Er skaden sket?

Er der vand i kælderen? Slår huset revner efter gravearbejde? Eller er der kommet spildevand på din grund? Der kan være flere grunde til, at du skal anmelde en skade gennem din forsikring.

Mur Revne

Vi hjælper dig her igennem vores procedure for erstatningssager, samt hvad du som skadelidte skal gøre.

Hvad du skal gøre

Er du så uheldig, at der er opstået en skade som følge af oversvømmelse, beskadigelse af ejendom ved gravearbejde og lignende, her er, hvad du skal gøre: 

Minimer omfanget af skaden

Bestil en håndværker, skadesservice, slamsuger m.m. Du står selv for denne bestilling.

Anmeld skaden til dit forsikringsselskab

Vi råder dig til at anmelde skaden til dit forsikringsselskab. I første omgang skal dit eget forsikringsselskab stå for erstatningen af skaden.

 

Hvis det herefter konstateres, at Vandmiljø Randers er erstatningsansvarlig, vil dit forsikringsselskab kunne fremsætte et krav om tilbagebetaling (regres) til Vandmiljø Randers’ forsikringsselskab.

 

Desværre er det sådan, at dit eget forsikringsselskab i visse tilfælde helt kan afvise skaden i henhold til dine forsikringsbetingelser.

Afvist af eget forsikringsselskab, men vil fremsætte krav til Vandmiljø Randers

Hvis du vil fremkomme med et erstatningskrav, som ikke er omfattet af egen forsikring, skal dit krav rettes skriftligt - enten via vores formular på hjemmesiden eller pr. brev/mail - til Vandmiljø Randers med relevant dokumentation og oplysninger, som beviser eller sandsynliggør, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra enten Vandmiljø Randers eller den udførende entreprenør.

Dokumentationen skal indeholde:

  • hvornår skaden er sket
  • hvordan skaden/skaderne er opstået
  • skadens økonomiske omfang
  • billeder af skadens omfang
  • evt. afvisning fra eget forsikringsselskab m.v.

Når vi har modtaget dit skriftlige krav, udfærdiger vi en skadeanmeldelse til vores forsikringsselskab, ligesom vi beder den udførende entreprenør om at anmelde skaden til sit forsikringsselskab.

 

Herefter vil forsikringsselskaberne på vegne af entreprenør og Vandmiljø Randers, tage sig af sagen og forestå den videre korrespondance med dig - en korrespondance, som entreprenøren og Vandmiljø Randers løbende modtager kopier af.

Hvis vi er erstatningsansvarlige

Hvis vores forsikringsselskab vurderer, at vi er ansvarlige for skaden, vil skaden blive erstattet af vores tegnede ansvarsforsikring.

Hvis vi ikke er erstatningsansvarlige

Hvis vores forsikringsselskab vurderer, at vi ikke er erstatningsansvarlige, vil skaden ikke blive erstattet – hverken af den tegnede ansvarsforsikring eller af Vandmiljø Randers.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på telefon 3841 1212 eller på e-mail: bogholderi@vmr.dk. Skriv i emnefeltet ’Spørgsmål til ansvarsskader’.

Her skal kravet sendes hen

Vil du rette krav til Vandmiljø Randers eller den udførende entreprenør, skal du udfylde formularen: Ret erstatningskrav.