Nyt kloaksystem afspærrer en del af Ørneborgvej

I forbindelse med Vandmiljø Randers’ omlægning og fremtidssikring af kloaksystemet i Ørneborgvej til den kommende Ny Havnevej bliver en del af Ørneborgvej spærret for gennemkørsel. Afspærringen varer fra mandag den 21. november til og med fredag den 2. december. Herefter fortsætter kloakarbejdet i rabatten på Ørneborgvej og kræver ikke vejafspærring.

Omkørselplan Ørneborgvej

Skilteplan for kloakarbejdet i Ørneborgvej (ugerne 47 og 48).

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

Skal du et smut på genbrugsstationen på Ørneborgvej den kommende uge, så kan du fortsat komme ad Grenåvej. Ørneborgvej er dog lukket fra Kristrup Engvej-siden.

Med den kommende Ny Havnevej er der behov for, at vi i Vandmiljø Randers anlægger nye regnvandsledninger i Randers Kommunes nye Havnevej samt tilslutter til den eksisterende regnvandsledning i Ørneborgvej. Gravearbejdet fylder på en sådan måde, at vi har behov for at afspærre en mindre del af Ørneborgvej.

Skilte vil lede trafikanter ad andre veje, og skal du et smut i XL-Byg Brejnholt Randers, så kan det også lade sig gøre, oplyser Vandmiljø Randers.

Vi opstiller selvfølgelig omkørselskilte. Kort fortalt viser de, at kommer du til eller fra Romalt, er der omkørsel af enten Kristrup Engvej, hvor der kan køres forbi XL-BYG Brejnholt Randers eller via krydset mellem Grenåvej og Romalt Boulevard. Genbrugspladsen bliver ikke påvirket fra Grenåvej-siden, så kommer du fra Romalt, bør du køre ad Grenåvej.

Kloakarbejdet fortsætter efter den 2. december i rabatten langs genbrugspladsen. Vandmiljø Randers’ kloakarbejde forventes først at slutte for hele området i foråret 2023.