VPU - Vandplanudvalg Randers

Vi samarbejder om at sikre grundvandet på tværs af vandforsyningsområder i Randers Kommune.

Vanddråbe

Danske Vandværker vurderer, at samarbejde vil være det udslagsgivende succeskriterium for, at den decentrale forsyningsstruktur med mange selvstændige vandværker kan bestå.

Kongstanken i VPU Randers baserer sig på frivillighed og ønsket om en fælles indsats for grundvandsbeskyttelse. VPU Randers består af flere private vandværker, der alle har økonomisk forpligtet sig til at beskytte grundvandet.

 

En økonomisk forpligtende forening baseret på frivillighed

Som medlemsvandværk indgår du frivilligt i foreningen og er af medlemskabet økonomisk forpligtet. Foreningens midler bliver opkrævet hos de enkelte medlemsvandværkers forbrugere som et fast tillæg til driftsbidraget. Prisen sikres derved at være ensartet på tværs af alle medlemsvandværker.

Foreningens valgte bestyrelse har ansvaret for at forvalte midlerne –  via et sekretariat - med den årlige generalforsamling som øverste myndighed.

 

Det siger forbrugerne

Forbrugerne rangerer gennemsnitligt reduceringen af sundhedsskadelige stoffer højest, når de spørges ind til, hvilken af vandværkernes opgaver, de
anser som vigtigst. Forbrugerne siger også nej til forringelser af drikkevandet til fordel for økonomisk gevinst. 

85% er villige til at betale ekstra årligt for lavere indhold af pesticider i drikkevandet
58% er villige til at betale over 100 kr. ekstra årligt.
90% ville hverken gå på kompromis med nitrat-, klor-, bakterie- eller pesticidniveau, antallet af afbrydelser i forsyningen, eller miljøhensyn, hvis det betød, de fik en lavere vandregning.

Sådan bliver du en del af VPU Randers

Med baggrund i statens kortlægning af de danske grundvandsressourcer varsler Randers Kommune kommende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Kravene til grundvandsbeskyttelse kommer uanset - om vi vil det eller ej. Spørgsmålet er nu: Skal vi i Randers løfte i flok, eller er det hvert enkelt vandværks egen hovedpine?

Hvis du også mener, at grundvandsbeskyttelse bedst sikres i et fællesskab og på tværs af vandforsyningsområder, så kan du gøre følgende:

 • Er du en del af en vandværksbestyrelse i Randers Kommune kan du bede om, at VPU bringes på dagsordenen samt tager kontakt til sekretariatet for VPU Randers. De fortæller gerne mere om VPU, og hvad VPU-arbejdet kan gøre for vandværkerne og grundvandet.
 • Er du vandkunde, der synes, dit vandværk bør være en del af dette samarbejde, kan du bringe VPU på dagsordenen fx til vandværkets generalforsamling.

Har du spørgsmål kan du kontakte VPU Randers. Du finder kontaktoplysninger på: vpu-randers.dk (siden åbner i et nyt vindue).

VPU medlemsvandværker

VPU består af følgende vandværker (hvor vi i Vandmiljø Randers ejer 6 vandværker, men står registreret som 1 medlem):

 • Asferg (bestyrelse)
 • Assentoft (bestyrelse)
 • Kristrup (bestyrelse)
 • Langkastrup
 • Langå
 • Råsted (bestyrelse)
 • Sdr. Borup
 • Spentrup
 • Støvring
 • Uggelhuse
 • Vandmiljø Randers (bestyrelse, formand og sekretariat)
 • Vorup
 • Øster Velling

VPUs bestyrelse

På generalforsamlingen i august 2022 blev følgende en del af VPUs bestyrelse:

 • Asferg (bestyrelse)
 • Assentoft (bestyrelse)
 • Kristrup (bestyrelse)
 • Råsted (bestyrelse)
 • Vandmiljø Randers (bestyrelse, formand og sekretariat)

VPU vedtægterne

I vedtægterne for VPU Randers kan du blandt andet læse om, hvorledes medlemmerne forpligter sig økonomisk til at hjælpe fælles med grundvandsbeskyttelse.

Du finder vedtægt på VPU Randers' hjemmeside (link åbner i et nyt vindue).

Persondatapolitik for VPU-medlemmer

Du kan i vores persondatapolitik for VPU-medlemmer læse, hvordan vi behandler og opbevarer personoplysninger på vores VPU-medlemmer.

Gå til VPUs egen hjemmeside: VPU Randers (åbner i et nyt vindue)