Bassin ved Klostervej i Assentoft bliver rengjort

Vi renser kæmpe bassin ved Klostervej for at opretholde bassinets renseeffekt. Bassinet består faktisk af 5 bassiner, der tilsammen udgør et bassinanlæg.

Bassin Klostervej Assentoft

Bassinanlæg i Assentoft står overfor en grundig oprensning

Fra oktober 2021 og frem til marts 2024 går vi sammen med JBN Anlæg APS i gang med at fjerne bundfald/slam fra bunden på vores store bassinanlæg i Assentoft. Vores arbejde i og ved de i alt 5 bassiner, forventer vi, først vil være færdigt i 2024 (måske hvis alt flasker sig 2023).

Af hensyn til padder og andre smådyr må vi kun rense bassinanlægget mellem 1. oktober og 1. marts.

Bassinoprensning Ved Klostervej I Assentoft

Kort der viser placeringen af bassinanlægget i Assentoft.

Vores bassiner ligner ofte søer og skjuler deres tekniske funktion. Når vi renser et bassin, kan det se ret voldsomt ud, men oprensningen sikrer, at renseeffekten opretholdes til gavn for det omgivende miljø. Det oprensede bundslam (sediment) ligger i den mellemliggende periode til afvanding på ovenpå et af de bassiner, der endnu ikke er renset op. Sedimentet vil blive fjernet, når det er afvandet og til at køre med.

Arbejdet kræver store pumper og gravemaskiner. Gravemaskinerne og lastbiler kører til og fra bassinet, hvorfor der i perioden vil forekomme tung trafik i området. Køreplader vil blive lagt ud, og vi forsøger at gøre det så nænsomt for området som muligt.

Seneste nyt

20.01.2023  Det bundslam, vi gravede op i januar 2022, er nu tørret så godt op, at det kan fjernes, så vi kan komme videre med næste etape af bassinet. Vi starter med jordkørsel mandag d. 23. januar, og vi forventer at skulle flytte ca. 10.000 tons jord de næste to-tre ugers tid. I perioden vil der være en del trafik med store lastbiler fra bassinet på Klostervej og til Allingåbro, hvor den afvandede jord skal indgå i et støjvoldsprojekt.

Når vi er færdige med at køre jord væk, graver vi en ny bunke bundslam op af bassinet, som skal ligge og afvande indtil næste vinter.