Drikkevand

Vi prioriteter rent drikkevand højt

Vi leverer rent og friskt drikkevand til 2.441 husstande i flere af oplandsbyerne til Randers. Vandet kommer fra vores vandforsyningsområder - herunder 6 vandværker. Vandværkerne er Fårup Vandværk, Mejlby Vandværk, Stangerum Vandværk, Stevnstrup Vandværk, Stevnstrup Vestre Vandværk og Tvede Vandværk. Du finder mere information for de enkelte vandværker og vores vandforsyningsområder Dyrby og Læsten i vores fold-ud-menu nedenfor.

Drikkevandet fra vores vandværker er af meget høj kvalitet og bliver løbende kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Kontrollerne gennemføres efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Du kan læse Drikkevandsbekendtgørelsen på retsinformation.dk (åbner i et nyt vindue)

Find dit vandværk

Hvis du vil vide, hvilket vandværk der forsyner din ejendom, kan du finde det på randers.dk.

Hvis du ikke får vand fra os, så skal du kontakte dit eget vandværk, hvis der er problemer med vandforsyningen.

Find dit vandværk på Randers Kommunes hjemmeside.

Dine vandinstallationer

Det er vores opgave at levere rent vand hjem til dig. Men du skal selv sørge for, at dine installationer er i orden.

Helt præcist går grænsen mellem dine og Vandmiljø Randers' installationer ved skel.

Alle installationer, der befinder sig på din grund, er dine. Uanset om de er over eller under jorden, indendørs eller udendørs.

Eneste undtagelse er vandmåleren. Den er vores ejendom.

Analyseresultater af kvaliteten af dit vand

Alle vandanalyser af danske vandværker, ledningsnet og boringer kan du finde i den statslige boringsdatabase Jupiter på GEUS' hjemmeside: geus.dk (åbner i et nyt vindue)

Vi har dog fundet analyserne og resultaterne for vores 6 vandværker for dig:

Drikkevandsanalyse: Fårup Vandværk (linket åbner i et nyt vindue)

Drikkevandsanalyse: Mejlby Vandværk (linket åbner i et nyt vindue)

Drikkevandsanalyse: Stevnstrup Vandværk (linket åbner i et nyt vindue)

Drikkevandsanalyse: Stevnstrup Vestre Vandværk (linket åbner i et nyt vindue)

Drikkevandsanalyse: Stangerum Vandværk (linket åbner i et nyt vindue)

Drikkevandsanalyse: Tvede Vandværk (linket åbner i et nyt vindue)

 

Analyser og resultater for de 2 vandforsyningsområder:

Drikkevandsanalyse: Vandforsyningsområde, Dyrby

Drikkevandsanalyse: Vandforsyningsområde, Læsten

Ingen fund af pesticider

Mængden af pesticider, som bliver en del af den analysepakke, vores vand skal igennem, øges hele tiden. Og desværre med god grund. 

Vi prioriteter rent drikkevand meget højt. Vi igangsatte undersøgelser, lige da pesticidet: chlorothalonil-amidsulfonsyre blev detekteret i foråret 2019.

Resultaterne fra vores prøveudtagelser fra vores dengang 4 vandværker var, at vi er godt under grænseværdien. Læs mere om mængden af stoffer i dit drikkevand i 'Analyseresultater af kvaliteten af dit vand'.

Hårdheden på dit vand

Vands hårdhed er et udtryk for vandets indhold af henholdsvis calcium og magnesium-ioner. Hårdheden beskriver vandets egenskaber i forbindelse med sæbe.

Med blødt vand er det svært at vaske sæben af, når du bader og vasker dig.

Ved hårdt vand skal du tilsætte mere vaskemiddel, når du vasker tøj for at få tøjet rent.

Der er stor forskel på hårdheden rundt i Danmark, og vandets hårdhed er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor dit vandværk indvinder vand til vandværket.

Fra Vandmiljø Randers' vandforsyningsområder er vandets hårdhed følgende:

 • Fårup Vandværk: 8,9 dH
 • Mejlby Vandværk: 11 dH
 • Stangerum Vandværk: ikke analyseret
 • Stevnstrup Vandværk: 11 dH
 • Stevnstrup Vestre Vandværk: 12 dH
 • Tvede Vandværk: 15 dH
 • Vandforsyningsområde, Dyrby: 9,2 dH
 • Vandforsyningsområde, Læsten: 12 dH

Indstilling af maskiner

Hårdheden er særlig vigtig at kende for at sikre en længere levetid på dine hårde hvidevarer.

 • Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt for saltdosering.
 • For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Vandmiljø Randers blødgør ikke vandet centralt

Vi anvender ikke central blødgøring af drikkevandet i vores forsyningsområde. Beslutningen er baseret på konstaterede hårdheder mellem 9-15˚dH i størstedelen af det vand, vi indvinder i forsyningsområdet.

Baggrunden for beslutningen er Naturstyrelsens rapport om ”Central blødgøring af vand” fra 2011, der konkluderer, at central blødgøring af vand først er et relevant virkemiddel ved hårdheder over ca. 15˚dH.

Naturstyrelsens konklusion er baseret på følsomhedsanalyser, der viser, at der ikke er nævneværdig samfundsmæssig gevinst ved reduktion af hårdhed fra 17˚dH til 8˚dH.

Planer og regulativer

På Randers Kommunes hjemmeside finder du vandforsyningsplanen. Planen beskriver, hvordan kommunen forsynes med drikkevand ud fra:

 • den eksisterende forsyningsstruktur
 • de forskellige typer af forsyningsanlæg
 • de ensartede rammer for udbygning af vandværkerne i Randers Kommune og for kommunens administration efter reglerne i vandforsyningsloven.

Gå til Randers Kommunes hjemmeside for at læse Vandforsyningsplanen.

Læs også vores regulativ for vandforsyningen

 

Vi samarbejder om grundvandsbeskyttelse

For at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand arbejder vi sammen med nogle private vandværker i Randers Kommune om grundvandsbeskyttelse i de områder, hvor vandet indvindes. Vil du gerne vide mere, kan du læse om Vandplanudvalg Randers (VPU Randers) på vores side: VPU.