Regnvand fra Nordbyen kan snart løbe ned gennem Vester Altanvej

Vandmiljø Randers anlægger stor regnvandsledning ned gennem Vester Altanvej. Derudover skal forsyningen grave i Rådmands Boulevard, så stykket fra rundkørslen til Skolevej bliver separatkloakeret. Arbejdet i de to veje betyder, at Vandmiljø Randers nu endelig efter 10 års arbejde i Nordbyen kan koble regnvandssystemet sammen og lede regnvandet ned ad Vester Altanvej og videre mod Gudenåen. Kloakarbejdet foregår fra den 4. maj til slutningen af november 2020.

Rundvisning Vilh. Thomsens Plads 2018 2500X1500

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Siden 2010 har Vandmiljø Randers forbedret kloaksystemet i en stor del af vejene i Nordbyen med henblik på at få skilt regnvand og spildevand fra hinanden. Mandag den 4. maj starter Vandmiljø Randers gravearbejdet i Vester Altanvej. Arbejdet starter i T-krydset Vester Altanvej/Danmarksgade og betyder, at krydset spærres for gennemkørende trafik. Beboere på Vester Altanvej og de mange sideveje til vejen skal være ekstra opmærksomme på vejskilte, da vejspærringer og omkørsler løbende ændres, som kloakarbejdet skrider fremad, lyder det fra Vandmiljø Randers.

Arbejdet i Rådmands Boulevard er sat til at foregå i skolernes sommerferie af hensyn til trafikken til og fra uddannelsesinstitutioner som Statsskolen, Hobrovejens Skole og Tradium. Sommerens kloakarbejde i Rådmands Boulevard vil betyde ændrede busruter, vejspærring og omkørsel for trafikanter.

Vi kommer til at være en trafikal gene i og omkring Rådmands Boulevard og Vester Altanvej. Vi er meget bevidste om at begrænse disse gener. De rør, vi skal anlægge, bliver derfor en kombination af opgravning og boring. Regnvandsrørene er store, så vi kommer til at fylde meget. Vi kan derfor ikke komme udenom at sende trafikanter ad andre veje, og beboere tæt ved vores arbejde får ændret deres vej- og adgangsforhold betydeligt i perioden.

Regnvandsforbindelsen

Siden 2016 har Vandmiljø Randers arbejdet på regnvandsforbindelsen, der skal løbe ned gennem Vester Altanvej og videre mod Gudenåen.

I 2016 separatkloakerede Vandmiljø Randers gaderne Skolegade, en del af Gl. Hobrovej og Hobrovej, efterfulgt af sidevejene til Gl. Hobrovej op til Ydunsvej året efter. I 2018 etablerede Vandmiljø Randers to regnvandsledninger under jernbanesporene ved Randers Station i forbindelse med Banedanmarks øvrige anlægsarbejde ved stationen. Herefter blev ledningerne fra stationen ført op til Vilh. Thomsens Plads. Og sidste år blev bydelen rundt om Randers Statsskole separatkloakeret. Et arbejde, der lige nu færdiggøres med den sidste asfalt.

10 års samarbejde om at adskille regnvand og spildevand mellem beboerne i Nordbyen, kommunen og os har betydet, at de udfordringer, vi stod overfor i bydelen som vand i kældre og høj risiko for kontakt med fortyndet spildevand ved regnskyl, er afhjulpet. De sidste 4 år har vi arbejdet målrettet på at nå frem til den ønskede løsning, hvor regnvandet sikkert ledes gennem Vester Altanvej. Arbejdet i Nordbyen viser, at vores kloakarbejde og klimatilpasning af en bydel tager tid – det er ikke bare lige.

Læs mere om Vandmiljø Randers’ kloakarbejde under Her arbejder vi.

Vil du læse mere om kloakprojektet i Rådmands Boulevard og Vester Altanvej, finder du informationerne på siden: Separatkloakering af Vester Altanvej.