Raadmands Boulevard

Billede af vores graveområde på Rådmands Boulevard sommeren 2020

Vandmiljø Randers skulle efter planen være færdige i denne uge, men de store gravedybder har beskadiget en af vejens øvrige ledninger.

Den fortsatte lukning af vejstykket giver fortsat ændrede ruter for busser og ikke mindst bilister.

En midlertidig godkendelse giver dog Vandmiljø Randers mulighed for at lette til- og frakørsel til Hobrovejens Skole, hvor der kan svinges fra Rådmands Boulevard ned ad Skolevej.