Storkeengen CFMOLLER

Ambitiøst og innovativt klimatilpasningsprojekt

Storkeengen er et ambitiøst projekt, hvor Randers Kommune og Vandmiljø Randers er gået sammen om at klimatilpasse dele af Vorup ned mod Vorup Enge og Gudenåen.

Fremskrivninger viser nemlig, at det bliver nødvendigt at klimatilpasse især de lavtliggende dele af Randers mod fremtidens større regnmængder, hyppigere stormflod og højere vandstand i Gudenåen og fjorden. At byrådet har valgt at separatkloakere kommunens kloakker, spiller en rolle i klimatilpasningen, alligevel skal der en ekstra indsats til i byens lavtliggende områder. Den ekstra indsats skydes i gang med Storkeengen.

 

Randers by og natur er truet af klimaforandringer

Randers by og natur er truet af klimaforandringer. Dele af Randers ligger lavt i forhold til Gudenåen og fjorden, og derfor er der brug for klimatilpasningstiltag, der kan forberede byen til fremtidige klimaforandringer. Bydelen Vorup har i mange år været udfordret af oversvømmelser ved ekstrem regn og stigende vandstand i Gudenåen.

Naturområdet, Storkeengen, vil med klimatilpasningsprojektet blive forvandlet til en rekreativ, offentlig naturpark med naturen i centrum, som - ud over at tilpasse området mod skybrud og vandstandsstigninger - vil tilføre Randers øget adgang til naturen og vandet i Gudenå-deltaet. 

 

Kombinerer naturformidling og rekreative aktiviteter

Med synlige spildevandstekniske klimaløsninger kombinerer projektet naturformidling med rekreative aktiviteter. Det giver nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

Ved hjælp af nye skybrudsveje gennem Vorup ledes regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup til Storkeengen. Vandet renses i rensebassiner, inden det ledes videre ud i Gudenåen. Rensebassin beskyttes af et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen, som også beskytter de lavtliggende områder i Vorup mod stormflod. Samtidig skaber det nye stiforbindelser mellem Randers midtby og naturområderne mod vest. Ved skybrud vil engarealet blive oversvømmet.

Storkeengen er et klimaprojekt på naturens betingelser. Man kan opleve græssende dyr og den rige natur helt tæt på via de nye aktivitetsplateauer. Det er med til at øge naturoplevelserne og sætte fokus på, hvordan bynatur og byliv forenes.

 

Skybrudsveje leder vandet

Med projekt Storkeengen er det planen, at regnvandet fra tage, parkeringspladser og andre overflader fra de højest liggende dele af Vorup skal ledes ned til Storkeengen. Ved almindeligt regnvejr skal vandet løbe i ledninger under jorden, men når det regner voldsomt, tages særlige skybrudsveje til hjælp. De sikrer nemlig, at vandmasserne ender i Storkeengen i stedet for i beboernes haver eller boliger.
Skybrudsvejene anlægges med udgangspunkt i de veje, der allerede findes i Vorup. Hverken vejenes forløb eller bredde ændres som udgangspunkt, derimod går vi ind og arbejder med vejenes profil og afgrænsninger i form af kantsten osv.

Seneste nyt

01.02.2019 Natur- og klimatilpasningsprojektet Storkeengen bliver ikke realiseret i sin oprindelige form. Det er konsekvensen af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Randers Kommune og Vandmiljø Randers arbejder nu videre med at finde alternative løsninger.

Læs mere under Presse, hvor du finder pressemeddelelsen vedr. afgørelsen.

14.08.2018 En klage har bremset Randers Kommunes og Vandmiljø Randers’ storstilede klimaprojekt, Storkeengen. Et projekt der skal klimatilpasse Vorup samtidig med at bevare bynaturen og tilpasse Gudenåens floddelta til de massive oversvømmelser, der opstår ved stormflod.


Storkeengen blev i foråret kåret til at være blandt Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter, men en klage fra Dansk Botanisk Forening har nu udskudt projektet. Klagen skal behandles hos Miljø- & Fødevareklagenævnet, og sagsbehandlingstiden er ukendt. Først når klagen er vurderet, og der er faldet afgørelse, ved Randers Kommune og Vandmiljø Randers, om projektet starter op som planlagt eller i en revideret udgave.

Læs mere under Presse, hvor du finder pressemeddelelsen vedr. klagen.

23.05.2018 Randers Kommunes og Vandmiljø Randers' klimatilpasningsprojekt i Vorup, Storkeengen, og Randers Kommunes samarbejde med Finderiet er kommet med i Realdanias prestigefulde publikation, Klima100, som hylder Danmarks 100 bedste klimaprojekter. I alt er 28 midtjyske klimaprojekter kommet gennem nåleøjet.

26.02.2018 Fredag den 23. februar var vores klimaprojekt i Vorup, Storkeengen, i DR1's Vores vejr.
Projektleder fra Vandmiljø Randers, Lisa Melgaard, og ingerniør ved Randers Kommune, Christina Sass Møller, medvirkede i indslaget.

Samarbejdspartnere

Et stort klimatilpasningsprojekt gør brug af mange fagspecialister. Vi samarbejder med:

  • Randers Kommune
  • C.F. Møller
  • Orbicon

Materialer fra informationsmøde

Onsdag den 11. oktober blev der afholdt infomøde for beboerne i den nordlige del af Vorup.

Nedenfor finder du præsentationerne fra infomødet:

(Alle oplæg åbner som PDF i et nyt vindue).

Find foldere og flyers om Storkeengen og vores andre klimatilpasningsprojekter på vores side: Publikationer og nyheder.