Byen til vandet

I Randers er et ambitiøst byudviklingsprojekt i gang, som skal binde Randers midtby sammen med Gudenåen og Fjorden. Projektet afdækker potentialer og synergieffekter i spændingsfeltet mellem byliv og byudvikling, klimatilpasning, naturværdi, trafik og totaløkonomisk bæredygtighed. Byen til vandet-projektet fik i 2020 nyt navn og hedder nu Flodbyen Randers.

Udsigt Over Randers Pernille Bering (2) 2

Luftfoto over Randers by og Gudenådeltaet

Som landets eneste flodby har Randers unikke muligheder for at gøre naturen til et af omdrejningspunkterne for byens udvikling. Netop den tanke er udgangspunkt for kommunens storstilede byudviklingsprojekt, Byen til Vandet/Flodbyen Randers, hvor klimatilpasning, byudvikling og infrastruktur tænkes sammen til en højere enhed.

Flodbyen Randers skal binde Randers midtby sammen med Gudenåen og Fjorden. Projektet afdækker potentialer og synergieffekter i spændingsfeltet mellem byliv og byudvikling, klimatilpasning, naturværdi, trafik og totaløkonomisk bæredygtighed.

Vandmiljø Randers deltager i projektet, hvor vores rolle er at kvalificere løsningerne på klimaudfordringerne i Randers og sikre Vandmiljø Randers' anlæg og forsyningssikkerheden til kunderne i Randers kommune. 

Som byudviklingsprojekt er det særlige ved Flodbyen Randers den grundige foranalyse. Foranalysen afdækker en række forskellige muligheder og scenarier og har med et holistisk blik øje for både byplanlægning og totaløkonomi. Du kan læse forundersøgelsen på Randers Kommunes hjemmeside: Forundersøgelse (link åbner i et nyt vindue). Du kan også se, hvordan processen er foregået indtil nu på Randers Kommunes side: Processen indtil nu (link åbner i et nyt vindue)