Vandmiljø Randers og Randers Havn flytter sammen

Vandmiljø Randers og Randers Havn har indgået gensidig lejekontrakt og kan se frem til at flytte sammen i et bæredygtigt og funktionelt kontorhus. Et kontorhus, der med Vandmiljø Randers som bygherre og det valgte totalentrepriseteam med MT Højgaard i spidsen, skal stå færdigt i foråret 2024.

Vandmiljø Randers' Kontorhus 2200X1244 2022

Foreløbig illustration af Vandmiljø Randers’ kontorbygning ved Ny Havnevej.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Et stort regnvandsbassin, der kan rumme større mængder regn, vandgennemtrængelige belægninger på parkeringspladsen, insekthoteller til at beskytte og forøge biodiversiteten – sådan sætter Vandmiljø Randers viden om regnvandshåndtering og bæredygtighed i spil i landskabet rundt om det kommende kontordomicil. Et landskab der sammen med det 5 etager høje kontorhus bliver indgangsporten til det nye havneområde.

For Vandmiljø Randers bliver flytningen mere end blot en ny adresse. Det er et vigtigt led i vores fortsatte udvikling mod en endnu mere moderne forsyningsvirksomhed, en stærk lokal partner for vores kunder og samarbejdspartnere og en attraktiv arbejdsplads. Og så glæder vi os over at kunne dele lokation og kontorfaciliteter med Randers Havn.

I Randers Havns bestyrelse er man også positivt stemt. Daniel Madié, formand for Randers Havns bestyrelse, er meget begejstret, og er overbevist om, der bliver et fantastisk miljø på det nye havneareal:

Med Vandmiljø Randers’ kontorhus får vi ikke blot én virksomhed, men flere – og det er jo netop vores ønske, at endnu flere virksomheder vil placere sig på de nye havnearealer. Der er allerede god trafik på områderne, ikke mindst takket være Makeen Energy, der er i gang med at etablere ny fabrik, PlastConOne, der skal lave plast om til olie.

Placeringen gav mening

Med beliggenhed lige dér hvor Ny Havnevej møder Kristrup Engvej, opfører Vandmiljø Randers og Randers Havn deres kommende fælles kontorhus. Sammen har de to virksomheder indgået en gensidig lejekontrakt, hvor Vandmiljø Randers lejer sig ind på havnens arealer, og Randers Havn lejer sig ind i Vandmiljø Randers’ kontorbygning.

Placeringen af kontorhuset er ikke tilfældig og har været en samlende kraft for de to lokale virksomheder.

Placeringen har været vigtig for os. Vi får i Vandmiljø Randers samlet vores aktiviteter og medarbejdere ved Kristrup Engvej lige klos op ad vores forsøgs- og formidlingscenter REGNhytten og vores største renseanlæg Randers Centralrenseanlæg.

John Morgen, der er havnedirektør i Randers Havn, er enig:

Placeringen er god for begge parter, og for Randers Havn giver det rigtig god mening, at havnekontoret er trukket væk fra vandkanten og bliver det første du møder, når du kører ind på havnen. Med lejemålet øverst på 5. sal får vi samtidig et rigtig godt udsyn både over det store nye havneområde; men også de fremtidige kajarealer. Noget vi er yderst glade for.
Området Hvor Kontorhuset Bygges Det Inden For Den Blå Linje

Illustration der viser Vandmiljø Randers’ kontorbygning (inden for den blå linje) og den fremtidige mulighed for at koble en erhvervsklynge til.

Nærmere en realisering

Som bygherre på kontorhuset sendte Vandmiljø Randers i foråret byggeriet i totalentrepriseudbud. Og nu er kontrakten med det vindende team under MT Højgaard endelig skrevet under.

Projektleder for det kommende kontorhus, Susanne Jensen fra Vandmiljø Randers, lægger ikke skjul på, at MT Højgaard leverede et gennemarbejdet tilbud og en skarp pris:

MT Højgaard vandt vores totalentrepriseudbud sammen med arkitektfirmaet Kjaer & Richter, rådgivende ingeniører Frandsen & Søndergaard samt byplan- og landskabsarkitektfirmaet ARKPLAN. De leverede et detaljeret, gennemarbejdet og godt tilbud, hvor konkurrenceprogrammets krav og ønsker i høj grad blev opfyldt. Det kan vi kun være begejstrede for, og vores kontraktskrivningsfase lover rigtig godt for et tillidsfuldt og produktivt samarbejde om byggeriet.

Hos MT Højgaard og det vindende entrepriseteam er man glade for det nyvundne samarbejde.

