Vi opkræver betaling for vand og spildevand to gange om året

 

1. Rate               

Aconto for perioden: 01.01.2022 - 30.06.2022  

Betalingsfrist: 15.03.2022 sendes sammen med årsafregningen fra 01.01.2021 - 31.12.2021

2. Rate

Aconto for perioden: 01.07.2022 - 31.12.2022

Betalingsfrist: 13.09.2022

 

Vores priser på spildevand, tømningsordning og drikkevand

Pris på spildevand og tømning af tanke 2022

På siden med vores 2022-priser på spildevand og tømning af tanke kan du bl.a. se, hvad prisen for transport og rensning af dit spildevand er, hvad tømning af bundfældningstanke koster, samt hvad det koster at blive tilsluttet kloaksystemet.

Pris på spildevand 2022

I Vandmiljø Randers mener vi, priser skal være transparente, derfor fremgår det tydeligt af din spildevandsregning, hvad du betaler for bl.a. til klimatilpasning i Randers Kommune.

 

Reduktion ved delvis tilslutning

Reduktion ved delvis tilslutning
I områder, hvor vi kun tilslutter husspildevand, er tilslutningsbidraget 60% af standardbidraget. Får du kun tilsluttet tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 100% af standardbidraget, da betalingsloven ikke giver hjemmel til at nøjes med at opkræve 40 % af standard tilslutningsbidraget ved tilslutning af tag- og overfladevand og opkræve de resterende 60%, hvis/når den resterende del af spildevandet senere tilsluttes.

Note 1: Standardtilslutningsbidraget er beregnet ud fra en takst på 30.000 kr. pr. 1. juli 1997 og byggeindeks for jordarbejder = 62,62.

Byggeindeks pr. 2. kvartal 2021 = 111,87

Pris på drikkevand 2022

Under 2022-priser for drikkevand kan du bl.a. se, hvad dit drikkevand koster, samt hvad det koster at blive tilsluttet vores vandforsyning.

Pris på drikkevand 2022 

I Vandmiljø Randers mener vi, priser skal være transparente, derfor fremgår det tydeligt af din drikkevandsregning, hvad du betaler til grundvandsbeskyttelse i samarbejde med Vandplansudvalg Randers (VPU).

Se tidligere års takster i vores prisarkiv

I vores prisarkiv finder du priser 5 år tilbage: Prisarkiv.

 

Mangler du svar på dit spørgsmål

Undrer du dig over noget på din regning, eller har du spørgsmål til din betaling. Vi giver dig svarene på de oftest stillede spørgsmål, når det kommer til betaling og regning på vores side: Spørgsmål og svar - betaling og regning.