Vi har her samlet vores beskrivelser af undervisningsforløbene henvendt til skoleelever.

Vand - børnehaveklasse til 3. klasse

Program

Et besøg i REGNhytten varer 1 – 1½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Kort oplæg om vand
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum

Emner og fagligt fokus
Hovedfokus i forløbet er begrebet ”vand”, som belyses fra flere vinkler: vand kemisk set, vands egenskaber, vands betydning for liv og vand i naturens vandkredsløb. Forløbet kommer også ind på klima, og hvordan regnvand er en ressource.

Læringsmål

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • Vands betydning for liv på jorden
 • Vands tilstandsformer og kemiske egenskaber
 • Vandets kredsløb
 • Regnvand som ressource.

Dette undervisningsforløb møder følgende kompetencemål:

Undersøgelse: ”Eleven kan udføre enkelte undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål”

Dette understøttes af disse færdigheds- og vidensmål:

 • ”Eleven kan udføre enkelte undersøgelser med brug af enkelt udstyr”
 • ”Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder”
 • ”Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen”
 • ”Eleven har viden om vejr”
 • ”Eleven har viden om vands tilstandsformer”

Modellering: ”Eleven kan anvende naturtro modeller”

Dette understøttes af disse færdigheds- og vidensmål:

 • ”Eleven kan skelne mellem virkelighed og model ”
 • ”Eleven har viden om naturtro modeltyper”

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • oplæg i plenum
 • praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger.

Forventninger til læreren

Et besøg i REGNhytten er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der følger mindst en lærer med en klasse ved besøg i REGNhytten.

Det er lærerens opgave at:

 • inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • holde arbejdsro under besøget
 • holde opsyn med eleverne
 • REGNhytten og demo-modellerne behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • der ryddes op i REGNhytten og området omkring REGNhytten ved besøgets afslutning
 • eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

Læremidler

Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget på hjemmesiden: vandetsvej.dk

Find undervisningsforløbet

Du kan se og læse undervisningsforløbet på vores side Vand - børnehaveklasse til 3. klasse.

 

 

 

Regnvand - fremtidens drikkevand - 4. klasse til 6. klasser

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om emnet ”Det livsvigtige vand”*
 • Oplæg om vand, klima og klimatilpasninger,
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på vand og vands betydning for planter, dyr og mennesker. Der er særlig fokus på regnvand som ressource for fremtidens drikkevand samt de øgede udfordringer med regnvand som følge af, at klimaet ændrer sig.

Læringsmål

Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne et kendskab til vandets kredsløb og klima, klimatilpasning samt regnvand som ressource.

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • vandets kredsløb og vands tilstandsformer
 • klima, klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt, regionalt og lokalt i Randers
 • hvordan regnvand spiller sammen med vandets kredsløb
 • begreberne: forskellige jordtypers nedsivningsevne, belægningstyper og regnvandsbede.

Dette undervisningsforløb møder følgende kompetencemål:

Undersøgelse: ”Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse”

Dette understøttes af følgende færdigheds- og vidensmål:

 • ”Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser”
 • ”Eleven har viden om variable i en undersøgelse”

Modellering: ”Eleven kan designe enkle modeller”

Dette understøttes af følgende færdigheds-og vidensmål:

 • ”Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed”
 • ”Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller”
 • ”Eleven kan fremstille modeller af vandets kredsløb”
 • ”Eleven har viden om vandets kredsløb”

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • gruppearbejde om spørgsmål om emnerne
 • oplæg i plenum
 • praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger.

Forventninger til læreren

Et besøg i REGNhytten er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der følger mindst en lærer med en klasse ved besøg i REGNhytten.

Det er lærerens opgave at:

 • inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • holde arbejdsro under besøget
 • holde opsyn med eleverne
 • REGNhytten og demo-modellerne behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • der ryddes op i REGNhytten og området omkring REGNhytten ved besøgets afslutning
 • eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

Tiden til de praktiske forsøg kan gøres længere, så eleverne når flere forsøg, ved at arbejde med opsummering og det afsluttende gruppearbejde hjemme i klassen.

Læremidler

Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget på hjemmesiden vandetsvej.dk samt hjemmesiden Skoveniskolen.dk.

Find undervisningsforløbet

Du kan se og læse vores undervisningsforløb på siden Regnvand - fremtidens drikkevand - 4. klasse til 6. klasse.

* Udføres med inspiration fra metoden PMM (Personal Meaning Mapping). Eleverne diskuterer kort i grupper de faglige emner, besøget omhandler, og svarer på en række spørgsmål ud fra den viden, de har ved besøgets start. I resten af besøget tilegner eleverne sig viden omkring emnerne. Besøget afsluttes med en refleksion over emnerne med den nye viden, de har fået: Er de blevet bekræftet i det de allerede vidste? Er der kommet nye vinkler på? Er der kommet ny viden til?

Den rullende REGNhytte - 4. klasse til 6. klasse

Få besøg af Vandmiljø Randers' REGNhytte i din klasse. Den rullende REGNhytte er et undervisningsforløb tilpasset mellemtrinnet, der omhandler emnerne: vand, klima og klimatilpasning.

Forløbet afvikler vi over en dobbeltlektion 1,5 time.

Forudsætninger for besøg af ”Den rullende REGNhytte”

 • Skolen har ansvar for, at retningslinjer for undervisning under Corona følges
 • Mulighed for introduktion, oplæg (slides/video) og afslutning i plenum
 • Mulighed for gruppearbejde i mindre grupper á 4-5 elever.
Program
Et besøg af ”Den rullende REGNhytte” afvikles over en dobbelt lektion – 1,5 time, og programmet er som følger:
 • Velkomst og oplæg (20 min)
 • Små praktiske forsøg. 6 stationer med forskellige forsøg/opgaver. Elevgrupperne gennemfører hver især 3- 4 stationer med små forsøg, som REGNhytten har med ud i klassen. Hvis vejret tillader det, er de 6 stationer udendørs. Ellers gennemføres de indenfor (50 min)
 • Opfølgning i plenum. Eleverne fortæller hinanden, hvad de har lavet og lært på de enkelte stationer (15 min)
 • Afslutning (5 min)

Vandmiljø Randers står for afvikling af besøget og medbringer alle materialer til forsøg med videre.

Emner og fagligt fokus
Dette undervisningsforløb har fokus på regnvand som ressource for fremtidens drikkevand.

Vi ser på vandets kredsløb, og har især fokus på den del af kredsløbet, der har handler om drikkevand. Vi kommer også ind på fremtidens udfordringer med den ekstra regn, der vil falde i fremtiden, og hvordan vi kan klimatilpasse til den nye situation ved brug af Lokal Afledning af Regnvand - i daglig tale LAR.

Læringsmål
Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne et kendskab vands tilstandsformer, vands betydning for liv, vandets kredsløb, samt klima, klimatilpasning og regnvand som ressource.

Vi berører emnerne klima og klimaforandringer, så eleverne har en forståelse for betydningen af klimaforandringerne globalt og lokalt i Randers.

Klima, klimatilpasning og LAR knyttes sammen med vandets kredsløb, og vi ser på, hvorfor det er vigtigt både for samfundet og for den enkelte at beskæftige sig med lokal afledning af regnvand.

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • vandets kredsløb og vands tilstandsformer
 • klima, klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt og lokalt i Randers
 • hvordan regnvand spiller sammen med vandets kredsløb
 • begreberne: hvad er Lokal afledning af regnvand og hvordan arbejder vi med LAR i praksis, jordtyper og forskellige jordtypers nedsivningsevne.

Forløbet knytter sig til FN´s verdensmål 4,6,12,13 og 14

Didaktisk tilgang
Besøget er en kombination af:
 • oplæg og afslutning plenum
 • Gruppearbejde med små praktiske forsøg ´a 10 – 20 minutters varighed. Eleverne cirkulerer rundt blandt forsøgene og hver elevgruppe når 3-4 stationer.
Forventninger til læreren
Et besøg af ”Den rullende REGNhytte” er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der er mindst en lærer sammen med klasse under besøget.

Det er lærerens opgave at:

 • Skolens CORONA-bestemmelser overholdes
 • inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • holde arbejdsro under besøget
 • holde opsyn med eleverne
 • ”Rullende REGNhytte”´s materialer behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.
Læremidler
FORBEREDELSE: Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget. 

Søg fx på klimatilpasning, vand i verden eller vandets kredsløb på hjemmesiden: vandetsvej.dk eller søg på klimatilpasning på hjemmesiden: skoveniskolen.dk

EFTERBEHANDLING: Et besøg i REGNhytten passer fint til undervisning om vandets kredsløb. Brug evt. vandetsvej.dk's afsnit om vandets kredsløb.

Undervisningsforløb
Du kan se og læse vores undervisningsforløb på vores side: Den rullende REGNhytte - 4. klasse til 6. klasse.

Klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand - 7. klasse til 10. klasser

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om klima, klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR)*
 • Oplæg
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på klima, klimatilpasning og hvordan vi kan tage hånd om den meget regn, vi ved vil falde i fremtiden. Forløbet kommer også ind på vandets kredsløb og hvordan håndtering af regnvand spiller sammen med vandets kredsløb.

Læringsmål

Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne et kendskab til klima, klimatilpasning og regnvand som ressource gennem lokal afledning af regnvand som ressource (LAR).