Der er stor glæde over tildelingen af opgaven. Samarbejde er vores vigtigste byggemateriale - og vi er kommet rigtig godt fra start. Det nye domicil, og landskabet omkring, vil synliggøre og iscenesætte Vandmiljø Randers og Randers Havn som fremadskuende organisationer, hvor klimadagsordnen står højt. Vi vil styrke denne fortælling og skabe et hus, som signalerer sundhed, åbenhed og bæredygtighed.

Fokus på bæredygtighed

Ud fra ønsket om at kende kontorhusets miljøbelastning fra konstruktion til drift har Vandmiljø Randers i totalentreprisekonkurrencen krævet udarbejdelse af (LCA) livscyklusanalyser. Og her imponerede totalentrepriseteamet igen Vandmiljø Randers med deres forslag.

Miljøvenlige løsninger har spillet en afgørende rolle, hvad angår design og funktion. Vores ambition er at bygge et hus og et kontorfællesskab, der er bæredygtigt, og her giver livcyklusanalyserne os viden om kontorhusets miljøbelastning – både i indkøb og opførsel af bygningen og for hele bygningen levetid – altså "fra vugge til grav". På grundlag af LCA-beregningerne kan vi vælge konstruktioner og materialer, så vi får "mest mulig bæredygtighed for pengene".

Og når det kommer til bygningens udtryk, så tager det sit afsæt i ønsket fra Vandmiljø Randers om "et hus, der signalerer, at det kan holde til at stå på en havn". Det råber ikke så højt om, hvem der bor i huset. Et bevidst valg, lyder det fra administrerende direktør i Vandmiljø Randers, Peter Christensen:

Som en del af den bæredygtige tanke, har vi bevidst valgt et mere lavmælt udtryk. Vi har ønsket en bygning, der har en kvalitet og arkitektur, som også giver mening om rigtig mange år - også hvis det ikke længere er Vandmiljø Randers og Randers Havn, der skal bo i huset. Det mest bæredygtige hus er det, som kan bruges og bruges - og blive ved med af være smukt. Det er vores ambition.

Omgivelserne rundt om Vandmiljø Randers’ kontorhus vil dog tydeligt fortælle, at her nedsiver og afleder man regnvandet lokalt. Besøgende vil blive mødt med vandgennemtrængelig belægning og en bølgende regnvandskanal med et afsluttende frodigt, grønt og blåt regnvandsbassin.

Fleksibilitet og synergi

Kontorhuset kommer til at huse knap 70 kontorpladser og rumme fælles reception, kantine, mødefaciliteter og tagterrasse for de to lokale virksomheder. Stordriftsfordele som begge virksomheder ser frem til at drage nytte af.

Reception Og Velkomst 2200X1436

Foreløbig illustration af receptionen i Vandmiljø Randers’ kontorbygning ved Ny Havnevej.

I designet af kontorhuset har det været vigtigt for os at skabe et miljø, der både opfordrer til fællesskab internt og på tværs af vores virksomheder.

Gennem hele processen har de to virksomheder haft medarbejderne med, så bygningen indvendigt er tilpasset organisationerne.

Vi har ønsket at skabe et kontorhus med gode og fleksible rum. Fleksibilitet i rummenes funktion, har været vigtige for os. Vi arbejder ikke alle ens, og medarbejderstaben i begge virksomheder kan både gå op og ned i antal. Det skal rummene og bygningen kunne tilpasses efter.

Kontorhusets rum har altså fra start mange indretningsmuligheder, som giver mulighed for at hele dele af de enkelte etager kan udlejes, som selvstændige enheder.

Som mange andre virksomheder, er vi stadig ved at tage ved lære af erfaringerne fra tiden med Covid19 og udstrakt brug af hjemmearbejde. Vi vil med den nye bygning kunne indrette os, så det præcist passer også fremtidige samarbejdsformer i organisationen.

Første spadestik bliver taget i februar 2023, og så står kontorhuset færdigt i foråret 2024.

Fakta

  • Bygherre: Vandmiljø Randers
  • Totalentreprenør: MT Højgaard
  • Rådgivende ingeniører: Frandsen & Søndergaard
  • Arkitekter: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
  • Landskabsarkitekt: ARKPLAN
  • Kontorhuset bliver ca. 2.500 m2., og der etableres 60 p-pladser på den i alt 7.000 m2 store grund.
  • Kontorhuset forventes at stå færdigt i 2024 og vil rumme knap 70 kontorpladser.
  • Derudover er byggeriet klargjort til en evt. udvidelse med en erhvervsklynge udført af private investorer.
  • Tre totalentreprenører blev prækvalificeret og afgav bud, og MT Højgaard vandt altså udbuddet.
  • Projektets kontraktsum er på 51,5 mio. kr.