Nyheder

Det hænder, at vi har noget på hjertet. Faktisk ret ofte - men langt det meste knytter sig til en opgave, som er beskrevet under nogle af de andre faner.

Nyt Domicil Vanmdiljø Randers 1200X675

Skitse der illustrerer størrelse på kontorhuset mere end den endelige udformning.

20.02.2023
Min forsyning er ændret
04.01.2023
Aflæsning af elektroniske vandmålere
14.12.2022
27.09.2022
02.09.2022

 

12.07.2022
Tag på klimatur i Randers City
Se, hvordan vi klimatilpasser midtbyen og de grønne områder for at beskytte byen mod monsterregn og stormflod. Gratis, hyggelig og anderledes måde at se og opleve byen på.

 

11.07.2022
Feriestemning og sommerlukket
Vi har sommerlukket i uge 30, men allerede nu og efter uge 30 vil du som kunde kunne mærke feriestemningen i Vandmiljø Randers, da vi arbejder med nedsat bemanding.

 

24.05.2022
Vi har lukket i Kristi Himmelfartsferien
Vi har lukket for telefoniske og personlige henvendelser Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 26. maj samt fredag den 27. maj. Vi har almindelige åbningstider igen fra mandag den 30. maj.

 

20.04.2022
Nyt magasin på gaden
Som boligejer er der meget at holde styr på - blandt andet at holde regnen ude af din bolig. Vi giver fif til, hvordan du kontrolleret vælger, hvor regnen må løbe på din grund, så den ikke skader din bolig.

 

26.01.2022
Totalentreprisekonkurrencen er åben for det nye kontorhus
Tirsdag d. 25. januar udsendte vi udbudsmaterialet på totalentreprisekonkurrencen til et nyt kontorhus til Vandmiljø Randers, Forsyningsservice og Randers Havn. Der er frist for anmodning om prækvalifikation d. 25. februar 2022, hvorefter 3 totalentreprenørhold udvælges til at byde på opgaven.

 

18.06.2021
Årlig opdatering af SMS-Service
Vi sender i uge 25 SMS eller e-mail til alle de af vores kunder, der selv har tilmeldt sig SMS-Service.


27.05.2021
Akut store mængder skum i kloaksystemet
En virksomhed har haft et driftsuheld, der forårsager store mængder skum i kloaksystemet og på Randers Centralrenseanlæg.

 

15.04.2021 og opdateret 24.08.2021
Midlertidigt ændrede telefontider for Kundeafregning
Kundeafregning - herunder også Kundeservice - har travlt! For at vores medarbejdere kan nå at få færdiggjort din flyttemeddelelse, vandspildssag, rykker m.m. har vi siden midten af april haft ændret Kundeafregnings telefoniske åbningstid. Det slutter nu - eller faktisk på tirsdag den 31. august.

 

11.02.2021
Må du færdes på et frossent regnvandsbassin?
Vores bassiner ligner søer - men er det ikke! De er tekniske anlæg, og det er derfor ikke tilladt at færdes på isen på vores regnvandsbassiner.