Performancebenchmarking

Jævnfør "Bekendtgørelse om vandforsyningers offentliggørelse af oplysninger til forbrugere" skal resultaterne af Vandmiljø Randers' årlige performancebenchmarking være offentligt tilgængelige.

Vanddråbe

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2019 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder: Sundhed, Forsyningssikkerhed, Energi, Klima og Miljø.

Formål med performancebenchmarking

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Vandmiljø Randers indberetter årligt data i forbindelse med denne benchmarking. Resultaterne kan man se på dette link: Link til Miljøstyrelsens overblik over vandforsyningers performancebenchmarking (link åbner i nyt vindue)