Giv os et praj

I Vandmiljø Randers sørger vi for, at spildevandet løber sikkert til rensning på renseanlæg og regnvand til regnvandsbassiner. Vi sikrer også, at vores 2.441 drikkevandskunder har rigeligt med sundt drikkevand. Men der kan være forhold, vi ikke er opmærksomme på. Derfor har vi brug for din hjælp.

Udsigt Over Randers Pernille Bering (1) 1

Luftfoto over Gudenåen og Randers by

Er du stødt på fx problemer med at komme af med eget spildevand, et klaprende kloakdæksel eller toiletpapir i et regnvandsbassin, kan du hjælpe os ved at give os et praj.

Inden du giver os dit praj

Hvad kan jeg give jer et praj om?

Du kan vælge kategorierne: Drikkevand, kloak og regnvand. Under de tre kategorier vil du kunne finde forskellige muligheder. 

Alt fra et væltet hegn ind til et regnvandsbassin, lugtgener, oversvømmelse på terræn eller kælder/hus, løse dæksler, brud på vandledning eller stop i kloakledning.

Kan du ikke placere din henvendelse i nogle af mulighederne, har du altid mulighed for at vælge: Andet.

 

 

Hvor hurtigt reagerer I på en henvendelse?

Når du giver dit praj, vurderer vi, hvor kritisk henvendelsen er ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Derfor kan din henvendelse komme før eller efter andre opgaver.

Vi vil bestræbe os på at behandle din henvendelse hurtigst muligt. Vores mål er, at alle henvendelser er besigtiget inden for 4 arbejdsdage. Henvendelsens art kan dog betyde, at problemet ikke kan løses inden for denne tid, men i rigtig mange situationer løser vi problemet inden for de 4 arbejdsdage.

Må jeg gerne give et praj, uden at jeg selv har problemet?

Vi vil rigtig gerne høre, hvis vi har klaprende og løse dæksler, lugtgener, oversvømmelser i forbindelse med både almindelig regnvejr og skybrud m.m.

Derfor må du gerne som blot fordipasserende give os et praj.

Angiver du et problem, der er relateret til dit eget nærmiljø fx hegn ind til regnvandsbassin i din by(del) er væltet eller du mistænker problemer ude i hovedkloakken, som påvirker dit private kloaksystem, vil vi rigtig gerne have mulighed for at kontakte dig for at kunne få mere at vide og gå i dialog omkring henvendelsen.

Dobbelttjek din kloak for en sikkerheds skyld

Vi modtager desværre henvendelser om stop i kloak/ledninger, hvor problemet ikke er i vores del af kloaksystemet.

Vi vil rigtig gerne bruge de penge, vi får gennem spildevandsprisen på det helt rigtige og ikke på forgæves kørsel.

Dette kan du gøre for at sikre, at problemet ikke er på din side af skel.

Sådan tjekker du din kloak
Hvis kloakken er stoppet, er det en god idé at kigge i skelbrønden for at se, om der står vand i den. Hvis der ikke står vand i skelbrønden, er problemet på i  den interne kloak - altså på dine egne private kloakledninger - og du skal selv bestille og betale en kloakmester eller et spulefirma.
Hvis der står vand i skelbrønden, tyder det på, at stikledningen eller hovedkloakken er stoppet. I så fald bør du kontakte os på 3841 1212.

Dette kan du ikke give os et praj om

Drikkevand - vi har 2.400 kunder
Får du ikke drikkevand fra os, er det ikke alt du kan rette henvendelse til os om. Fx vil det være uhensigtsmæssigt at meddele os om manglende vand. Er du i tvivl om, du får vand fra os, kan du hurtigt finde, hvilket vandværk du tilhører på enten på Randers Kommunes hjemmeside: Find dit vandværk eller på din regning.
Rotter
Hvis du har ser en rotte eller selv har problemer med rotter, skal du kontakte Randers Kommune gennem Rotteweb.
Vejafvanding
Hvis der er problemer med, at vejriste (de firkantede riste tæt ved fortovet) ikke tager vand (vejafvanding), skal du kontakte Randers Kommune, Veje og Trafik gennem deres app "Giv os et praj"
Oversvømmelse
Oversvømmelse er drilsk, da både vi og Randers Kommune ønsker informationen.
Ofte vil vi have brug for en akut besked ved dæksel, der på grund af pres fra kloakledningerne er sprunget af.
På Randers Kommunes hjemmeside kan du fortælle, hvis du har haft eller set en oversvømmelse. Oplysningerne bruges i kommunens strategiske arbejde med at tilpasse Randers Kommune til fremtidens vandmængder. Ved at indberette om oversvømmelse hjælper du som borger kommunen med at lave den rigtige og nødvendige prioritering. Gå til Randers Kommunes hjemmeside: Klimatilpasningsplan og risikostyringsplan for håndtering af fremtidige oversvømmelser