Vandmiljø Randers leder efter fejltilslutninger i Vorup

Har du styr på, om dit kloaksystem deler spildevand og regnvand, som det skal? Vandmiljø Randers har sat ekstra tid af i Vorup til at finde de ejendomme, hvor der er sket fejl i tilslutningen til kloak- og regnvandssystemet. Vandmiljø Randers’ eftersyn skal sikre, at det kun er regnvand, som ledes ud i regnvandsbassinerne, og spildevand der ender på renseanlægget. Eftersynet i Vorup omfatter 1.000 ejendomme og løber fra juni 2020 til december 2021.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Området, der er blevet udpeget til et eftersyn af fejltilslutninger, er et større område af Vorup, der siden 1950’erne og frem er blevet separatkloakeret, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. I alt skal 1.000 ejendommes kloaksystem efterses.

Vi har haft en del udfordringer i denne del af Vorup med pladsmangel i bl.a. spildevandsledningen, der jo ikke er dimensioneret til at rumme regnvand. Udfordringer, vi ikke burde have, da området er separatkloakeret. Adskillelsen af regnvand og spildevand til hver sin ledning sikrer, at fx spildevandsmængden - hvor der ikke er de store udsving - er konstant og stabil, så vi alene leder spildevandet til rensning på vores renseanlæg.

Ifølge Vandmiljø Randers oplever de, at udfordringerne skyldes fejltilslutninger, også kaldet uvedkommende vand. Fejltilslutninger der også er skyld i, at spildevand løber ind i regnvandsledningerne, så der udledes toiletpapir, tis og lort til regnvandsbassiner og Gudenå.

 

At få styr på vandet i Vorup har høj prioritet

Sammen ønsker Vandmiljø Randers og Randers Kommune at få det udpegede kloaksystem i Vorup til at fungere efter hensigten.

- Effekten af separatkloakeringen nedsættes, når kloaksystemet fra de enkelte ejendomme fejltilsluttes med det offentlige kloaksystem, lyder det fra Vandmiljø Randers

Hvor mange ejendommes kloak- og regnvandssystem, der er fejltilsluttet, ved Vandmiljø Randers og Randers Kommune først, når eftersynet er færdigt i 2021. Overvågning af områdets vandmængder samt screening af bl.a. ristegods i det udpegede område har givet et godt billede af, hvor udfordringerne kan være:

Vi er heldige i Randers, da vi har et godt overvågningssystem, så problemområderne kunne detekteres, men præcist hvor er en langt større udfordring, der kræver arbejde fra både boligejerne, Randers Kommune og os.

Vandmiljø Randers er godt klar over, at flere boligejere kan have ringe kendskab til deres ejendoms kloaksystem.

Vi forventer, at de boligejere, vi efterser kloak hos, er i god tro om kloaksystemets tilslutning. Flere boliger er handlet igennem årene, og i denne handel indgår husets installationer og tilslutninger - både de korrekt udførte og de ikke helt så korrekt udførte. Der, hvor der er sket fejltilslutning, får boligejer besked fra Randers Kommune om at udbedre fejlen.

Eftersynet af fejltilslutninger og ikke mindst de kommende udbedringer skal forhindre, at spildevand flyder med ud i regnvandsbassiner og Gudenåen, og at spildevand ikke finder vej op af kloakken ved kraftige regnskyl.

Gevinsten ved at adskille regnvand og spildevand må ikke spoleres af forkerte tilslutninger. Det giver et forkert billede af det arbejde, der er og bliver gjort. Nogle få ejendommes kloakker kan medføre problemer, og det skal selvfølgelig bringes i orden.

Alle berørte boligejere har modtaget brev fra Randers Kommune og Vandmiljø Randers. 

Bonusinfo

Vandmiljø Randers har siden 2015 kontinuerligt arbejdet på at separatkloakere Vorup, så bydelen står bedre rustet til de nuværende og fremtidige regnmængder.

Du kan mere om opgaven med at efterse kloakken for uvedkommende vand i Vorup i 2020-2021 på siden: Eftersyn af uvedkommende vand i Vorup