Ramt af skybrud?

Er du en af de uheldige, der under et skybrud har fået regnvand og/eller kloakvand ind i din bolig? Vi har samlet lidt gode råd til under og efter oprydningen.

Regn

Du skal først og fremmest anmelde oversvømmelsen og skaden til dit forsikringsselskab. Du kan muligvis finde en vejledning til, hvorledes du skal forholde dig. Vi har samlet lidt gode råd - men tjek nu lige dit forsikringsselskabs hjemmeside, om de ønsker det anderledes.

Kontakt forsikringen og anmeld skaden

Har du fået vand i kælderen eller anden vandskade i forbindelse med skybruddet, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Når du ringer, forklar skadens årsag – om der fx er tale om opstigende kloakvand eller indtrængende regnvand m.v.

Tal med dit forsikringsselskab om:

  • hvad du selv kan gøre
  • hvad der kan vente
  • om du har brug for assistance fra fx et skadeservicefirma
  • om der er noget, der kræver besøg af en taksator.

Forsikringsselskabet kan oplyse dig om, hvorvidt du har mulighed for fx at få rengjort din kælder og få erstatning for de ting, der har taget skade.

 

Red alt og begræns skaden

Derudover skal du redde alt, hvad du kan. Du skal helst ikke smide noget ud, førend du har talt med dit forsikringsselskab. Fjern de ting, der er blevet våde eller står i vand til et tørt sted.

Du kan begrænse skaden ved at sikre, at det ikke bliver værre. Tøm vand ud af kælderen, luft ud og sæt affugtning/tørring i gang.

Vær opmærksom på, om det er kloakvand, der er kommet ind. Kloakvand er særdeles sundhedsskadeligt. Beskyt dig derfor med handsker, vandtæt tøj og fodtøj. Læs mere hos Statens Serum Institut fx under vandskade (side åbner i et nyt vindue).

Hvem har ansvaret?

Som grund-/boligejer har du ansvaret for den del af kloakken, der ligger på din egen grund. Det betyder, at du selv skal sikre, at stikledninger fra dit hus og ud til det fælles kloaksystem er vedligeholdt. Du er også selv ansvarlig for at undgå oversvømmelse i kælderetage.

Hvis du har afløb fra kælderen fx fra bad, toilet eller vaskemaskine, har du selv ansvar for, at spildevandet kan afledes fra din kælder uden problemer. Bor du på en privat vej, skal jeres grundejerforening desuden selv vedligeholde og renholde vejbrøndene helt ud til hovedkloakken. Hvis du er i tvivl om ansvarsforholdene på netop din grund, kan du kontakte Vandmiljø Randers.

Vær også opmærksom på, at grundejere er forpligtet til at overholde kommunens retningslinjer for afløbskoefficienter, det vil sige, hvor store befæstede arealer der må være, som afvander direkte til det offentlige afløbssystem.

Vandmiljø Randers har ansvaret for det fælles kloaksystem, som typisk går frem til skellet af en privat grund/bolig. Vi sørger for at udbygge og vedligeholde kloaknettet på baggrund af lovgivningens krav og kommunens spildevandsplan.

Randers Kommune har ansvaret for den overordnede spildevandsplanlægning, som blandt andet sætter mål for kloaksystemets funktion. Kommunen har også ansvaret for beredskabet. Endelig er kommunen miljømyndighed og igangsætter frivillige indsatser i relation til klimatilpasning.

Hvornår er der tale om et skybrud?

Skybrud betegnes som: en ekstrem kraftig kortvarig regnbyge omkring 15 mm regn på 30 minutter eller meget kraftig regn i en længere periode. Der skal typisk falde omkring 1 mm regn i minuttet eller 40-50 mm regn på et døgn.

Forsikringsvejret.dk kan du indtaste din adresse og se, om det på skadestidspunktet har regnet så meget, at der er tale om skybrud.

Gratis besøg i vores skybrudsmodel

Ved vores forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten, har vi opført en skybrudsmodel. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan beskytte din bolig og have mod de kommende skybrud. Du kan booke et besøg enten i REGNhytten eller et kortere selvstændigt besøg ved skybrudsmodellen, hvis det særligt er skybrudssikring, du er interesseret i. Se mere om vores gratis tilbud på siden: Besøg os.