Separatkloakering spærrer den nordlige del af Bøsbrovej

Projektet med at klimasikre den nordlige del af Vorup er i fuld gang, og i vinterferien går Vandmiljø Randers i gang med det næste skridt, hvor den nordligste del af Bøsbrovej separatkloakeres. Bøsbrovej er derfor spærret i begge retninger mellem Pramvej og Århusvej i uge 7 og uge 8.

Separatkloakering Spærrer Den Nordlige Del Af Bøsbrovej

Af: Christina Fredholm Nielsen

Fra lørdag d. 11. februar kl. 8 og frem til søndag d. 26. februar kl. 16 lukker Vandmiljø Randers for gennemkørende trafik på Bøsbrovej fra Pramvej og ud til Århusvej.

Når vi vælger at påbegynde separatkloakeringen af Bøsbrovej i vinterferien, er det ud fra ønsket om at minimere de trafikale gener, fortæller projektleder for separatkloakeringen i Vorup ved Vandmiljø Randers, Susanne Jensen.

Omkørsel og adgang

De trafikanter, der normalt vil køre til og fra Vorup ad krydset Bøsbrovej/Århusvej skal derfor ud på en omkørsel. Det er dog stadig muligt at komme til Skansegade, der er åben i den nordlige ende af gaden, mens beboere på Skansebo vil blive direkte kontaktet med information om, hvordan de skal forholde sig. Cykler og gående kan passere kloakarbejdet i hele perioden.

Det er entreprenørfirmaet, Brdr. Møller, Brabrand, der udfører separatkloakering for Vandmiljø Randers.

Den forsatte klimasikring af Vorup

I arbejdet med at tilpasse det nordlige Vorup til fremtidens vejr med flere og kraftigere skybrud, er det vigtigt at sørge for, at kloakledningerne kan klare deres del af de store vandmasser. Som en del af det store klimaprojekt er Vandmiljø Randers godt i gang med kloakforbedringerne i Vorup, hvor de ændrer kloaksystemet fra et fælles kloaksystem til at lede regnvand og spildevand i separate ledninger.

Når vi separatkloakerer i Vorup, sikrer vi, at spildevand og regnvand løber i hver sin ledning frem for i den samme, som det sker i dag. Regnvandet kan således ledes direkte ud i Storkeengen, før det løber ud i Gudenåen, mens det kun er spildevand, der pumpes videre til behandling på renseanlægget, forklarer Susanne Jensen.

Sammen med arbejdet på Bøsbrovej bores en ledning langs Århusvej op til toppen af Højtoftegade, så husene dér også kan kloaksepareres.

Læs mere om Vandmiljø Randers’ klimasikring af Vorup på forsyningens hjemmeside: Vandmiljø Randers - Separatkloakering af Skansegade, Bøsbrovej m.fl. i Vorup (vmr.dk)