Slip for oversvømmelse, og brug dit regnvand som en ressource

Du ved det måske ikke, men med simple løsninger kan du styre, hvor regnmasserne løber på din grund. Tag styringen over regnen, og brug regnvandet aktivt som en ressource, der sparer dig penge og besvær.

Nu tænker du sikkert, at det lyder besværligt - måske endda uoverskueligt. Det behøver, det ikke at være. 

7 løsninger til at undgå oversvømmelser

Hvilke løsninger, der passer netop til dit hus og din have, afhænger af husets og grundens muligheder, dit temperament, mulige tidsforbrug og egen personlige smag.

Løsning 1: Faskine

En faskine er et ”usynligt” hulrum i jorden, hvor regnvand kan opbevares og gradvist sive ned i jorden for at undgå oversvømmelser. Den er typisk dækket af jord eller græs, så man ikke kan se den. Fordelen ved en faskine er, at den ikke optager særlig meget synlig plads, og at den samtidig kan indeholde meget regnvand.

Faskinen laves af plastik, lecanødder eller sten, som graves ned i jorden.

Du kan læse mere om faskiner i vores folder, som du finder på siden Publikationer og nyheder under Klimatilpasning. Folderen hedder: Faskine.

Faskine 923

Illustration der viser en faskine lavet i plastkassetter.

Fakta om LAR

LAR står både for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Helt konkret betyder det, at du selv kan aflaste kloaksystemet og bekæmpe oversvømmelser ved at håndtere regnvandet på din egen grund enten via afledning eller anvendelse af regnvandet.

LAR er en god idé uanset, om dit spildevand og regnvand løber sammen i ét fælles kloakrør, eller du har fået lavet separatkloakering. For selvom separatkloakering mindsker risikoen for oversvømmelse ved at adskille regnvand og spildevand, er det aldrig en garanti for, at du helt undgår oversvømmelser.

Læs mere om de fremtidige klimaforandringer og regnprognoser på vores side: Fremtidens klima og skybrud i Randers.

Du kan også læse om emnet på klimatilpasning.dk (link åbner i et nyt vindue).

Løsning 2: Opsamling på terræn

Når der er skybrud, og det regner meget kraftigt, kan det være svært for kloakker og øvrige LAR-løsninger at følge med. Derfor kan det være en god idé at lave en sænkning et sted på din grund, hvor du kan opsamle regnvandet, indtil der er plads i dit afløbssystem.

En sænkning, hvor vandet kan løbe hen, kan fx laves under børnenes trampolin eller ved et bålsted - og du kan vælge at beklæde det med enten fliser, sten eller græs.

Regnbed

Illustration af et bålsted, der under kraftig regn fungerer som et magasin.


Løsning 3: Regnbed

Et regnbed eller regnvandsbed er, hvad navnet indikerer – nemlig et bed, som regn løber ned i og enten siver ned i eller fordamper langsomt. Derfor skal regnbedet laves som en fordybning på din grund.

Det bedste ved denne løsning er, at du både kan undgå oversvømmelser OG dekorere din have på én og samme tid. Til et regnbed findes der mange forskellige planter, som både kan tåle store mængder af regn og også udtørring i perioder med mindre regn.

Du finder en folder om regnvandsbede på vores side Publikationer og nyheder under Klimatilpasning. Folderen hedder: Regnvandsbed

Du kan også besøge Haveselskabet.dk og læse artiklen: Gode planter til regnbedet (link åbner i et nyt vindue).  

Regnbed 923

Illustration af et bed, der under regnvejr fyldes med vand. Om det skal være et pryd, nytte eller vildt bed, er helt op til dig.

Løsning 4: Våde bassiner

Et lille vådt bassin i haven som fx et fuglebad er også en måde at opsamle regnvand på.

Bassinet har typisk tæt bund og et lille afløb, så regnvand langsomt kan forlade bassinet og eventuelt ledes til en regnvandsledning eller en anden regnvandsløsning (LAR-løsning).

Havebassin 923

Illustration af et vådt bassin.

