Vi opkræver betaling for vand og spildevand to gange om året

 

1. Rate               

Aconto for perioden: 01.01.2021 - 30.06.2021  

Betalingsfrist: 15.03.2021 sendes sammen med årsafregningen fra 01.01.2020 - 31.12.2020

2. Rate

Aconto for perioden: 01.07.2021 - 31.12.2021

Betalingsfrist: 13.09.2021

 

Vores priser på spildevand, tømningsordning og drikkevand

Pris på spildevand og tømning af tanke 2021

I vores prisblad kan du bl.a. se, hvad prisen for transport og rensning af dit spildevand er, hvad tømning af bundfældningstanke koster, samt hvad det koster at blive tilsluttet kloaksystemet.

Pris på spildevand 2021

I Vandmiljø Randers mener vi, priser skal være transparente, derfor fremgår det tydeligt af din spildevandsregning, hvad du betaler til klimatilpasning i Randers Kommune.

 

Reduktion ved delvis tilslutning

I områder, hvor vi kun tilslutter husspildevand, er tilslutningsbidraget 60% af standardbidraget. Får du kun tilsluttet tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 100% af standardbidraget, da betalingsloven ikke giver hjemmel til at nøjes med at opkræve 40 % af standard tilslutningsbidraget ved tilslutning af tag- og overfladevand og opkræve de resterende 60%, hvis/når den resterende del af spildevandet senere tilsluttes.

Note 1: Standardtilslutningsbidraget er beregnet ud fra en takst på 30.000 kr. pr. 1. juli 1997 og byggeindeks for jordarbejder = 62,62.

Byggeindeks pr. 2. kvartal 2019 = 108,47

Pris på drikkevand 2021

I vores prisblad kan du bl.a. se, hvad dit drikkevand koster, samt hvad det koster at blive tilsluttet vores vandforsyning.

Pris på drikkevand 2021 

I Vandmiljø Randers mener vi, priser skal være transparente, derfor fremgår det tydeligt af din drikkevandsregning, hvad du betaler til grundvandsbeskyttelse i samarbejde med Vandplansudvalg Randers (VPU). 

 

Ændret priser for statsafgift for ledningsført vand

Pris pr. m3 med virkning fra 1. januar 2021 til og med 31. januar 2021:
Statsafgift pr. m3: 6,18 kr.
Moms: 1,55 kr.
I alt: 7,73 kr.

Pris pr. m3 med virkning fra 1. februar 2021:
Statsafgift pr. m3: 6,37 kr.
Moms: 1,59 kr.
I alt: 7,96 kr.

Se tidligere års takster i vores prisarkiv

I vores prisarkiv finder du priser 5 år tilbage: Prisarkiv.

 

Mangler du svar på dit spørgsmål

Undrer du dig over noget på din regning, eller har du spørgsmål til din betaling. Vi giver dig svarene på de oftest stillede spørgsmål, når det kommer til betaling og regning på vores side: Spørgsmål og svar - betaling og regning.