Spørgsmål og svar - Tømningsordningen

Der er ofte en masse spørgsmål i forbindelse med tømning af ens tank - om det er en septiktank, trixtank eller anden bundfældningstank.

Toemning Af Tank

Vi har samlet de spørgsmål, som vores kunder på tømningsordningen oftest stiller os, og giver her vores svar.

Hvor finder jeg min tankkode?

Skal du logge på Din Tank for at ændre oplysninger, skal du bruge din tankkode. Kan du ikke lige huske, hvad den er, er der hjælp at finde i det varsel om tømning, som du har fået på SMS, mail eller i brev.

Hvor meget må mit dæksel veje?

Dit dæksel skal veje under 50 kg - og gerne mindre af hensyn til personen, der tømmer din tank.

Vil du slippe for at bære badevægten ud for at finde ud af, om dit betondæksel vejer over 50 kg, kan du få hjælp i vores tabel.

Hvis du måler diameter og tykkelse på dækslet, kan du aflæse vægten. Har du fx et dæksel, der er 70 cm i diameter og 8 cm tykt, så vejer det ifølge tabellen 69,8 kg (eksemplet er markeret med gult).

Derudover skal du sørge for, at dækslet er fritlagt og synligt. Du skal også holde pladsen omkring tanken og dækslet ryddeligt, så tanken kan tømmes uhindret.

Læs gerne også svaret til spørgsmålet: Er der krav til min indkørsel og omgivelser omkring tanken?

Hvornår tømmer I min tank?

Tømning af bundfældningstanke i 2024 vil ske fra marts til sidst i september - afhængigt af vejret. I juli måned vil der være sommerferie. Der startes op igen fra august frem til september måned.

Den forventede rækkefølge bliver som følgende:

 • Distrikt 1 fra uge 10
 • Distrikt 2 fra uge 17
 • Distrikt 3 fra uge 20
 • Distrikt 4 fra uge 24
 • Distrikt 5 fra uge 27
 • Distrikt 6 fra uge 36
 • Sommerhuse tømmes i lige år.

Tømning med traktor sker i uge 36

Tømningsdistrikter


Tømningsvarsel på SMS eller mail

Du vil som udgangspunkt modtage en varsling på SMS eller mail 2 uger før tømning af din bundfældningstank. De ejendomme, der ikke kan fanges via SMS eller mail, vil dog modtage varsling via brev.

Hvor ofte bliver min tank tømt?

Du får tømt din bundfældningstank en gang om året (sommerhuse undtaget, der tømmes hvert andet år - i ulige år).

Ønsker du en ekstra tømning, skal du selv bestille den.

Kan jeg bestille flere tømninger?

Du skal selv rekvirere en slamsuger. I tømningsordningen er der kun fastsat en tømning årligt.

Har du brug for flere, skal du selv bestille.

Hvorfor får jeg en seddel og en regning på forgæves kørsel?

Hvis dit dæksel ikke er frit tilgængeligt i forbindelse med tømningen, kan vi opkræve et gebyr for forgæves kørsel, hvis det medfører ekstraomkostninger.

Det gælder også, hvis det af andre årsager ikke er muligt at tømme tanken. Gebyret for en forgæves kørsel kan ses under vores Priser.

Din adresse vil automatisk indgå i en opsamlingstur på et senere tidspunkt. Der vil blive udsendt besked om, hvilket tidspunkt Smedsgaard Agro forventer at komme. 

Chaufføren har lagt en seddel til mig med en meddelelse om, at min tank er tømt, men at mit T-stykke er i stykker

At dit T-stykke er i stykker, er en oplysning til dig omkring tilstanden i din tank.

Når T-stykket er i stykker, kan det medføre at tanken ingen udløb har, og den hurtig stopper til/bliver fyldt igen. Det vil derfor være bedst at få dette repareret hurtigst muligt.

Hvis det konstateres, at T-stykket ikke er udbedret ved næste tømning, vil du modtage en indskærpelse fra Randers Kommune.

Hvilket firma har I til at tømme min tank?

Det er Smedsgaard Agro, der varetager den praktiske udførsel af tømningsordningen. Vandmiljø Randers varetager drift og administration af tømningsordningen.

Randers Kommune er myndighed på tømningsordningen. Under myndighed ligger bl.a. godkendelser af spildevandsanlæg, tilmelding samt regulativ og dispensation fra tømningsordningen.

 

Kontaktoplysninger

Smedsgaard Agro
Hvolbyvej 2
7570 Vemb

Tlf.: 9748 1199

Mail: info@sg-agro.dk

Er der krav til min indkørsel og omgivelser rundt om tanken?

Det er din pligt, at der er let adgang til din bundfældningstank.

Du er forpligtet til at:

 • sørge for fri adgang til tanken, det vil sige anvise eller anlægge kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken
 • sørge for, at dækslet er fritlagt og synligt
 • holde pladsen omkring tanken og dækslet ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret
 • hegn og porte skal være åbne, og løse hunde skal holdes væk
 • adgangsvejen skal minimum være 3 meter bred
 • dit dæksel skal veje under 50 kg - og gerne mindre af hensyn til ham, der tømmer din tank
 • beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4,0 m over adgangsvejens arealer.