Udsigt Over Randers Pernille Bering (2)

Som landets eneste flodby har RAnders unikke muligheder for at gøre naturen til et af omdrjeningspunkterne for byens udvikling. Netop den tanke er udgangspunkt for kommunens storstilede byudviklingsprojekt, Byen til Vandet, hvor klimatilpasning, byudvikling og infrastruktur tænkes sammen til en højere enhed.

Byen til Vandet skal binde Randers midtby sammen med Gudenåen og Fjorden. Projektet afdækker potentialer og synergieffekter i spændingsfeltet mellem byliv og byudvikling, klimatilpasning, naturværdi, trafik og totaløkonomisk bæredygtighed.

Vandmiljø Randers deltager i projektet, hvor vores rolle er at kvalificere løsningerne på klimaudfordringerne i Randers og sikre Vandmiljø Randers' anlæg og forsyningssikkerheden til kunderne i Randers kommune. Læs mere om Byen til vandet.

Som byudviklingsprojekt er det særlige ved ”Byen til Vandet” den grundige foranalyse. Foranalysen afdækker en række forskellige muligheder og scenarier og har med et holistisk blik øje for både byplanlægning og totaløkonomi. Formålet er at afdække muligheder og konsekvenser tidligt i forløbet, så en række scenarier bliver let sammenlignelige på et tidligt stadie. Se hvilket stadie projektet er nået til, og læs evt. de forudgående undersøgelser og projekter.