Spørgsmål og svar - Drikkevand

Ved du, hvordan du bedst sparer på vandet, hvad kim-tal er, og hvilke vandkontroller dit drikkevand gennemgår. Læs med og få svar på flere af dine spørgsmål.

Water Meter Well

Dit drikkevand er truet. Løbende findes der rundt om i Danmark pesticider i drikkevandsboringer, hvorefter de lukker. Drikkevand er en kostbar ressource, og som kunde kan du gøre meget for at beskytte og spare på vandet. Når du sparer på vandet, mindsker du også din vand- og spildevandsregning (spildevandsregningen baserer sig på dit vandforbrug). Win win.

Vi har samlet en masse svar og gode råd. Velbekomme.

Find dit spørgsmål og få svar

I har varslet lukning af vandet - kan jeg stadig bruge af vandet?

Vi kan være nødt til at lukke for vandet uden varsel ved akut reparationsarbejde. Vi giver dig besked på forhånd, hvis der bliver brug for at lukke for vandet i dit område i forbindelse med planlagte opgaver.

Hvis du skal undvære vand i en periode

Her får du et par gode råd til, hvad du skal gøre, hvis der bliver lukket for vandet i en periode.

Før vi lukker for vandet (ikke en akut lukning)

 • Sæt en kande vand i køleskabet
 • Tap vand til husholdningsformål
 • Tap vand til toiletskyl

Mens der er lukket for vandet

 • Hold alle vandhaner lukkede
 • Sluk vaskemaskiner og opvaskemaskiner 

Når vi igen åbner for vandet

 • Lad det kolde vand løbe, til det er klart og rent
 • Tap først varmt vand, når det kolde vand er rent
 • Tænd først vaskemaskiner og opvaskemaskiner, når det kolde vand er rent.

Jeg har ikke noget vand - hvad kan det skyldes?

Oplever du, at du pludselig ikke har vand i vandhanen, er det en god idé at tjekke, om din egen installation er i orden. Tjek også, om din nabo har vand, før du ringer til Vandmiljø Randers A/S' vandforsyning på telefon 3841 1212.

Hvorfor er mit vand farvet efter, der har været lukket for vandet?

Dit vand kan få både hvidlig og rødbrun farve efter en lukning for vandet.

Mit vand er rødbrunt

Hvis dit kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i rørsystemet. Det kan for eksempel være reparationsarbejder på rørnettet, der får kalk og jern til at løsne sig fra røret. Det er et forbigående problem, og vandet er ikke sundhedsskadeligt.

For at få rent vand igen skal du lade den vandhane, der er tættest på din måler, løbe, til vandet bliver klart. Det vil normalt tage et par minutter. Hvis det kun er dit varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, der er skyld i problemet. Prøv at lade alle varmtvandshanerne løbe et par minutter.

Vandet er hvidt

Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der er kommet luft i rørnettet i forbindelse med reparationsarbejde.

Hvad er jeres kogeanbefaling ved drikkevandsforurening?

Når en prøve viser, at vandet fra dit vandværk er forurenet, drøfter Randers Kommune sagen med Embedslægen (Styrelsen for Patientsikkerhed) for at afklare, om kommunen skal udstede et påbud til vandværket.

Et påbud vil betyde, at vandværket skal iværksætte tiltag, der hurtigst muligt sikrer rent drikkevand til kunderne. Samtidig skal vi straks give kunderne besked om situationen og informere dem om, at der er kogeanbefaling for brug af vand i husholdning, fødevareproduktion/-rengøring og lignende steder.


Må jeg bruge ukogt vand i madlavningen?

Vi anbefaler, at du:

 • ikke drikker det forurenede vand, uden det har været kogt
 • ikke bruger vandet til skylning af grøntsager, som du skal spise rå – brug i stedet kogt vand
 • hvis du koger vand i en elkedel, koger vandet 2 gange med 1-2 minutters mellemrum.

Hvis vandet ikke lugter grimt, kan du sagtens bruge det til kogning af kartofler m.m., for bakterierne dør efter kort tids kogning.


Må jeg vaske op i ukogt vand?

Vi anbefaler, at:

 • du bruger opvaskemaskinen med omtanke, da temperaturen skal op på min. 80 ° C
 • opvask i hånden foregår med kogt vand, da der kan ske smitte via hænder eller genstande.

Hvorledes skal institutioner forholde sig?

Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur på mindst 80° C, kan anvende forurenet vand.

Kaffemaskiner, der koger vandet i forbindelse med kaffebrygning, kan anvende forurenet vand.

Hvordan skal jeg forholde mig vedr. personlig hygiejne?

