Strømpeforing af kloakledninger i del af Vorup

Vi renoverer spildevandsledningerne i Odensevej, Assensvej, Middelfartvej og Rolsøvej, samt dele af Fåborgvej, Svendborgvej og Mariendalsvej.

Jati Vorup

Spildevandsledningen på strækningerne er slidte og meget utætte. Det betyder, at der trænger grundvand ind i ledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud, og det er ikke godt for miljøet.

 

Vi starter med arbejdet i uge 44 fra den 30. oktober 2023

Spildevandsledningerne bliver tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning. Denne proces kaldes strømpeforing, og minimerer generne for ejendomme og trafik. Ved strømpeforing kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren og klargøres. Det sørger firmaet Aarsleff for at gøre fra uge 44, og de vil forinden orientere dig med en sms. Beskeden forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken. Det er vigtigt, at du som grundejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i de laveste dele af installationerne til spildevand.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres ad flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningerne og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted i perioden. Tidsplanen er afhængig af de særlige forhold, vi kan støde på undervejs.

Vi påbegynder selve strømpeforingen i uge 46 og vi forventer at arbejdet vil vare året ud. 

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at arbejdet nogle gange kan medføre, at grundvandsstanden stiger, når vi har strømpeforet ledningen og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har valgt, at entreprenøren, der skal spule og strømpefore udvalgte veje er:

Aarsleff A/S
Morten Schaal
mosc@aarsleff.com
4044 2481