Spørgsmål og svar om det nordlige Vorup og Storkeengen

Beboerne i Vorup Nord er hårdt ramt af anlægsarbejder – og det har de været i mange år. Vi har netop kloaksepareret på Bøsbrovej, og vi er stadig i gang i Jægergade, og vi anlægger flere skybrudsveje nord for Kærgade. Vi forstår godt, at man som beboer sommetider kan undre sig over de løsninger og fremgangsmåder, som vi benytter os af, og derfor vil projektleder Susanne Jensen gerne give en status på området nord for Kærgade og besvare nogle af de mest stillede spørgsmål til vores arbejde i Vorup.

Separatkloakering Og Skybrudsveje I Vorup

Separatkloakering og skybrudsveje i Vorup

Status på den nordlige del af Vorup og Storkeengen

Kære Vorup

Vi ved godt, at I har været hårdt belastet af anlægsarbejder de sidste mange år, og vi forstår også godt, at man kan undre sig over, hvorfor vi udfører arbejderne, som vi gør, men:

Der er nu lys for enden af tunnelen:

  • Alle lokale skybrudsveje er færdige. Vi er færdige med hovedskybrudsvejene frem til Blegen. Resten af vejene vil stå færdige før jul.
  • Til jul er Storkeengen også færdig. Her laver Vandmiljø Randers og Randers Kommune dige, pumpestation og en række rekreative anlæg.

Dét kan I godt glæde jer til:

  • Flotte klimagader, der skal mindske risikoen for at jeres grunde oversvømmes ved kraftigt regnvejr
  • Stien på den gamle Strømmen-banen får adgang både fra Vænget og fra Mosevej
  • Digestien ud til den nye anlægsbro og solnedgangsbænk på digets yderside.
  • Og sidst men ikke mindst: Vorup Engestien, som er en hævet træbro, der løber fra diget, langs med jernbanen, ned under jernbanebroen og forbinder Storkeengen med Vorup Enge på den anden side af banen.

 

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor fjerner vi nu asfaltramperne og lægger et nyt lag asfalt oven på det, vi lige har lagt?

Efter kloakarbejder anlægger man vejbanen i to lag. Fordi jorden kan sætte sig efter rørarbejdet, så venter man normalt et lille års tid med at lægge det øverste lag, ”slidlaget”. I mellemtiden vil kantsten derfor være 2-3 cm højere, end de ender med at være, når det sidste lag asfalt er lagt på.

I tilfældet med Jægergade, Hviidsvej, Skyttegade mv. har den ekstra kantstenshøjde givet udfordringer med opkørslerne. Det har generet mange, og vi kender efterhånden mange af jer ved fornavn! Derfor tog vi en rask beslutning om at udføre slidlaget nu, så kantstenene hurtigere kunne få den rigtige højde.

 

Hvorfor bruger man gamle fliser?

Som udgangspunkt ønsker både Vandmiljø Randers og Randers Kommune at genbruge så meget materiale som muligt ved en anlægsopgave. Det er både fornuftigt økonomisk, og det er også mest bæredygtigt.

Der er lavet en vurdering i samarbejde med Randers Kommune i forhold til, hvornår en flise eller en kantsten er så slidt, at den skal kasseres, og hvornår den kan genbruges.

 

Hvorfor tager I fortovsfliser op igen, når de lige er lagt?

Ved afleveringsforretningen på de lokale skybrudsveje (Bojesvej, Åvej m.fl.) konstaterede vi desværre, at fortovene nogle steder ikke lå med det rigtigt fald, så vandet kan løbe af fortovet og ud på vejen. Derfor måtte entreprenøren rundt en række steder og rette fliserne. Vi undskylder meget den gene, det har været for de beboere, der har haft os på besøg endnu en gang.

 

Hvorfor bliver der ikke lagt nyt asfalt på alle veje?

Der er nogle veje i Vorup, hvor asfalten er meget dårlig. Ansvaret for vedligehold af asfalten ligger hos Veje og Trafik ved Randers Kommune, og de har prioriteret, at kun Åvej får ny asfalt i denne omgang.

 

Hvorfor er enderne af vejene ikke gjort færdige endnu?

Alle ender af skybrudsvejene skal føre vandet ud i grøftesystemet i Storkeengen, og de vil også blive lavet færdige inden jul.

 

Med håb om, at I kan holde ud – bare lidt endnu

Susanne Jensen
Projektleder
Vandmiljø Randers A/S