Undervisningsforløb

Vi mener, at viden er ét af de stærkeste våben, også mod klimaforandringens vandmasser. Derfor tilbyder vi gratis undervisningsforløb til kommunens skoleelever.

CRA Regnhytten

Vi har her samlet vores beskrivelser af undervisningsforløbene henvendt til skoleelever.

Vand - børnehaveklasse til 3. klasse

Program

Et besøg i REGNhytten varer 1 – 1½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Kort oplæg om vand
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum

Emner og fagligt fokus

Hovedfokus i forløbet er begrebet ”vand”, som belyses fra flere vinkler: vand kemisk set, vands egenskaber, vands betydning for liv og vand i naturens vandkredsløb. Forløbet kommer også ind på klima, og hvordan regnvand er en ressource.

Du kan se og læse hele undervisningsforløbet på vores side Vand - børnehaveklasse til 3. klasse.

 

 

 

Regnvand - fremtidens drikkevand - 4. klasse til 6. klasser

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om emnet ”Det livsvigtige vand”*
 • Oplæg om vand, klima og klimatilpasninger,
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på vand og vands betydning for planter, dyr og mennesker. Der er særlig fokus på regnvand som ressource for fremtidens drikkevand samt de øgede udfordringer med regnvand som følge af, at klimaet ændrer sig.

Du kan se og læse hele undervisningsforløbet på siden Regnvand - fremtidens drikkevand - 4. klasse til 6. klasse.

 

* Udføres med inspiration fra metoden PMM (Personal Meaning Mapping). Eleverne diskuterer kort i grupper de faglige emner, besøget omhandler, og svarer på en række spørgsmål ud fra den viden, de har ved besøgets start. I resten af besøget tilegner eleverne sig viden omkring emnerne. Besøget afsluttes med en refleksion over emnerne med den nye viden, de har fået: Er de blevet bekræftet i det de allerede vidste? Er der kommet nye vinkler på? Er der kommet ny viden til?

Den rullende REGNhytte - 6. klasse til 7. klasse

Få besøg af Vandmiljø Randers' REGNhytte i din klasse. Den rullende REGNhytte er et undervisningsforløb tilpasset mellemtrinnet, der omhandler emnerne: vand, klima og klimatilpasning.

Forløbet afvikler vi over en dobbeltlektion 1,5 time.

Forudsætninger for besøg af ”Den rullende REGNhytte”

 • Mulighed for introduktion, oplæg (slides/video) og afslutning i plenum
 • Mulighed for gruppearbejde i 5 grupper.

Program

Et besøg af ”Den rullende REGNhytte” afvikles over en dobbelt lektion – 1,5 time, og programmet er som følger:

 • Velkomst og oplæg (20 min)
 • Små praktiske forsøg. 5 stationer med forskellige forsøg/opgaver. Elevgrupperne gennemfører hver især 3- 4 stationer med små forsøg, som REGNhytten har med ud i klassen. Hvis vejret tillader det, er de 5 stationer udendørs. Ellers gennemføres de indenfor (50 min)
 • Opfølgning i plenum. Eleverne fortæller hinanden, hvad de har lavet og lært på de enkelte stationer (15 min)
 • Afslutning (5 min)

Vandmiljø Randers står for afvikling af besøget og medbringer alle materialer til forsøg med videre.

Lyder dette forløb interessant, så kan du se og læse hele beskrivelsen af undervisningsforløbet på vores side: Den rullende REGNhytte - 6. klasse til 7. klasse.

Fra kloakvand til åvand - 4. klasse til 10. klasse

Program

Besøget hos os tager ca. 2 timer, og programmet er som følger:

 1. Velkomst
 2. Indledende oplæg om spildevandsrensning som forberedelse til rundtur på renseanlægget
 3. Rundtur på renseanlægget
 4. Gruppearbejde om et simpelt forsøg
 5. Afslutning med en quiz og mulighed for spørgsmål

Emne og faglig fokus

Dette forløb henvender sig til klasser, der arbejder med spildevand og spildevandsrensning som et led i undervisningen. 

I forløbet følger vi spildevandets vej gennem anlægget - fra indløb af det beskidte spildevand til det rensede vand løber ud i naturen igen. Vi gennemgår renseanlæggets processer og ser på spildevandsrensning i et samfundsmæssigt perspektiv.

At arbejde med spildevand og spildevandsrensning som tema kan være relevant under forskellige ”hatte”. Det kan være, at klassen arbejder med FN´s verdensmål, menneskets påvirkning af natur og miljø, næringsstoffer, vand og ilts naturlige kredsløb, klima og klimatilpasning eller blot et ønske om at komme på virksomhedsbesøg.

Formål og mål med forløbet 4. -6. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til spildevandsrensning - både hvad angår det rent tekniske; men også hvorfor spildevandsrensning er vigtigt i forhold til miljø og klima.