Vi anbefaler, at:

 • du børster tænder med kogt vand
 • du er opmærksom på, at børn ikke drikker vandet i forbindelse med bruse- og karbad, selvom du kan bruge vandet til at tage bad
 • du før madlavning vasker hænderne i kogt, afkølet vand – i andre situationer kan du vaske hænder som sædvanligt.

Hvordan skal jeg forholde mig vedr. tøjvask?

Vi anbefaler, at du:

 • til tøjvask ved temperaturer under 60° C ikke bruger forurenet vand - til maskinvask ved temperaturer på 60° C og derover kan du anvende forurenet vand.

Må jeg vande min urtehave?

Du kan vande din urtehave, men vi anbefaler, at:

 • du skyller salat og andre grøntsager, der spises rå, med kogt vand, inden de spises.

Må mine husdyr drikke det forurenede vand?

Du må gerne lade dine husdyr drikke af vandet, hvis de normalt også drikker vand i naturen, fx fra vandpytter eller vandløb.

Hvordan anbefaler I, at jeg koger mit vand?

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100° C i 2 minutter. Vandet skal altså ”spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel giver du en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Efter kogning afkøler du vandet, før du eventuelt hælder det på flasker. Undgå at bruge bløde plastflasker, der kan give vandet afsmag af plastik.

Hvad er E.coli bakterier?

E.coli bakterier går også under navnet de fækale colibakterier. Navnet skyldes deres normale opholdssted, der er i tarmfloraen hos mennesker og dyr.

Forekomsten af E.coli bakterier betyder stor risiko for sygdomsfremkaldende bakterier og virus. En forurening med E.coli bakterier tyder på en frisk forurening af drikkevandet – en forurening der kan komme fra overfladevand, spildevand, dyregødning eller lignende.

Bakterierne kan fjernes ved kogning, men vi vil også kunne være nødsaget til at opstille nødforsyning af vand – alt efter hvor E.coli bakterierne findes henne.

Hvad er coliforme bakterier?

Coliforme bakterier omfatter en lang række forskellige bakterier, som opfører sig ens. De findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand. Når der er coliforme bakterier i drikkevandet, tyder det derfor på en forurening – typisk fra overfladevand.

Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. Du kan heldigvis fjerne de coliforme bakterier kan ved kogning. Læs vores kogeanbefaling (er ovenfor) og få yderligere hjælp til, hvornår og hvordan vandet skal koge. 

Hvis vandværket finder coliforme bakterier, hvad så?

Fund af øget indhold af coliforme bakterier opfattes som en alarm. Og det er derfor vigtigt, vi finder årsagen. Når vi får pålagt et kogepåbud fra Randers Kommune, så kan det skyldes, at forekomsten af coliforme bakterier overstiger det tilladte, og du er derfor som vandkunde nødt til at koge dit vand, indtil vi kender årsagen og har udbedret den.

Hvad er kimtal?

Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kimtal bruges til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet i en vandanalyse. Et forhøjet kimtal kan derfor være tegn på en forurening og dermed en forringelse af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilstedeværelsen af evt. sygdomsfremkaldende bakterier.

Et forhøjet kimtal indikerer øget biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme sig og eventuelt vokse.
Hvis der er tale om forhøjede kimtal uden påvisning af indikatorbakterierne (E. coli og coliforme bakterier), kan der være tale om vækst af naturlige drikkevandsbakterier (fx på grund af forhøjede temperatur, forlængede opholdstider eller tilførsel af substrat) eller en mild forurening fra jord eller overfladevand (fx i forbindelse med reparationsarbejder).

For høje kimtal kan dels afspejle, at der er kommet vand, jord eller lignende med mange bakterier ind i ledningsnettet, eller der er tilført/frigivet organisk stof (fx ved kloring eller kraftig gennemskylning af ledningerne), der er substrat for en forøget bakterievækst.


Kimtal bestemmes ved henholdsvis 22° C og ved 37° C

 • Temperaturen 22° C dækker de fleste jord- og vandbakteriers vækstkrav.
 • Temperaturen 37° C dækker mikroorganismer hidrørende fra det humane-animale kimreservoir.

Et forhøjet kimtal ved 37° C kan anses for mere betænkeligt i hygiejnisk henseende end et forhøjet kimtal ved 22° C, da bakterier, der kan vokse ved kropstemperaturen, også har mulighed for at vokse efter indtagelse.

Efter reparationsarbejde er begge kimtal ofte forhøjet i nogle dage eller uger. En sådan forhøjelse må ikke forveksles med en forurening af anden årsag, men undersøges i en ny prøve efter fx ½-2 uger.


