Randers kan se frem til et mere blå-grønt Østervold

Et regnvandsbassin i bunden af Østervold ved Red Fall er, hvad Vandmiljø Randers og Randers Kommune anlægger i starten af oktober 2020 og frem til marts 2021. Bassinet er første skridt i arbejdet med at beskytte Randers’ historiske middelalder-midte mod oversvømmelser ved kraftige skybrud. Du kan høre mere, når Vandmiljø Randers og Randers Kommune den 8. september står klar på pladsen fra kl. 15-17.

Bassin Nederst På Østervold

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

En blå-grøn oase midt i byen med synligt vand, siddepladser, store træer og frodigt grønt på bassinets brinker - Vandmiljø Randers og Randers Kommune er gået skridtet videre end blot at løse byens klimaudfordringer rent teknisk. I et samarbejde har de set på, hvordan de nødvendige klimatiltag kan skabe og øge det rekreative miljø i bymidten.

Omdannelsen af Østervold vedrører hele byen og ikke kun dem, som bor ud til gaden. Vi piller i en gade, der bruges til meget og af mange. Vi ikke kun piller, vi opgraver og ændrer på den. Selvfølgelig med en kæmpe kærlighed til byen og ønsket om at bringe mere vand og grønt ind i bymidten – til gavn og glæde gennem solide klimatilpasningsløsninger.

Vandstanden i bassinet vil være nogenlunde konstant med en vanddybde på ca. 1,2 m. I bassinet etablerer Vandmiljø Randers en "sikkerhedshylde" med en højde på ½ m, der skal gøre det nemmere at komme op af vandet, hvis det ved et uheld skulle ske, at nogen falder i vandet, lyder det fra Vandmiljø Randers.

Selvom Vandmiljø Randers ikke skal så langt ned i jorden, så kan der være bevaringsværdige fund i mulden. Derfor vil lokale arkæologer være til stede under udgravningen til bassinet.

Træterrasser og flere planter

Det er vores mål, at det nye regnvandsbassin – ud over at sikre rent regnvand til Randers Fjord og et nyt rekreativt område til byens borgere og besøgende – også styrker forbindelsen mellem middelalderbyen og Randers havn. Det synlige vand på Østervold danner sammen med mere bynatur og nye opholdsrum et ønsket blå-grønt miljø på Østervold.
Byrum Østervold Bassin 2000

Bassinet får træterrasser i hver ende, der giver mulighed for ophold. Terrasserne vil samtidigt skjule affald, inden det bliver fjernet. På bassinets brinker kommer der grønne bede, som beplantes med forskellige græsser og siv med islæt af blomstrende stauder. Planter, der skal lede tankerne hen på naturen langs Gudenåen og Randers Fjord. Derudover udskiftes de eksisterende træer på Østervold med nogle større, der har bedre vækstvilkår. Træerne vil bidrage til at skabe et mere intimt rum omkring bassinet.

Bassinets tekniske funktioner er dog fortsat i højsædet, forsikrer projektleder, Lisa Melgaard, fra Vandmiljø Randers:

Vi anlægger ikke pyntebassiner. Vi anlægger bassiner af høj teknisk kvalitet, der derudover løfter det rekreative miljø ved en mere indbydende og dekorativ konstruktion. Bassinets renseevne sætter vi ikke over styr.

Østervold bliver en skybrudskanal

I fremtiden skal Østervold være hovedvej for regnvand, når de voldsomme skybrud rammer Randers. Bassinet i den nederste del af Østervold er første etape i det større arbejde med at beskytte byen mod regnmængderne. Fra top til bund omdannes Østervold til en kanal for skybrudsvandet.

Østervold modtager naturligt vand fra bakkerne omkring byen. Det skrånende terræn gør, at vandet automatisk løber mod bunden, hvorfor vandet vil være mindst synligt i toppen og mest synligt med permanent vandspejl i den nederste del af Østervold mod havnen.

Det bassin, vi anlægger i år, vil senere hen skulle ombygges, så det indgår i en skybrudskanal, der fører vandet til et bassin i havnen. Dog vil det synlige vandspejl, som randrusianerne vil vænne sig til, også fremadrettet være der.

Den endelige udformning af skybrudskanalen på Østervold er dog langt fra på plads.

Vi forventer, at Østervold som i dag vil være inddelt i flere rum med forskelligt udtryk. Erfaringer fra klimagaderne og Byen til vandet vil danne grundlag for det videre arbejde.

Besøg samtale-pavillonen

Tirsdag den 8. september fra kl. 15-17 står Vandmiljø Randers og Randers Kommune klar i en pavillon på Østervold – lige der hvor regnvandsbassinet skal ligge. Det åbne informationsmøde giver mulighed for, at andre end de berørte beboere og erhvervsdrivende kan høre mere om det forestående arbejde.

Anlæggelse af regnvandsbassinet begynder i starten af oktober 2020 og forventes færdigt i marts 2021 – klar til brug inden sommeren.

Fakta

  • Regnvandsbassinet bliver 10,5 m bredt og 74 m langt.
  • Projektet har et samlet anlægsbudget på 8,5 millioner kroner.
  • Vandmiljø Randers finansierer 6,5 millioner kroner til selve regnvandsbassinet.
  • De resterende 2 millioner kroner, som skal bruges til rekreative og æstetiske elementer i projektet, finansieres af Randers Kommune med midler fra "Byen til Vandet.