Ny kloak i Spentrup sender busser og trafikanter på omveje

En af de større veje i Spentrup, Stationsvej, lukker midlertidigt på et stykke af vejen. Grunden er, at Vandmiljø Randers skal reparere kloakken fra den 27. april til den 12. juni 2020 (rettet til den 5. juni).

Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Mandag den 27. april vil trafikanter og busser på Stationsvej i Spentrup blive dirigeret ad andre veje. Trafikanter og busser, der kommer nordfra, skal køre ad Haldvej og Bindeleddet eller Birke Allé, hvor trafikanter og busser sydfra vil blive dirigeret ad Blichersvej og Frejasvej. Omkørslerne sker, da Vandmiljø Randers reparerer kloakken på et mindre stykke - godt 60 meter - af den trafikerede vej i Spentrup. Gående vil kunne passere arbejdsstedet.

Vi ved, at vi er i vejen, når vi graver. Vi støver, larmer og fylder. Omkørsler er et irriterende element i hverdagen, og de veje, der bliver udpeget til omkørselsveje, bliver i arbejdstiden mere trafikeret end normalt – det kan ikke undgås.

Ifølge Vandmiljø Randers har spildevandsledningen mellem Blichersvej og Stationsvej 26 i Spentrup flere alvorlige fejl. Ledningerne er anlagt omkring 1970 og er inspiceret med kamera. Anlægsarbejdet er nødvendigt, for at der ikke skal ske brud eller tilstopning af spildevandsledningen eller stikledningerne.

Vi har undersøgt, om det var muligt at reparere ledningen med opgravningsfrie metoder, men kloakkens skader gør, at det ikke kan lade sig gøre. Spildevandsledningen mellem Blichersvej hen til Stationsvej 26 bliver derfor gravet op og udskiftet. Skaderne er så alvorlige, at arbejdet ikke kan udskydes.

Entreprenørfirmaet, som udskifter ledningen i samarbejde med Vandmiljø Randers, er Brath Aps Entreprenørfirma.

 

70'ernes synder

Vandmiljø Randers har sidste år og i år undersøgt og renoveret den nordvestlige del af Spentrup, der blev separatkloakeret i 60’erne og 70’erne. I kloakarbejdet fra 70’erne har Vandmiljø Randers fundet en del fejl med klemte plastrør og utætte betonledninger og brønde. Undersøgelsen viste desværre også, at der var en del utætheder i stikledninger og i private ledninger af cementrør.

Vi har kunnet tætne vores spildevandsledninger de steder, hvor de var lavet i beton ved at anvende metoden strømpeforing. Her har vi lagt en ny foring af glasfiber i de skadede betonledninger, så de igen er tætte. Samme metode kan bruges til tætning af stikledningerne. Vi er meget tilfredse med, at mange husejere i området også er i gang med at reparere fejl og utætheder i de private kloaksystemer. Det er nødvendigt for at begrænse problemer med rotter, og for at vi ikke overbelaster vores spildevandsledninger og pumpestationer.

Læs mere om kloakarbejdet på vores side: Kloakforbedring - Stationsvej i Spentrup