Kimtal ved 37° C

Kimtal ved 37° C i drikkevand er en bestemmelse af kim, som kan vokse ved legemstemperatur, herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier.

Forekomst: Kimtal ved 37° C er bakterier, der vokser ved 37° C, og som derfor kan trives i tarmkanalen hos mennesker og varmblodede dyr. Gruppen omfatter også bakterier, der kan formere sig i rådnende organisk materiale, spildevand og lignende materiale. Undertiden ses forhøjet kimtal ved 37° C i installationer med høj temperatur og lange ledningssystemer, fx sygehuse og plejehjem. Mangelfuld isolering mellem koldt drikkevand og varmt brugsvand/opvarmningsvand kan også medføre forhøjet kimtal ved 37° C.

Indikation: Kimtallet ved 37° C siger dels noget om råvandets mikrobiologiske kvalitet, dels noget om virkningen af vandbehandlingen på vandværket og af evt. andre behandlinger. Høje kimtal ved 37° C kan ses ved grundvandsforurening og ved forurening af drikkevandet på vandværket og i ledningsnettet.
I forbindelse med olie- og benzinforureninger, fx ved indtrængen i stikledning, er der set forhøjede kimtal ved 37° C. Ved et forhøjet kimtal ved 37° C er der risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier.


Kimtal ved 22° C

Kim ved 22° C i drikkevand angiver de kim, der typisk forekommer i naturen (jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.v.). De er kun sjældent sygdomsfremkaldende.

Forekomst: De ved 22° C dyrkede kim/bakterier er fortrinsvis naturligt forekommende vand- og jordbakterier.

Indikation: Hvis antallet af kim ved 22° C overstiger den højst tilladelige værdi, kan det tyde på tilførsel fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket eller i ledningsnettet.

Mit vand lugter, hvad kan årsagen være?

Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand.

Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret varmtvandsanlæg. Kontakt din VVS-installatør.

Det må du selv lave

Vi anbefaler, at du læser om, hvad du selv må lave, på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (åbner i et nyt vindue).

Hvad betyder elementerne i en drikkevandsanalyse?

De gældende bestemmelser for drikkevand skal sikre alle kunder drikkevand af god kvalitet, og vi skal jf. lovgivning udtage vandprøver fra alle vores anlæg.

Du kan her finde vores drikkevandsanalyser/kontroller.

Miljøministeriet har fastsat kvalitetskrav i form af en højst tilladelig værdi på bestemte stoffer. Du kan herunder læse om nogle enkelte stoffer, som du kan møde i drikkevandsanalyserne, samt hvilke kvalitetskrav der gælder jf. lovgivningen.

Randers Kommune er tilsynsmyndighed og skal altid have tilsendt en kopi af vores analyserapporter.


Vi tjekker:

Vandets udseende og lugt: Drikkevand skal være velsmagende og fri for lugt.


Ledningsevne: Ledningsevnen bør være over 30. Ledningsevnen er et udtryk for vandets indhold af opløste salte og benyttes som en hurtig metode til kontrol af saltindholdet. Er værdierne for saltindholdet stigende, kan det være tegn på saltvandsindtrængning eller forurening.

 

Nitrat: Nitratindholdet må ikke være over grænseværdien på 50 mg/liter. Hvis det er tilfældet frarådes det, at vandet drikkes af spædbørn, bruges til modermælkserstatning og lignende eller drikkes af gravide og ammende.


Forhøjet nitratindhold i vandet kan skyldes indtrængning af overfladevand i boringen/brønden. Hvis det er tilfældet, vil der også være problemer med bakterier i vandet. Det anbefales, at vandforsyningen (rørføring, kilde/brønd, pumpe, evt. hydrofor) gennemgås for utætheder og om nødvendigt tætnes.

 

Forhøjet nitratindhold i vandet kan også skyldes, at det grundvand, der indvindes, har et højt nitratindhold. I det tilfælde vil en renovering af vandforsyningsanlægget ikke afhjælpe problemet.

 

Total fosforindhold: Indholdet af Total fosfor må ikke være over grænseværdien på 0.15 mg/l. Forekomst af fosfor i drikkevandet kan være tegn på forurening – som følge af tilløb af overfladevand eller spildevand. Hvis det er tilfældet, vil der også være problemer med bakterier i vandet.


Det anbefales, at vandforsyningen (rørføring, kilde/brønd, pumpe, evt. hydrofor) gennemgås for utætheder og om nødvendigt tætnes.

