Persondatapolitik for ansøgere

I Vandmiljø Randers’ persondatapolitik for ansøgere redegør vi for, hvordan Vandmiljø Randers anvender de personoplysninger, du giver os, når du sender en ansøgning til os.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Dataansvar

Vandmiljø Randers er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om ansøgere. Nedenfor findes alle relevante oplysninger om virksomheden.

Vandmiljø Randers A/S
Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ
CVR.nr 32285708

 

Kontaktperson:

Direktør, Peter Christensen, telefon: 3841 1220 eller mail: persondata@vmr.dk.

 

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Hvis du sender en ansøgning til Vandmiljø Randers – hvad enten det er en opfordret eller uopfordret ansøgning – behandler vi en række personoplysninger om dig. Formålet hermed er rekruttering af nye medarbejdere, herunder for at kunne vurdere, om du er egnet til en stilling hos os.

 

Typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

Ved modtagelsen af jobansøgninger behandler vi de personoplysninger, der fremgår af ansøgningen og de tilknyttede bilag. Dette udgør typisk kontaktoplysninger på ansøgeren, oplysninger om kvalifikationer, erfaringer, motivation for ansøgningen og personlige og faglige egenskaber hos ansøgeren. Alle disse oplysninger er almindelige personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke sender flere personoplysninger, end hvad der er nødvendigt for, at vi kan vurdere din ansøgning og jobønske, og at du f.eks. ikke sender os dit CPR-nummer., når du søger en stilling, men nøjes med fødselsdato.

Følsomme personoplysninger

Helbredsoplysninger, som du selv oplyser Vandmiljø Randers, kategoriseres som følsomme personoplysninger. Disse vil vi kun undtagelsesvist behandle i forbindelse med rekrutteringen, og kun såfremt oplysningerne falder inden for helbredsoplysningslovens § 2. Hvis du ikke bliver ansat, sletter vi oplysningerne igen.

Indeholder din ansøgning andre typer af følsomme oplysninger, sender vi den tilbage til dig med anmodning om at sende os en ansøgning uden disse personoplysninger.

 

Opbevaringsperiode

Ved opfordrede ansøgninger behandler og opbevarer vi alle afgivne personoplysninger så længe rekrutteringsforløbet er i gang, hvorefter vi sletter personoplysningerne. Et rekrutteringsforløb vil maksimalt vare 6 måneder, idet vi ikke lukker et rekrutteringsforløb før prøvetiden er udløbet. Giver du os besked på at slette dine personoplysninger tidligere, efterkommer vi naturligvis dette.

Vi opbevarer aldrig uopfordrede ansøgninger i mere end 6 måneder efter modtagelsen. Hvis vi indkalder dig til jobsamtale, opbevarer vi ansøgningen, indtil vi har truffet en endelig afgørelse. Hvis du meddeles et afslag før de 6 måneder er gået, sletter vi ansøgningen umiddelbart herefter.

 

Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Vandmiljø Randers behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

  • Antivirus på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger
  • Backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger
  • Anvendelse af branchetypiske IT-systemer til behandlingsaktiviteterne
  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Vandmiljø Randers
  • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
  • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer
  • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Vandmiljø Randers.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver aldrig ansøgning, CV eller bilag til tredjemand, medmindre du giver samtykke hertil.

 

Overladelse af personoplysninger

Vi overlader som led i et rekrutteringsforløb personoplysninger til eksterne databehandlere. Det sker i forbindelse med persontest. I sådanne situationer sikrer vi os, at databehandleren overholder god databehandlingsskik gennem bl.a. indgåelse af databehandleraftaler.

 

Anmodning om indsigt

Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Vandmiljø Randers. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til denne e-mailadresse: persondata@vmr.dk

 

Klage

Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Vandmiljø Randers´ behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 3319 3200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk