Strømpeforing af kloakledninger ved Stationspladsen i Stevnstrup

Spildevandsledningen ved Stationspladsen og en del af Skovboulevarden i Stevnstrup er nedbrudt og utæt. Det betyder, at der trænger grundvand ind i ledningen, hvilket belaster pumpestationer og renseanlæg unødigt. Samtidig kan der trænge spildevand ud af ledningen, og det er ikke godt for miljøet.

Strømpeforing Stationspladsen Stevnstrup

Vi starter med arbejdet efter påske i uge 14 fra den 2. april 2024

Spildevandsledningen bliver tætnet ved, at vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende ledning. Denne proces kaldes strømpeforing, og minimerer generne for ejendomme og trafik i området. Når vi strømpeforer, kan vi begrænse gravearbejdet til et minimum.

Før vi kan strømpefore ledningen, skal ledningen spules ren og klargøres. Det sørger firmaet Aarsleff for at gøre fra uge 14, og de vil forinden orientere de berørte adresser med en sms. Beskeden forklarer dig, hvad du kan gøre for at undgå gener ved spuling af kloakken. Det er vigtigt, at du som grundejer sikrer dig, så trykket fra spulingen ikke sprøjter kloakvand ud i de laveste dele af installationerne til spildevand.

Arbejdet er specialistarbejde og udføres ad flere omgange, idet vi først renoverer hovedledningen og derefter stikledninger og brønde. Du kan altså opleve, at entreprenørens biler og medarbejdere kommer flere gange samme sted i perioden. Tidsplanen er afhængig af de særlige forhold, vi kan støde på undervejs.

Vi påbegynder selve strømpeforingen i uge 15 og vi forventer at arbejdet vil være færdigt i løbet af maj 2024. 

 

Kloakken fungerer ikke længere som dræn

Det er vores erfaring, at grundvandsstanden i området stiger, når vi har strømpeforet en utæt spildevandsledning og gjort den tæt. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre i området. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte spildevandsledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har valgt, at entreprenøren, der skal spule og strømpefore udvalgte veje er:

Aarsleff A/S
Morten Schaal
mosc@aarsleff.com
4044 2481

Adresser omfattet af strømpeforingen

Stationsvej 41

Stationspladsen 1A+3+5+11

Skovboulevarden 6B og 6C