

Vandmiljø Randers i ord og tal

Vandmiljø Randers kort fortalt i antal renseanlæg, kilometer kloakledning og hvor mange medarbejdere, vi beskæftiger. Du kan finde de finansielle tal og flere detaljer i vores årsrapporter.

 • Vandmiljø Randers er et aktieselskab 100% ejet af Randers Kommune
 • Omsætning på over 151 millioner kroner om året
 • Produktion af 0,3 millioner m3 rent drikkevand om året
 • Rensning af 10,2 millioner m3 spildevand om året
 • Mere end 9 grundvandsboringer
 • 8 vandforsyningsområder - herunder 6 vandværker
 • 1.782 km spildevandsledninger
 • 118 km vandledninger
 • Afleder og renser spildevand for godt 35.000 privat- og erhvervsejendomme
 • Forsyner 2.441 ejendomme med drikkevand
 • Cirka 63 ansatte

Vores årsrapporter

Du kan på virk.dk finde vores årsrapporter: virk.dk - Vandmiljø Randers A/S (linker åbner i et nyt vindue). Du kan også henvende dig på bogholderi@vmr.dk og ad den vej få fat i vores årsrapporter. I mailen skal du notere hvilket eller hvilke år, du ønsker årsrapport/årsrapporter fra.

Læs også Vi er Vandmiljø Randers og om vores mission, vision og værdier.