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • klima og klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt, regionalt og lokalt i Randers.
 • hvad Vandmiljø Randers arbejder med indenfor klimatilpasningsområdet.
 • hvad dækker begrebet Lokal Afledning af Regnvand (LAR) over.
 • vandets kredsløb, herunder LAR-Løsningers betydning i vandets cyklus.
 • Regnvand som ressource - LAR-løsninger, herunder kendskab til begreberne: faskine, belægningstyper, opbevaring af vand i haven, opsamling af regnvand, forskellige jordtypers nedsivningsevne og regnvandsbede.
 • hvilken betydning LAR har i samfundsmæssigt perspektiv og for den enkelte.

Dette undervisningsforløb møder følgende færdigheds- og vidensmål:

Fysik/Kemi:

 • ”Modellering i naturfag”
 • ”Stof og stofkredsløb”
 • ”Jorden og universet” 
 • ”Perspektivering i naturfag”
 • ”Ordkendskab”

Geografi:

 • ”Modellering i naturfag”
 • ”Jordkloden og dens klima”
 • ”Naturgrundlag og levevilkår”
 • ”Perspektivering i naturfag”
 • ”Ordkendskab

Biologi:

 • ”Modellering i naturfag”
 • ”Økosystemer”
 • ”Perspektivering i naturfag”
 • ”Anvendelse af naturgrundlaget”
 • ”Ordkendskab”.

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • gruppearbejde om spørgsmål om emnerne
 • oplæg i plenum
 • praktiske forsøg ved forsøgsmodeller og modeller ved REGNhytten.

Forventninger til læreren

Et besøg i REGNhytten er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der følger mindst en lærer med en klasse ved besøg i REGNhytten.

Det er lærerens opgave at:

 • inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • holde arbejdsro under besøget
 • holde opsyn med eleverne
 • REGNhytten og demo-modellerne behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • der ryddes op i REGNhytten og området omkring REGNhytten ved besøgets afslutning
 • eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

Tiden til de praktiske forsøg kan gøres længere, så eleverne når flere forsøg, ved at arbejde med det opsummering og det afsluttende gruppearbejde hjemme i klassen.

Læremidler

Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget på hjemmesiden vandetsvej.dk og på hjemmesiden skoveniskolen.dk.

Find undervisningsforløbet

Du se og læse undervisningsforløbet på vores side: Klima, klimatilpasning og lokal afledning af regnvand

* Udføres med inspiration fra metoden PMM (Personal Meaning Mapping). Eleverne diskuterer kort i grupper de faglige emner, besøget omhandler, og svarer på en række spørgsmål ud fra den viden, de har ved besøgets start. I resten af besøget tilegner eleverne sig viden omkring emnerne. Besøget afsluttes med en refleksion over emnerne med den nye viden, de har fået: Er de blevet bekræftet i det de allerede vidste? Er der kommet nye vinkler på? Er der kommet ny viden til?

Fra kloakvand til åvand - 4. klasse til 10. klasse

Program

Besøget hos os tager ca. 2 timer, og programmet er som følger:

 1. Velkomst
 2. Indledende oplæg om spildevandsrensning som forberedelse til rundtur på renseanlægget
 3. Rundtur på renseanlægget
 4. Gruppearbejde om et simpelt forsøg
 5. Afslutning med en quiz og mulighed for spørgsmål

Emne og faglig fokus

Dette forløb henvender sig til klasser, der arbejder med spildevand og spildevandsrensning som et led i undervisningen. 

I forløbet følger vi spildevandets vej gennem anlægget - fra indløb af det beskidte spildevand til det rensede vand løber ud i naturen igen. Vi gennemgår renseanlæggets processer og ser på spildevandsrensning i et samfundsmæssigt perspektiv.

At arbejde med spildevand og spildevandsrensning som tema kan være relevant under forskellige ”hatte”. Det kan være, at klassen arbejder med FN´s verdensmål, menneskets påvirkning af natur og miljø, næringsstoffer, vand og ilts naturlige kredsløb, klima og klimatilpasning eller blot et ønske om at komme på virksomhedsbesøg.


Formål og mål med forløbet 4. -6. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til spildevandsrensning - både hvad angår det rent tekniske; men også hvorfor spildevandsrensning er vigtigt i forhold til miljø og klima.

Efter forløbet har eleverne øget kendskabet til:

 • Mekanisk spildevandsrensning
 • Biologisk spildevandsrensning
 • Kemisk spildevandsrensning
 • Slam og brug af slam
 • Hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet?
 • Hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning?

Eleverne arbejder undervejs i grupper, herunder diskussion, gennemførsel af et simpelt forsøg og hvis I vælger den længere efterbehandling, fremstilling af et produkt til fremlæggelse i klassen, som afslutning på forløbet.