Forhøjet fosforindhold i vandet kan også skyldes, at det grundvand, der indvindes, har et højt fosforindhold. I det tilfælde vil en renovering af vandforsyningsanlægget ikke afhjælpe problemet.

pH: pH er et udtryk for vandets surhedsgrad, således at en pH-værdi på 7 svarer til neutral reaktion, over 7 er vandet basisk eller alkalisk, og under 7 er det surt.

Coliforme bakterier: Coliforme bakterier må ikke findes i drikkevandet. Hvis indholdet af coliforme bakterier er over 20 pr. 100 ml., anbefales det at koge alt vand, der bruges til drikkevand, indtil årsagen er fundet og en ny analyse viser, at vandet er i orden.

Coliforme bakterier i drikkevand tyder på forurening med fx plantedele og/eller jord. Forureningen vil ofte ske i selve boringen, men kan også findes i bl.a. pumpe og rørføringer.

Det anbefales, at vandforsyningen (rørføring, kilde/brønd, pumpe, evt. hydrofor) gennemgås for utætheder og om nødvendigt tætnes.

Escherichia Coli (E. coli): E. Coli må ikke findes i drikkevand. Forurening med E. Coli tyder på en frisk forurening med spildevand eller afføring fra mennesker/dyr og dermed også risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer som f.eks. Salmonella, Campylobacter eller virus.
Hvis der er E. Coli i drikkevandet, bør alt vand, der bruges til drikkevand/husholdning, koges. Kogningen skal fortsætte, indtil årsagen er fundet og fjernet, og en ny analyse viser, at vandet er i orden.

Kimtal ved 22° C: Indholdet af kim ved 22° C bør ikke være over 200 pr. ml. Dette kimtal giver udtryk for antallet af ”kuldeelskende” bakterier – jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.fl., der kan være naturligt forekommende i naturen, og som lever af vandets indhold af organisk stof. De er sjældent sygdomsfremkaldende, men må dog ikke forekomme i for stor mængde, bl.a. af hensyn til svage personer.

Kimtal ved 37° C: Bakterier i denne gruppe giver udtryk for, at de kan vokse ved kropstemperatur, og de kan være sygdomsfremkaldende.

Et for højt kimtal kan skyldes forurening med overfladevand, eller der sker bakterievækst i drikkevandssystemet (beholdere, filtre, rør og ledningsbrud).
Højst tilladelig værdi ved afgang fra vandværk: 5 kim pr. ml.
Højst tilladelig værdi ved kunde: 20 kim pr. ml.

Ammonium: Ammonium forekommer naturligt i grundvand og i varierende mængder. Kan også dannes ved biologisk nedbrydning af dyre- og planterester, og kan derfor være tegn på forurening. Ammonium kan normalt fjernes ved almindelig vandbehandling (iltning og filtrering).
Højst tilladelige værdi: 0,05 mg/l.

Jern: Jern forekommer naturligt i grundvand og i varierende mængder. Et for højt jernindhold er ikke sundhedsfarligt, men giver metalagtig smag, uklarhed og misfarvning af vasketøj, opvask, kummer og fliser. Jern kan normalt fjernes ved almindelig vandbehandling (iltning og filtrering).
Højst tilladelige værdi: 0,2 mg/l.
Mangan: Mangan forekommer ofte sammen med jern og forårsager lignende ulemper. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof. Det fjernes på samme måde som jern.
Højst tilladelige værdi: 0,05 mg/l.

Svovlbrinte: Grundvandet indeholder visse steder i landet svovlbrinte, som er en ildelugtende luftart (rådne æg). Fjernes ved beluftning. I små koncentrationer er svovlbrinte ikke sundhedsfarlig.
Højst tilladelige værdi: 0,05 mg/l.

Pesticider: Pesticider er en fælles betegnelse for sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter.
Højst tilladelige værdi: 0,1 μg/l for det enkelte stof og 0,5 μg/l totalt*.
*summen af pesticider og deres nedbrydnings-produkter.

Hvordan tjekker jeg min elektroniske vandmåler?

Kunder, der får vand fra os, behøver ikke længere selv at aflæse deres vandmåler og indberette det årlige forbrug.

Vi har udskiftet de gamle vandmålere til elektroniske vandmålere. De nye målere betyder, at Vandmiljø Randers' vandforsyning kan fjernaflæse målerne ude fra vejen med særligt elektronisk udstyr - og det er rigtig smart.

Du undgår besværet med aflæsningen, og vi undgår forsinkede indberetninger. Derfor er det også planen, at alle husstande, der får vand fra Vandmiljø Randers, skal have udskiftet deres målere.