Efter forløbet har eleverne øget kendskabet til:

 • Mekanisk spildevandsrensning
 • Biologisk spildevandsrensning
 • Kemisk spildevandsrensning
 • Slam og brug af slam
 • Hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet?
 • Hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning?

Eleverne arbejder undervejs i grupper, herunder diskussion, gennemførsel af et simpelt forsøg og hvis I vælger den længere efterbehandling, fremstilling af et produkt til fremlæggelse i klassen, som afslutning på forløbet.

Formål og mål med forløbet 7- 10. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til spildevandsrensning. I forhold til forløbet for 4. - 6. klasse går vi her mere i dybden med de enkelte renseprocesser. I dette forløb arbejder vi også med spildevandsrensning i et samfundsmæssigt perspektiv. Derudover præsenterer vi Vandmiljø Randers som virksomhed, herunder hvilke faglige uddannelser, der kan pege på et arbejde hos os.

Efter forløbet har eleverne øget kendskabet til:

 • Mekanisk spildevandsrensning
 • Biologisk spildevandsrensning
 • Kemisk spildevandsrensning
 • Slam og brug af slam
 • Hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet?
 • Hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning?

Eleverne arbejder undervejs i grupper, herunder diskussion, gennemførsel af et simpelt forsøg, og hvis I vælger den længere efterbehandling, fremstilling af et produkt til fremlæggelse i klassen, som afslutning på forløbet. 

Eleverne har derudover fået kendskab til Vandmiljø Randers som virksomhed, herunder hvilke uddannelser man kan have, når man arbejder på et renseanlæg.

Du se og læse hele undervisningsforløbet på vores side: Fra kloakvand til åvand - 4. klasse til 10. klasse

 

 

Klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand - 7. klasse til 10. klasser

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om klima, klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR)*
 • Oplæg
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på klima, klimatilpasning og hvordan vi kan tage hånd om den meget regn, vi ved vil falde i fremtiden. Forløbet kommer også ind på vandets kredsløb og hvordan håndtering af regnvand spiller sammen med vandets kredsløb.

Du se og læse hele undervisningsforløbet på vores side: Klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand

 

* Udføres med inspiration fra metoden PMM (Personal Meaning Mapping). Eleverne diskuterer kort i grupper de faglige emner, besøget omhandler, og svarer på en række spørgsmål ud fra den viden, de har ved besøgets start. I resten af besøget tilegner eleverne sig viden omkring emnerne. Besøget afsluttes med en refleksion over emnerne med den nye viden, de har fået: Er de blevet bekræftet i det de allerede vidste? Er der kommet nye vinkler på? Er der kommet ny viden til?

Klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand - ungdomsuddannelser

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om klima, klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
 • Oplæg
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på klima, klimatilpasning og hvordan vi kan tage hånd om den meget regn, vi ved vil falde i fremtiden. Forløbet kommer ind på konsekvenserne af klimaforandringerne globalt, regionalt og lokalt, herunder hvad det ændrede klima betyder for den enkelte og for samfundet.

De praktiske forsøg udfører de studerende ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger herunder efterprøver de studerende en opstillet hypotese, indsamler observationer, databehandler og sætter resultaterne i perspektiv til klimatilpasning.

Er du interesseret i at læse resten af undervisningsforløbet, så hop videre til vores side: Klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand - for ungdomsuddannelser

Spildevandsrensning - ungdomsuddannelser

Program

Besøget hos os tager ca. 1½ time, og programmet er som følger:

 1. Velkomst
 2. Indledende oplæg om spildevandsrensning som forberedelse til rundtur på renseanlægget
 3. Rundtur på renseanlægget.

Emne og faglig fokus

Dette forløb henvender sig til klasser, der arbejder med spildevand og spildevandsrensning som et led i undervisningen. Forløbet kan være relevant for grundforløbet for STX 1g i bioteknologi, samfundsfag, biologi, kemi eller andre fag, der arbejder med teknik, processer og samfundsforhold.

I forløbet følger vi spildevandets vej gennem anlægget - fra indløb af det beskidte spildevand til det rensede vand løber ud i naturen igen. Vi gennemgår renseanlæggets processer og går i dyden med både den kemiske og biologiske rensning samt teknologien på hele anlægget. Derudover ser vi på spildevandsrensning i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Lyder det som et forløb for din klasse, så læs mere på siden: Forløb om spildevand - ungdomsuddannelser.

Er du underviser i 3. eller 4. klasse, kan du vælge mellem undervisningsforløbene 'Vand' og 'Regnvand - fremtidens drikkevand' og vælge det, der passer bedst til det emne, som din klasse arbejder med.

Er du underviser i 6. eller 7. klasse, kan du vælge mellem undervisningsforløbene 'Regnvand - fremtidens drikkevand' og 'Klima, Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand' og vælge det, der passer bedst til det emne, som din klasse arbejder med.

Inspirationssider

Vi har her samlet nogle hjemmesider, som også har forløb omkring klimatilpasning. Det kan du bruge inden eller efter et besøg ved os.