 

Formål og mål med forløbet 7- 10. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til spildevandsrensning. I forhold til forløbet for 4. - 6. klasse går vi her mere i dybden med de enkelte renseprocesser. I dette forløb arbejder vi også med spildevandsrensning i et samfundsmæssigt perspektiv. Derudover præsenterer vi Vandmiljø Randers som virksomhed, herunder hvilke faglige uddannelser, der kan pege på et arbejde hos os.

Efter forløbet har eleverne øget kendskabet til:

 • Mekanisk spildevandsrensning
 • Biologisk spildevandsrensning
 • Kemisk spildevandsrensning
 • Slam og brug af slam
 • Hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet?
 • Hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning?

Eleverne arbejder undervejs i grupper, herunder diskussion, gennemførsel af et simpelt forsøg, og hvis I vælger den længere efterbehandling, fremstilling af et produkt til fremlæggelse i klassen, som afslutning på forløbet. 

Eleverne har derudover fået kendskab til Vandmiljø Randers som virksomhed, herunder hvilke uddannelser man kan have, når man arbejder på et renseanlæg.


Forberedelse til besøg på renseanlæg

Vi anbefaler, at du forbereder eleverne til besøget på renseanlægget. Til det har vi forberedt en række diskussionsspørgsmål. Brug 1 – 2 lektioner på diskussion i grupper og opsamling i klassen. Oplæg til diskussion sender vi til jer i forbindelse med, at vi bekræfter jeres besøg hos os.

Har I mindre tid, kan en god forberedelse være at se filmen om renseanlæg på Vandets Vej:

Film om renseanlæg (linket åbner i et nyt vindue og på vandetsvej.dk's side)

 

Efterbehandling af besøg på renseanlæg

Vi har udarbejdet materiale til to forskellige måder at arbejde i klassen efter et besøg på vores renseanlæg:

 1. Én lektion hvor besøget efterbehandles. Vi har udarbejdet et ark med spørgsmål, som eleverne kan diskutere i grupper (20 – 25 min) efterfulgt af en opsamling på klassen (10 – 15 min)
 2. Et længere efterbehandlingsforløb, hvor eleverne i grupper arbejder i 3-4 lektioner med et emne omkring spildevandsrensning, som de går i dybden med. Emnerne er mekanisk spildevandsrensning, biologisk spildevandsrensning, kemisk spildevandsrensning, spildevandsslam, hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet? og hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning? Til hver af emnerne har vi udarbejdet et oplæg til gruppearbejde med et antal arbejdsspørgsmål. Eleverne undersøger et eller flere af arbejdsspørgsmålene i de første lektioner med det formål at fremlægge gruppearbejdet i den sidste lektion. Oplægget til gruppearbejde ligger op til, at eleverne producerer et produkt, de kan have med til deres fremlæggelse.

For begge måder at efterbehandle på gælder det, at vi sender spørgsmål og oplæg til gruppearbejde til dig på mail i forbindelse med, at vi bekræfter jeres besøg hos os. Du har derfor mulighed for at tilføje eller fjerne spørgsmål, så efterbehandlingen skræddersys til den enkelte klasse, og de(t) mål - du som lærer ønsker - eleverne skal have ud af forløbet.

 

Find undervisningsforløbet

Du se og læse undervisningsforløbet på vores side: Fra kloakvand til åvand - 4. klasse til 10. klasse

 

Praktisk information

Jeres besøg på renseanlægget i Randers har base i REGNhytten, der er Vandmiljø Randers forsøgs- og formidlingscenter. REGNhytten har samme adresse som Randers Centralrenseanlæg, men har egen indgang, som kommer ca. 200 m før renseanlæggets officielle indgang (set fra Grenaavej) – se efter REGNhyttens p-skilt:

Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ

I er velkomne til at spise jeres medbragte mad i REGNhytten, og i REGNhytten har I også mulighed for toiletbesøg, håndvask og håndafspritning.
Husk tøj og fodtøj efter vejret – en del af besøget foregår udenfor.

Er du underviser i 3. eller 4. klasse, kan du vælge mellem undervisningsforløbene 'Vand' og 'Regnvand - fremtidens drikkevand' og vælge det, der passer bedst til det emne, som din klasse arbejder med.

Er du underviser i 6. eller 7. klasse, kan du vælge mellem undervisningsforløbene 'Regnvand - fremtidens drikkevand' og 'Klima, Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand' og vælge det, der passer bedst til det emne, som din klasse arbejder med.

Inspirationssider

Vi har her samlet nogle hjemmesider, som også har forløb omkring klimatilpasning. Det kan du bruge inden eller efter et besøg ved os.

Vandetsvej.dk

Skoveniskolen.dk

laridanmark.dk

Klimatilpasning.dk

klimatilpasning på dr.dk