Nordbyen: Rådmands Boulevard får nyt kloaksystem i sommerferien

Separatkloakeringen af Nordbyen er i fuld gang, og igen i år (2021) fornyr Vandmiljø Randers en bid af Rådmands Boulevard i skolernes sommerferie. Boulevarden er derfor spærret for gennemkørsel i 6 uger mellem Nyvangsvej og Skolevej.

Lukning Af Raadmands Boulevard 2021

Kortskitse der viser vejlukningen på Rådmands Boulevard. Skilte vil vejlede trafikanter i de 6 uger.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Fra uge 26 og frem til den 6. august 2021 lukker Vandmiljø Randers Rådmands Boulevard for gennemkørende trafik på strækningen mellem Nyvangsvej og Skolevej.

Når vi vælger at separatkloakere Rådmands Boulevard etapevist hvert år i sommerferie, er det ud fra ønsket om at minimere de trafikale gener.

Og Rådmands Boulevard er en befærdet vej – også under jorden.

Der er en del ledninger fra bl.a. fjernvarme og el. De ligger på netop denne strækning af Rådmands Boulevard mellem Nyvangsvej og Skolevej i vejens sider. Af den grund placeres vores ledninger lige i midten af vejen, og det betyder lukning af vejstrækningen.

Omkørsel og adgang

Langt de fleste trafikanter, der normalt kører ad Rådmands Boulevard, skal derfor ud på en omkørsel. Dog vil alle husstande med indkørsel til Rådmands Boulevard mellem Nyvangsvej og Skolevej have adgang til deres bolig.

Det er muligt for beboerne at køre til deres bolig - dog ikke i den korte periode, vi graver lige ud for deres indkørsel. Cykler og gående kan passere forbi kloakarbejdet i hele perioden. Den kollektive trafik vil få ændrede ruter, så vi anbefaler, at du holder øje med midttrafik.dk.

Det er entreprenørfirmaet, Gunnar Nielsen A/S fra Års, der skal udføre separatkloakering for Vandmiljø Randers.

 

Store kloakfornyelser i bydelen

Det er ikke kun Rådmands Boulevard, der i år får ændret sit kloaksystem. Flere steder i Nordbyen er der godt gang i kloakforbedringerne, hvor Vandmiljø Randers ændrer kloaksystemet fra et fælles kloaksystem til separate kloakker. En ændring der både kan ses og mærkes.

Når vi separatkloakerer, sikrer vi, at spildevand og regnvand løber i hver sin ledning frem for i den samme, som det sker i dag. På den måde undgår vi, at spildevand finder vej op på vej eller i kældre. Vi undgår også, at det løber ud i vandløb, å og fjord, og vi bruger mindre energi på at pumpe og rense spildevandet, når der ikke kommer regnvand til renseanlægget.

FAKTA: Separatkloakering i Nordbyen

I år skal Vandmiljø Randers ændre kloaksystemet i disse veje i Nordbyen.

  • Energivej
  • Frejasvej
  • Langgade
  • Ymersvej
  • Ydunsvej
  • Nyvangsvej

Ja, og fra slutningen af juni så også Rådmands Boulevard.

Læs mere om Vandmiljø Randers’ kloakarbejde på: Her arbejder vi.