Gravearbejde på Bøsbrovej trækker ud

Den våde sommer har besværliggjort gravearbejdet på Bøsbrovej i Vorup, og Randers Kommune har derfor givet tilladelse til at forlænge lukningen af den berørte strækning med 2 uger.

Bøsbrovej August 2023 (7)

Ønsket om en lun og solrig sommer blev ikke opfyldt i år, og det har konsekvenser for Vandmiljø Randers’ kloaksepareringsprojekt på Bøsbrovej. De store mængder regn har gjort det umuligt at følge den originale tidsplan og derfor har Randers kommune nu forlænget Vandmiljø Randers’ tilladelse til at grave i vejen. Vandmiljø Randers forventer at afslutte projektet i uge 35, hvorefter Bøsbrovej igen er åben for trafik.

Omkørsel er stadig nødvendigt

Så længe gravearbejdet er i gang, vil Bøsbrovej være spærret for biltrafik mellem Frederiksbergvej og Løgstørvej, og den gældende omkørsel forsætter derfor som hidtil. Som udgangspunkt er Bøsbrovej stadig åben for cyklister i sydgående retning op ad bakken. Det vil dog periodevist være nødvendigt at spærre Bøsbrovej helt af, fordi der skal graves i cykelstien. I disse tilfælde vil der være opsat omkørselsskilte for cyklisterne ved krydset Kærgade/Bøsbrovej.