Persondatapolitik for besøgende på hjemmesiden

I Vandmiljø Randers’ persondatapolitik for besøgende på hjemmesiden redegør vi for, hvordan Vandmiljø Randers anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside. Denne persondatapolitik dækker ikke situationer, hvor du som kunde henvender dig til os via hjemmesiden. Her bedes du i stedet læse vores persondatapolitik for kunder. Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver mulighed for at følge din færden på nettet.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Dataansvar

Vandmiljø Randers er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om besøgende på hjemmesiden, og dermed ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vandmiljø Randers har udpeget en dataansvarlig, som har til opgave at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af personoplysninger overholdes i det daglige. Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger ved besøg på hjemmesiden, kan du kontakte:

Vandmiljø Randers A/S
Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ
CVR.nr: 32285708

 

Kontaktperson:

Direktør, Peter Christensen, telefon: 3841 1220 eller mail: persondata@vmr.dk.

 

Formålet med indsamlingen

Dine personoplysninger kan Vandmiljø Randers bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på www.vmr.dk.

Vandmiljø Randers kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra fx en søgemaskine.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet. Oplysningerne anvendes derfor kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af Vandmiljø Randers’ hjemmeside.

 

Cookies

Vandmiljø Randers’ hjemmeside bruger cookies for at kunne indsamle data, således www.vmr.dk gøres så brugervenlig som muligt.

Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende Vandmiljø Randers’ hjemmeside.

Du kan læse mere om cookies på vores hjemmeside: Cookie-politik.

 

Typer af personoplysninger

Vandmiljø Randers har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden.

Når du har besøgt Vandmiljø Randers’ hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
  • Hvilken browser du bruger
  • Hvilken IP-adresse du har, eventuelt hvilket brugernavn du har
  • Hvor i landet du er, når du tilgår hjemmesiden

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, fx "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.vmr.dk".

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, fx Microsoft Internet Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side, du har bedt om, så den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med, at din browser beder om www.vmr.dk, sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din "adresse" på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af det operativsystem og den browser du bruger, sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren - det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

 

Opbevaringsperiode

Personoplysninger fra dit elektroniske spor slettes efter 38 mdr. og de anvendes til statistiske beregninger (gik det bedre det år end det år mht. fx besøg).

 

Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Vandmiljø Randers behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke de personoplysninger vi indsamler om dig ved besøg på hjemmesiden til tredjepart.

 

Overladelse af personoplysninger

Vi overlader som led i vores bestræbelser på at gøre vores hjemmeside bede, overlader vi personoplysninger til eksterne databehandlere, fx i forbindelse med optimering af hjemmesiden. I sådanne situationer sikrer vi os, at databehandleren overholder god databehandlingsskik gennem bl.a. indgåelse af databehandleraftaler.

 

Anmodning om indsigt

Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Vandmiljø Randers. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til denne e-mailadresse: persondata@vmr.dk

 

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Vandmiljø Randers´ behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 3319 3200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk