Tilmeld dig SMS-service

Få direkte besked ved driftsforstyrrelser - primært på vand - og tømning af tank.

Som kunde hos Vandmiljø Randers er du automatisk tilmeldt vores SMS-service, hvis dit mobilnummer er offentligt. Det betyder, at du får direkte besked på din mobiltelefon ved driftsforstyrrelse (primært vand) eller tømning af tank på eller nær din adresse.

Hvis du har hemmeligt nummer, taletidskort, udeladt nummer eller har mobiltelefon via din arbejdsplads, kan vi ikke automatisk sende SMS ud til dig. Så skal du selv tilmelde dit telefonnummer herunder, hvis du ønsker at bruge den gratis SMS-service. Du skal også selv tilmelde dig, hvis din mobiltelefon tidligere har haft taletidskort, eller hvis du har fravalgt at stå som synlig hos dit teleselskab. Teleselskaberne sender ikke mobilnumre til SMS-service i disse tilfælde.

SMS-service er ikke reklame

Vi sender udelukkende SMS til dig ved driftsforstyrrelser eller tømning af tank - aldrig som reklame. Har du mere end ét mobilnummer tilmeldt på adressen, vil alle numre modtage en SMS.

Under Selvbetjening i højre side kan du afmelde ordningen, hvis du ikke ønsker at modtage SMS fra os. Du kan også tilmelde flere mobilnumre eller en mailadresse.

Hvad kan jeg modtage SMS om?

For ikke at komme på kant med markedsføringsloven, forbrugerombudsmanden m.m. sender vi kun SMS'er, der handler om:

 • Afbrydelse af vand
 • Tømning af tank
 • Gravearbejde
 • Forurening
 • Varsling af katastrofer
 • Generelle servicemeddelelser

SMS'en vil aldrig indeholde markedsføring eller personfølsomme oplysninger.

Lovgivning for SMS-service

Markedsføringslovens §6 siger:

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post (herunder sms), et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning (læs: salg eller markedsføring) af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Hvad er ikke omfattet af §6:

”Henvendelser, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse falder uden for § 6, er henvendelser, der er nødvendige for at opfylde forpligtelser i henhold til lovgivning, henvendelser som led i opfyldelsen af et kontraktforhold samt henvendelser affødt af misligholdelse og praktiske servicemeddelelser som fx ændringer i adresseforhold og omlægninger/ændringer i aftale-/policeforhold m.v.”

Anvendelsesområde

Vandmiljø Randers A/S anvender SMS-service i forbindelse med opfyldelse af vores leveranceforpligtelse overfor vores kunder, altså om vi kan levere vand og modtage spildevand, eller om vi har servicemeddelelser i forbindelse med dette. Vandmiljø Randers lægger vægt på, at vi kun bruger SMS-service til kommunikation af driftsmæssige problemer og servicemeddelelser i forbindelse med vand- og spildevandsforsyningen. En gang årligt sender vi besked til de kunder, der har tilmeldt sig SMS-service manuelt. I denne besked gør vi opmærksom på, at kunden fortsat er tilmeldt vores service og på hvilken adresse.

Følsomme personoplysninger

Forbrugerombudsmanden siger samtidig, at en uopfordret SMS-besked ikke må indeholde følsomme personoplysninger, herunder manglende betalinger – her er der helt andre regler i forhold til samtykke.

Telelovgivningens §34

Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal afgive nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om telefonnumre og indeholder navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, telefonnummeret og den kategori af tjeneste, telefonnummeret anvendes til. En kunde hos et teleselskab kan kræve, at teleselskabet ikke oplyser den pågældendes nummeroplysningsdata i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester. Det indebærer også, at teleselskabet ikke må videregive kundens nummeroplysningsdata til andre.

Teleselskabet

Alle kunder har i forbindelse med oprettelsen af deres abonnement hos teleselskabet haft mulighed for at fravælge videregivelse, da de har underskrevet dette hos deres teleselskab. Teleselskabets kunder kan altid tage kontakt til deres teleselskab for at få nummeret fjernet fra oplysningstjenester som 118, krak, eniro m.m. De oplysninger, vi anvender, er ikke anderledes end de oplysninger, der er tilgængelig på disse tjenester, og disse er ikke følsomme personoplysninger.

Tilmelding og afmelding

Det er naturligvis muligt at afmelde sig SMS-service, og det er gratis. Samtidig er det muligt for en kunde selv at tilmelde sig, hvis kunden ikke på forhånd er tilmeldt. Dette kan fx være ved taletidskort, hemmeligt nummer og firmabetalt telefon.

Efter tilmelding vil kunden en gang årligt få besked fra os med info om, hvilken adresse kunden får driftsbeskeder på, indtil kunden afmelder sig.

Jeg har modtaget en SMS for en adresse, jeg ikke bor på længere.

Modtager du en SMS, der vedrører en ejendom, som du ikke har noget med at gøre, kan det skyldes, at:

 • du tidligere har boet på/ejet ejendommen og ikke har fået flyttet dit telefonnummer over til din nuværende bopæl hos dit teleselskab. Kontakt dit teleselskab, og giv dem din nye adresse. Vi får automatisk oplysninger om ændret adresse, når teleselskabet har ændret det.
 • din telefon er ejet/oprettet af en anden person, som bor på den adresse, SMS’en vedrører. Kontakt dit teleselskab, og giv dem din nye adresse. Vi får automatisk oplysninger om ændret adresse, når teleselskabet har ændret det. Hvis adressen ikke skal ændres, kan du afmelde SMS-service på adressen og eventuelt tilmelde din nye adresse.

Hvorfor får mine børn SMS?

Står dine børns mobiltelefoner registreret på din ejendomsadresse vil de ofte modtage samme SMS som dig.

Det kan være en god idé at fortælle dine børn, at de kan få beskeder fra deres spildevand- og vandselskab.

Vi sender til alle på adressen ved akutte problemer vedr.  drikkevandsforsyningen. 

Ved kriser som fx forurening af drikkevandet modtager både ejer og beboer. Derfor giver det god mening, at dit barn får beskeden. Måske de kommer hjem fra skole, førend du kommer fra arbejde. Får de samme besked som dig, drikker de forhåbentlig ikke af vandhanen - i denne situation.

Er dit barn for lille til at kunne forstå SMS'en, kan du altid afmelde nummeret. Husk selv at tilmelde det igen.

Jeg har ingen mobil eller e-mailadresse. Hvordan får jeg besked?

At sende breve eller løbe med flyers inden eller under en akut lukning, forurening eller anden krise er dyrt, og informationen kommer ikke hurtigt nok til dig.

Derfor vil vi anbefale, at du får et familiemedlem, ven eller nabo til at få besked via SMS for din adresse. De vil så give dig beskeden.

Det lyder måske bøvlet, men du vil få beskeden langt hurtigere, end vi vil kunne nå at give dig den. Det øger din egen sikkerhed særligt under en forurening.

Det er vores store ønske, at vi hjælpes ad. Du kan hjælpe under den akutte situation ved, at vi ikke administrativt skal bruge ressourcer; men bruge vores folk ude i marken på opgaven. 

Ved vandforurening vil vi komme ud med flyers, men det vil være timer efter at andre har fået besked via SMS.

Jeg ønsker at tilmelde mit nummer til flere adresser. Kan jeg det?

Det er muligt at være tilmeldt på flere adresser. Det kan fx være relevant, hvis du ejer eller har tilsyn med en ejendom, hvor du ikke selv bor på adressen. Så kan du tilmelde dit nummer på den pågældende forbrugsadresse.

Jeg vil gerne afmelde en eller flere mobiler fra min adresse.

Hvis du ikke ønsker at modtage en SMS til en eller flere af dine mobiltelefoner ved driftsforstyrrelser eller tømning af tank, kan du undgå det ved at udfylde afmeld-delen i Selvbetjeningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du er tilmeldt vores SMS-service for tømningsordning og fortsat ønsker at være det, kan du ikke afmelde dig, for så afmelder du også SMS-service for tømningsordningen.

Jeg modtog ikke SMS, da I lukkede for vandet. Hvorfor?

Der kan være flere grunde til, at netop din mobil ikke fik en SMS.

Har du én af følgende:

 • Taletidskort
 • Hemmeligt nummer
 • Udeladt nummer
 • Firmatelefon
 • Tidligere har haft taletidskort
 • Fravalgt at stå som synlig hos dit teleselskab
 • Glemt at melde flytning til dit teleselskab

Hvis du har én af de ovenstående, skal du selv tilmelde dit nummer via Selvbetjening.

Det kan også være, at du mangler at fortælle dit teleselskab din nye adresse. Hvis ikke teleselskabet kender din nuværende adresse, kan du stå med en helt anden i deres system. Du skal enten rette det ved dit teleselskab (vores anbefaling) eller blot tilmelde dit nummer til vores SMS-service.

SMS-service øger sikkerheden og informationsniveauet

Det er en gratis service, som vi tilbyder alle vores kunder. Via SMS-service kan vi hurtigt kontakte dig pr. SMS eller e-mail, hvis uheldet skulle være ude, og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor, eller for at fortælle dig, at du snart får tømt din tank.

SMS-service er med til at øge sikkerheden og informationsniveauet ved fx opgravninger, vandafbrydelser eller ved krisesituationer som forurening eller ledningsbrud.

Behandling af oplysninger

De oplysninger, du giver os i forbindelse med oprettelse i SMS-service, bliver kun anvendt i forbindelse med SMS-service og bliver ikke videregivet til tredjepart. Har vi modtaget oplysningerne til andet formål, vil de blive brugt i den sammenhæng. Har du selv tilmeldt dig SMS-Service, sender vi dig en gang om året SMS eller e-mail for at minde dig om, at du er tilmeldt – og på hvilken adresse du er tilmeldt.

Læs mere i vores Persondatapolitik.