Separatkloakering i Albæk

Vi separerer kloakken i Albæk, så spildevand og regnvand fremover ledes i hver sin ledning. Når vi ændrer, forbedrer og klimatilpasser kloaksystemet i byen, gør vi det i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan. Arbejdet med at forbedre kloaksystemet i Albæk vil foregå i etaper, og første etape starter i Albæk Øst i uge 44 og forventes afsluttet i april 2024.

Albaek Kort

Det skal der ske

Inden Vandmiljø Randers kan separere kloakkerne i Albæk, skal Randers Kommune etablere et regnvandsbassin på de gamle fodboldbaner, i tilknytning til det kommende klyngehus. Når bassinet er færdigt begynder Vandmiljø Randers at separere kloakken i Nedre Vej, herefter i Bakken, og til sidst på Gelhøj ved de grunde, der mangler at blive separatkloakeret.

Nedre Vej spærret igen efter nytår

Entreprenøren fortsætter arbejdet med separering fra 2. januar, og Nedre Vej er derfor igen lukket i den østlige ende af Albæk

Status medio december 2023

Da vi skal grave i vejen for at komme ned til kloakken, er Neder Vej nu spærret for gennemkørsel. Det er dog stadig muligt for cyklende og gående at passere gravearbejdet. For billister er der opsat omkørselsskilte. Vi ved godt, at mange sendes ud på en lang omvej i forbindelse med omkørslen, men vi har desværre ikke andre muligheder på dette stykke vej. Gravetilladelsen er udstedt af Randers Kommune, og de har fastlagt, hvordan omkørselsruten skal være. De har også sørget for at informere busser, skraldebiler, beredskabet m. fl.

Neder Vej vil være spærret frem til marts 2024.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til regnvandsbassin førend det løber ud i Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning.

Kloakken vil ikke længere fungere som dræn 

Med nye tætte ledninger er der risiko for, at grundvandet kan stige til det oprindelige niveau. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte fællesledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i Albæk og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

02-01-2023: Entreprenøren fortsætter arbejdet med separering fra i dag, og dermed lukkes Nedre Vej igen i den østlige ende af Albæk.

20-12-2023: Nedre Vej åbnes for trafik mens entreprenøren er på juleferie. Vejen er åben fra torsdag d. 21/12 om eftermiddagen til d. 2/1, hvor arbejdet genoptages.

13-12-2023: Da vi skal grave i vejen for at komme ned til kloakken, er Neder Vej nu spærret for gennemkørsel. Det er dog stadig muligt for cyklende og gående at passere gravearbejdet. For billister er der opsat omkørselsskilte. Vi ved godt, at mange sendes ud på en lang omvej i forbindelse med omkørslen, men vi har desværre ikke andre muligheder på dette stykke vej. Gravetilladelsen er udstedt af Randers Kommune, og de har fastlagt, hvordan omkørselsruten skal være. De har også sørget for at informere busser, skraldebiler, beredskabet m. fl.

Neder Vej vil være spærret frem til marts 2024.

Tidsplan

Entreprenøren har lagt følgende plan for ledningsarbejdet i Albæk:

Ledningsarbejde ved Nedre Vej 101-89: Uge 1-6

Ledningsarbejde ved Nedre Vej 104-106: Uge 5-9

Ledningsarbejde ved Bakken: Uge 8-12

Underboringer Æblehaven-Nedre Vej: Uge 4-6

Underboringer Æblehaven-Gelhøj: Uge 5-7

Ledningsarbejde ved Gelhøj: Uge 11-14

Kontaktoplysninger på entreprenør

VAM A/S

Navn: Søren Rasmussen, projektleder
Mail: Sbr@vam.dk
Tlf: 40564705


Navn: Mikael Sanko, formand
Mail: msa@vam.dk
Tlf: 21652052

Få inspiration til, hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten, eller tjek, hvornår vi har næste gratis arrangement om regnvandsløsninger på vores side: Events.