Løsning 5: Render og grøfter

Render og grøfter kan også bruges til at lede vandet hen til en regnvandsledning eller en anden løsning som fx et regnvandsbed, hvor vandet kan sive ned. 

Render og grøfter kan i sig selv også etableres, så det - foruden at lede vandet væk - også tillader noget af regnvandet at sive ned.

Der findes forskellige typer af render og grøfter alt efter præferencer.

Du kan læse mere om render til regnvand på fx Haveselskabets hjemmeside (link åbner i et nyt vindue).

Nedsivning 923

Illustration af en rende, der leder regnen ud til nedsivning på græsplænen.


Løsning 6: Grønne tage

Et grønt tag er et tag dækket af forskellige planter, der, ligesom et regnbed, tåler store mængder vand og udtørring. Når det regner vil planterne optage en mikroskopisk del af vandet, mens rødderne og jorden vil holde på en del af vandet. Noget af vandet vil også fordampe fra taget.

Med et grønt tag kan du således spare kloakken for at få det vand, der falder på taget og sikre dig mod oversvømmelser.

Læs mere om fordelene og de forskellige typer af grønt tag på Haveselskabets hjemmeside (link åbner i et nyt vindue). 

Grønt Tag 923

Illustration af et grønt tag.

Løsning 7: Permeable belægninger

”Permeable” betyder ”vandgennemtrængelige” belægninger. Mange boligejere har fliser eller asfalt på deres grund, så de ikke skal tænke på at luge ukrudt. Problemet med fliser og asfalt er bare, at vand ikke kan trænge igennem den type belægninger. I stedet vil vandet løbe nedad og måske ende med at oversvømme hus eller have.

Det er derfor værd at overveje, om du skal udskifte fx fliserne med belægninger, der tillader, at vandet siver ned i jorden. Det kan være så simpelt som fliser med huller som fx græsarmeringssten, grus eller blot græs.

Læs mere om vandgennemtrængelig belægning i vores folder. Du finder den på siden Publikation og nyheder under Klimatilpasning. Folderen hedder: Permeabel belægning.

Du kan også her finde de forskellige regnvandsløsninger (LAR-løsninger). Vi har samlet dem i vores folder: Regnvand som ressource

Belægning 923

Illustration af en indkørsel/parkeringsplads ved hus, der er med vandgennemtrængelig belægning.

Besøg REGNhytten, og få inspiration til dine regnvandsløsninger

REGNhytten er Vandmiljø Randers’ forsøgs- og formidlingscenter for afledning og anvendelse af regnvand. Et besøg i REGNhytten er ganske gratis for alle og kan vise dig, hvordan de fleste af ovenstående LAR-løsninger kan etableres for at undgå oversvømmelser. Læs mere om REGNhytten og book et besøg på vores side: REGNhytten.

Genbrug regnvandet og spar penge

Udover at kaste dig ud i forskellige regnvandsløsninger - også kaldet LAR-løsninger - der forebygger oversvømmelser, kan du faktisk også bruge dit regnvand og spare penge ved det.

Det, du betaler for at få renset dit spildevand, hænger uløseligt sammen med dit drikkevandsforbrug. Der er derfor penge at spare, hvis du minimerer dit forbrug af drikkevand til fx havevanding og bilvask.

 

Regnvandstønde eller regnvandsbeholder

En regnvandstønde eller -beholder vil opsamle og opbevare regnvandet, indtil du skal bruge det. For en sikkerheds skyld bør tønden eller beholderen være koblet sammen med en anden regnvandsløsning eller regnvandsledningen/afløb.

 

Regnvand til toiletskyl og tøjvask

En anden mulighed for at genbruge regnvandet er ved toiletskyl og tøjvask. Ønsker du at bruge regnvand til disse to ting, skal du overholde nogle regler og tekniske specifikationer.

Tilladelse og brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask kan du læse mere om på Randers Kommunes hjemmeside: Brug af regnvand (link åbner i et nyt vindue)

Du kan også læse om det på bolius.dk (link åbner i et nyt vindue).