Færdsel forbudt på isen

Vores regnvandsbassiner ligner søer - men er de ikke! De er tekniske anlæg, og det er ikke tilladt at færdes på isen på dem.

Vinter og frost

Snedækket bassin

Færdsel på regnvandsbassinerne i Randers kommune er forbudt

Det er koldt, og det har det været noget tid. Med vedvarende kulde og temperaturer ved frysepunktet, så fryser vores regnvandsbassiner til. Selvom bassinerne flere steder ligner søer, så er de tekniske anlæg. Det er ikke tilladt at færdes på isen ved regnvandsbassinerne.

I Vandmiljø Randers har vi tæt ved 100 bassiner, der alle har til formål at forsinke regnvandet, inden vandet bliver ledt ud til nærmeste vandløb. Vores bassiner har flere steder et permanent vandspejl, som er med til at rense regnvandet. I perioder med frost fryser langt de fleste vandspejle til is.

Selvom det kan være fristende, så lad venligst være med at prøve lykken på vores bassiner.