Ønsker du at klage

Hvis det skulle ske, at du er utilfreds og føler dig forkert og dårligt behandlet af Vandmiljø Randers, har du mulighed for at klage.

Klage Digitalt

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du er utilfreds med os og føler dig forkert og dårligt behandlet af os. Vi ser gerne, at vi løser det i fællesskab og fjerner eventuelle misforståelser.

I første omgang skal du sende din klage til os på mail@vmr.dk.
Du kan også sende din klage skriftligt til vores postadresse Vandmiljø Randers, Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ. Skriv "Klage" som overskrift i brevet.

Beskriv bedst muligt:

  • hvad du klager over
  • hvem du har været i kontakt med
  • hvornår det er sket
  • adresse- og kontaktoplysninger

Hvis du herefter er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at indgive en forbrugerklage efter lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven).

Klagen indgives til Center for Klageløsning v/ Nævnenes Hus via Klageportalen på dette link: Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet (naevneneshus.dk) (linket åbner i et nyt vindue).

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver du en klage til Center for Klageløsning, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales som udgangspunkt, hvis du får medhold. Ved bekendtgørelse nr. 65 af 16. januar 2019 om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet er der fastsat beløbsmæssige over- og undergrænser for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere på www.forbrug.dk (linket åbner i et nyt vindue).

Men lad os se, om vi ikke kan løse det i fællesskab inden da.