Er du i tvivl, om du får vand fra os, kan du finde dit vandværk på Randers Kommunes hjemmeside: Find dit vandværk (åbner i et nyt vindue).

 

Sådan ser de elektroniske målere ud

Selvom vi aflæser vandmåleren, så anbefaler vi stadig, at du løbende aflæser din vandmåler, så du spotter utætheder/rørbrud.

 

 

Du kan få brugervejledningen til din elektroniske vandmåler: Brugervejledning til Kamstrup vandmåler (PDF der åbner i et nyt vindue). 

 

Jeg vil gerne spare på vandet, men hvordan?

Det er mega godt, at du gør dig disse tanker, for hvert vanddryp koster.

 

Det koster et vanddryp

Det ser måske ikke ud af meget, hvis hanen drypper lidt, men prøv at sætte en spand under. Du vil opdage, at det bliver til mange liter på en dag, en måned og et år, som bare løber i kloakken uden at blive brugt - og som du alligevel skal betale for.

Vanddryp fra vandhanen
 • langsomt dryp (ca. 1 dråbe/sek.) = 7 m³ pr. år
 • hurtigt dryp = 30 m³ pr. år
 • løber foroven, dryp for neden = 100 m³ pr. år
WC-cisterne
 • kan kun ses ved nøjere eftersyn = 100 m³ pr. år
 • det kan ses = 200 m³ pr. år
 • der er uro på overfladen = 400 m³ pr. år

 

Gode råd til at spare på vandet

 • Opbevar koldt vand i køleskabet.
 • Brug et vandkrus, når du børster tænder – lad ikke vandet løbe.
 • Tag korte brusebade i stedet for karbad, og luk for vandet, når du vasker hår og smører dig ind i sæbe. Bad og personlig hygiejne udgør ca. 36 % af vandforbruget i husholdningen, så her er der mange penge at spare.
 • Tjek, om toilet og vandhaner er utætte.
 • Vælg et toilet med spareskyl, hvis du skal have et nyt. Toiletskyl udgør ca. 27 % af vandforbruget i husholdningen, så udgifterne til et nyt, vandbesparende toilet bliver hurtigt tjent hjem igen.
 • Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt op. De bruger ikke mindre vand (og heller ikke mindre strøm), fordi der er mindre i dem. Prisen er den samme – uanset om de er halvt eller helt fyldte.
 • Tjek vaskemaskinen eller opvaskemaskinens vandforbrug, når du skal have en ny. Et stort vandforbrug er ikke nødvendigvis ensbetydende med større effektivitet.
 • Brug spand og børste, når du vasker bil.
 • Indsaml regnvand til at vande haven med.
 • Genbrug regnvand til toiletskyl og vaskemaskine.
 • Aflæs din vandmåler jævnligt. Hold regnskab med dit vandforbrug, så kan du se, at det kan betale sig. Der er desuden andre fordele ved at holde øje med forbruget. Et for stort vandforbrug kan nemlig tyde på, at der er en utæthed et eller andet sted. På vores digitale løsning Min Forsyning finder du et skema til at holde øje med eget forbrug.

Legionella – hvad skal jeg være opmærksom på?

Legionella i de private varmtvandssystemer er et problem, du bør tage alvorligt. Ofte skyldes det, at det varme vand ikke er varmt nok. Det lunkne vand giver grobund for, at Legionella-bakterierne kan vokse og formere sig. Vand fra den varme hane skal derfor aldrig drikkes. Det er dog ikke kun temperaturen på det varme vand, du selv skal tjekke - for at undgå vækst af Legionella i dine vandsystemer er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, og at det varme vand i hele systemet mindst er 50 °C. 

Temperaturen for det varme og kolde vand er den væsentligste faktor for at undgå Legionella. Da det er den enkelte ejendoms eget ansvar, anbefaler myndighederne, at dit vand er oppe på 55-60 grader, når det sendes ud i dit rørsystem. Det samme gælder vandvarmere - temperaturen skal op på 55-60 grader. Og at dit kolde vand er godt under de 20 grader – gerne 10. Desuden er det vigtigt, at varmt og koldt vand først blandes, lige når du skal bruge det. 

Legionella smitter ved, at du indånder små vanddråber, der indeholder bakterien. Det kan fx ske under et brusebad.

Læs mere om Legionella-bakterien og legionærsyge på Statens Serum Instituts hjemmeside: Legionærsygdom (ssi.dk) (linket åbner i et nyt vindue).

Fjernelse af konstateret Legionella i varmtvandssystemet er den enkelte ejendoms ansvar. Hvis du er bekymret for dine installationer, anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret VVS’er. 

Find gode råd hos: